Korridorspring och manglande av integritetstexter

På söndag fattar Socialdemokraternas jobbkongress beslut om kapitlet ”Kultur i brytningstid”. I det kapitlet finns frågorna om den enskildes integritet, hur kulturskapare ska kunna få ersättning för det de gör och hur dessa frågor ska hanteras i framtiden. Den text som skickats ut inför kongressen var inte tillräckligt bra. Det har vi i delegationen från Örebro län varit överens om och tillsammans med många andra som valts till ombud började vi genast förbättringsarbetet (särskilt Åsa Westlund har jobbat hårt med frågan). För någon timme sedan fick vi ett nytt förslag på text – och vårt arbete har gett resultat!

Lite särskilt kul var det att det nya förslaget kom nästan direkt efter Sossar mot Storebrors seminarium (Erik Laakso filmade!). Det var ett bra seminarium, bra lett av Eva-Lena Jansson med Lars Ilshammar, Erik Laakso, Ann-Catrine Brockman och Rosemarie Södergren. 

Jag har ju länge varit aktiv i denna debatt och kommer att agera även på söndag, denna gång i talarstolen på kongressen. Men det är ju inte då jobbet börjar. I denna fråga började mitt engagemang för mååånga år sedan, och inför kongressen skrev jag och några andra örebroare en motion (skriftligt förslag) om hur upphovsrätten kan moderniseras. Andra skrev motioner om att pausa all ny lagstifning som inskränker integriteten och andra viktiga frågor på detta område. Jag har skrivit mer om det tidigare.

Nu har Åsa Westlund anfört offensiven för att få bättre och tydligare skrivningar. Det tog lite argumenterande, lite korridorpratande och en hel massa andra korta och långa samtal. Och nu har partistyrelsen lämnat ut ett utkast på ny text (som återstår att putsa lite språkligt) och det visar sig att de gått flera viktiga steg i riktning mot oss kritiska ombud. I förslaget känner jag igen några formuleringar som kommer från mitt förslag och från motioner, en del kommer från Åsa Westlund och en hel del kommer från alla de diskussioner som pågått runtom i kongresslokalerna.