Behåll Rudbecks – gör äldrebostäder av Risbergska!

Den högerkoalition som styr Örebro har bestämt sig för att lägga ner Rudbecksskolan. Istället vill ”de” göra om lokalerna till kontor och bostäder (lite oklart vem som står bakom det – om Lennart Bondeson (kd) varit på plats hade vi kanske fått svar på frågan). Jag tror att det där är ett kortsiktigt tänkande som om några år kommer att vara helt obegripligt. Så därför blev jag lite förtjust när kamrater lanserade sin alternativa idé: behåll Rudbecksskolan och gör istället om Risbergska skolan till ett bra och tryggt boende för äldre!

Idén verkar ju först bara spexig och annorlunda, men ju mer man tänker på den, ju bättre blir idén.

Rudbecksskolan är en av få verkligt centralt placerade skolor och det lär i framtiden vara omöjligt att skapa en så centralt placerad skola – när behoven av skollokaler åter ökar. För ärligt talat: är det någon som vet vad vi behöver om 30-40 år? Detta har också Kommunfastigheter påpekat. Alltså tycker jag att själva nedläggningen av Rudbecksskolan är kortsiktig (och fel). Att det dessutom skett utan några formella beslut gör det hela ännu värre.

Är det någon gymnasieskola som (lokalmässigt och rent geografiskt) någorlunda lätt kan ersättas i framtiden, så är det Risbergska skolan. Och det vore lämpligt att göra om den just nu, för just nu behöver Örebro fler bra och trygga bostäder för äldre. Dels för att vi behöver fler vårdboendeplatser nu och framöver och dels för att kommunledningen sagt att man ska ta bort vårdboendet Ädelgården – så fort man kan ersätta det med andra vårdboendeplatser i västra Örebro.

Risbergska skolan ligger nämligen väldigt vackert och genom att bygga om den till bostäder skulle många äldre kunna få ett boende (i ett plan), i en naturskön miljö där man enkelt skulle kunna gå (eller rulla) ut för en promenad, lyssna på fågelsång och andas frisk luft. Lokalerna skulle förmodligen räcka till rätt många bostäder och det borde vara möjligt att använda byggnaderna både till vårdboende (dit man flyttar när man har stora vårdbehov), seniorboende (helt vanliga lägenheter men avsedda för dem som fyllt 55 år) och till ”mellanformen” trygghetsboende.

Det finns självklart en baksida. En del elever som går (och gått) på Risbergska skolan kommer att bli upprörda. Ingen vill att ”ens egen” gymnasieskola ska läggas ner. Men idag är alternativet, tydligen, att lägga ner Rudbecksskolan.

Det vore bättre att behålla Rudbecksskolan, som aldrig kommer att gå att återskapa (det finns inga så stora ytor inne i city – särskilt inte till ett anständigt pris), och det är rimligt att tro att centralt belägna skolor är bra både för att skapa liv och rörelse i city och för att det även i framtiden kommer att finnas många ungdomar som vill gå i centralt belägna skolor.

Jag tycker att hela den här idén borde prövas ordentligt, innan Rudbecksskolan säljs. Och dessutom borde det självklart fattas demokratiska beslut innan någon bestämmer att en skola ska läggas ner…