Tydligt besked från moderat: "företagen skapar samhället"

Vi socialdemokrater anser att människan är målet, att människans frigörelse och utveckling är det viktigaste. Att skapa möjligheter för alla är syftet med vår politik. Så är det inte för moderaterna.

Förra veckan debatterade Ylva Johansson (s) sjukvårdsfrågor med Filippa Reinfeldt (m), på Örebro universitet. Debatten var kort och inte skulle det släppas fram några frågor från publiken. Allt på moderaternas begäran. Det stora blåa partiet gör nämligen allt för att kontrollera budskapen så att ingen råkar försäga sig, så att det är lätt att bara säga det man repeterat in. Moderaterna vill inte riskera att ställas inför svåra frågor som avslöjar de viktigaste vägvalen.

Ett sådant vägval handlar om synen på privata vårdförsäkringar och moderaternas öppenhet för att skapa särskilda väntrum för de med mycket pengar. Jag har exempelvis fortfarande inte hört Filippa Reinfeldt svara på den ganska enkla frågan: ”Ska rika och friska barn få bättre vård än andra?”. Hon vägrar också svara på frågan: “Tycker du att människor ska teckna privata vårdförsäkringar?”.

Men den moderata partidiciplinen uppfattas självklart inte av alla. På debatten i förra veckan befann sig den unge MUF-medlemmen Emanuel Sjöberg. Och när han fick chansen att kommentera Ylva Johanssons åsikter hymlade han inte. Hans kommentar säger mer om moderat politik än tusen obesvarade Filippa-frågor:

”Hon förstår inte hur samhället fungerar. Hon vill bara satsa på medborgare, men det är företagen som skapar samhället och jobben som kan utveckla sjukvården”, sa han om Ylva Johanssons budskap (till AiP efter debatten).

Tur att det finns några ungmoderater som säger som de tänker. Jag inser att Emanuel Sjöberg aldrig kommer att förstå hur jag och andra socialdemokrater ser på samhället; att vi faktiskt anser att vår politik är för medborgarnas skull – inte för företagens. Han lär aldrig förstå det, men jag är rätt säker på att de flesta svenskar tycker att MUFaren har fel: att ”satsa på medborgarna” har faktiskt ett egenvärde.