Stor samling bakom integritetspolitiken

Efter att hela veckan ha diskuterat, skrivit nya förslag och förberett dagens debatt så var det nyss dags för den efterlängtade debatten om integritet och upphovsrätt, i programmet inskrivet som ”Kultur i brytningstid/ Media, teknik och integritet i utveckling”.

Talartiden var nu begränsad till en minut och det gör det ju svårt att hinna säga allt man vill. Men i huvudsak så har diskussionerna under veckan lett till att de flesta nu samlas bakom ett helt nytt förslag till skrivningar om dessa frågor. Jag är nästan helt nöjd, men har också föreslagit en liten förändring i texten. Dessutom har jag föreslagit att kongressen ska bifalla den motion som jag, Eva-Lena Jansson, Peter Dahlgren och Ulrika Sandberg skickat in (om en modern upphovsrätt).

Och medan jag skrivit detta har debatten pågått och nu är det omröstning. Vår motion (I36:1) bifölls just!
Motionen (också den från Örebro) om ett ”Moratorium för integritetskränkande politiok. Gör om, gör rätt!”, avslogs just den första attsatsen (om moratoriet) men de andra att-satserna bifölls av kongressen.

Jag hade lagt ett förslag om att ändra skrivningarna om den så kallade ”piratlagen” från 2005. Kongressen avslog det förslaget.

På det hela taget var det en riktigt bra kompromiss (en kompromiss är dock alltid en kompromiss…). Det känns skönt att kunna åka hem från kongressen, efter att Socialdemokratin tydligt visat att vi står på “den lilla människans sida” både gentemot staten och storföretagen.

Här har jag skrivit mer om detta.