#7 Ett Örebro där alla vågar gå ut

Nu presenterar jag uppdrag på löpande band… Idag handlar det om hur vi gör Örebros gator tryggare: jag har på morgonen presenterat ”Tretton punkter för ett Örebro där alla vågar gå ut”. Så här skriver vi i inledningen: ”Oron för vad som händer i Örebro delar vi alla; lösningarna måste vi också ta ansvar för gemensamt. Det finns inget politiskt förslag som tar bort all oro eller som gör att brottsligheten försvinner. Men tillsammans kan vi ta viktiga steg för att göra Örebro tryggare.”

Förslagen i programmet handlar om allt från att öka stödet till nattvandrare (bland annat genom gratis bussresor), att undersöka hur en stödtelefon kan inrättas (dit människor kan ringa på helgnätterna för att känna sig trygga) till att investera i tryggare utemiljö (bättre belysning och klottersanering), att effektivisera polisens arbete och att värna den personliga integriteten (jo, jag tycker faktiskt att det hör hemma här!).

Om uppdragslistan: Om vi socialdemokrater får örebroarnas förtroende att leda kommunen och jag får ansvaret att leda Samhällsbyggnadsområdet kommer jag att arbeta så mycket jag kan med tydliga, och offentliga, ”uppdragslistor” till förvaltningen (tjänstemän, experter och utredare). Så gjordes förr men den högerkoalition som nu styr Örebro hemligstämplade dessa uppdragslistor, vilket gör att man numera inte kan få reda på vilka uppdrag de styrande politikerna ger till tjänstemännen. Jag vill ändra på det. Programnämnd Samhällsbyggnad har ansvar för frågor som rör stadsplanering, gator, byggande, fritid, kultur, idrott och mycket annat. 
#9: Ett Örebro för rörelse – skapa fler möjligheter för idrott och rörelse
#8: Ett Örebro som uppmuntrar felfinnare