Men varför har det blivit sämre, Lennart?

När Sveriges kommuner och landsting (SKL), rankar kommunerna efter resultaten i grundskolan hamnar Örebro på 244:e plats. Det är ju inte så bra.

Ansvarig politiker för skolan heter Lennart Bondeson. Han är kristdemokrat. Han inser också att resultatet inte är så bra. Så här kommenterar han det: ”Det är inget bra resultat naturligtvis. Vi vet att Örebro ligger lågt och har gjort det under flera år”. Hans lösning på problemet är att fortsätta det arbete han och hans högerkollegor drivit sedan 2006.

Det finns ett litet problem med det. Lennarts metoder och politik för skolan har lett till sämre resultat, större klyftor och missnöjda föräldrar och lärare. Det har blivit sämre under Lennart Bondesons ledning. Han och hans kollegor är ansvariga för en politik som lett till att de som tidigare hade det svårt i skolan har fått det svårare, att skolor har lagts ner utan vare sig information eller dialog och att färre elever lämnar skolan med godkända resultat.

Jag säger som Carl Bildt en gång sa: ”Detta är ett misslyckande. Och ett misslyckande ska kallas ett misslyckande.”

Jo, förresten. Den högerkoalition som styr Örebro nu tycker att verksamheten bör klara sig med mindre pengar. De hävdar envist att Örebro kommun inte behöver mer pengar; att skola, förskola och äldrevård inte behöver mer resurser. Med andra ord: enligt dem är inte problemet för lite pengar. Då återstår en faktor: ledarskapet. Och i och för sig har de ju en poäng där; ledarskapet i Örebro kommun har inte skött sig. Det är därför Örebro behöver en ny färdriktning den 19:e september. Jag kan inte vänta.