Är Reinfeldt nöjd med 70 000 fler i "utanförskap"?

”Ett första argument för maktskifte 2010 är att borgarna som vanligt har misslyckats med jobben. Arbetslösheten ökar. Sysselsättningen minskar. Socialbidragen beräknas stiga med 50 procent under 2006–2011. Utanförskapet har ökat med 70 000 medborgare jämfört med Reinfeldts egen definition från 2006. Ungdomarna drabbas hårdast.”

Eric Sundström i AiP. Kunde inte sagt det bättre själv.