Nej det blir ingen utredning om Rudbecks

I kommunfullmäktige idag ställde Lena Baastad (Socialdemokraternas toppkandidat i Örebro) en fråga till det ansvariga kommunalrådet, Lennart Bondeson (kd), om Rudbecksskolans nedläggning. Lena Baastad frågade:

  • ”Kommer det äntligen göras en genomgripande utredning om gymnasieskolorna i Örebro?” och
  • ”Kan en sådan utredning innebära en omprövning av Rudbecksskolan?”

Svaret var, tyvärr, nästan lika rakt och tydligt: nej, Lennart Bondeson hade inga planer på att göra fler utredningar. Lennart Bondeson är nöjd med de utredningar som inte finns (den ”utredning” Bondeson hänvisar till visar nämligen inte alls att någon gymnasieskola måste stängas, och inte heller att just Rudbecksskolan borde stängas).

Annars har nog en del trott att Rudbecksskolan skulle få en ärlig chans nu, efter att gymnasienämndens ordförande Lotta Olsson (m) gått ut och lovat att Rudbecksskolan skulle få vara kvar i ”borgen” ett tag till, men att E-huset skulle tömmas. Och då uppstår frågan (som vi kanske får ta upp på nästa Kommunfullmäktigemöte): Vad grundas Lotta Olssons utspel på?

För den som behöver en kort resumé i frågan: Före sommaren 2009 meddelade den styrande majoriteten (m, fp, mp, c, kd) att Rudbecksskolan skulle stängas som skola. Detta förvånade många, exempelvis hade vare sig ansvariga chefer eller den ansvariga ordföranden (Gymnasienämndens ordförande, Lotta Olsson, M) fått information i förväg. Än mindre hade personal, elever eller föräldrar fått någon information. Efter att den styrande majoriteten alltså hade bestämt sig såldes lokalerna till det kommunala fastighetsbolaget, ÖrebroPorten, som raskt började värva nya hyresgäster. Trots att det inte ens finns något formellt beslut om att Rudbecksskolan ska läggas ner.

Vi har hela tiden kritiserat detta. Vi har hävdat att det behövs en ordentlig utredning med ett ordentligt underlag innan man fattar långsiktiga beslut som inte går att återkalla (det lär aldrig gå att skapa en ny centralt belägen gymnasieskola i framtiden, om Rudbecks – eller Karro – stängs). Dessutom har vi efterlyst en ordentlig dialog med dem som berörs: i första hand personal och elever.