Frågor om busstrafiken – nu med några svar…

[uppdaterat] Jag har gått igenom de frågor som ställdes till mig i gårdagens chat om busstrafiken på na.se, samt även gått igenom de frågor som ställdes till Fredrik Persson (mp) och sorterat dem i rubriker samt kompletterat med den information jag fått om vad som redan är på gång (här är detta dokument: ”Frågor om bussarna”).

Detta kommer jag att skicka till tjänstemännen för att de ska kunna komplettera med mer information om vad som görs, vad som kan göras och vad som inte är möjligt. Detta är alltså delvis sammanfattningar och delvis påståenden från chatten. Hör gärna av er med fler inspel!

Här är några frågor som kom upp i chattarna (längre ner finns förslag till åtgärder)rubrikerna samt de åtgärder som är på gång:

 • Önskemål om samtrafik på kvällar och nätter (trygghet på natten, sällskap till busshållplatsen mm)
 • Det tar för lång tid när resenärer ska ladda kort direkt av chauffören
 • Senare avgångar från centrum på nätterna (efter att krogarna stängt)
 • Service på bussarna (en del chaufförer är inte serviceminded , mobilpratande, fel information, bemötande från vissa osv)
 • Ryckig körning och för lite kunskaper om vinterkörning
 • Kaoset på Olaigatan (flytt av busshållplatsen samt väderskydd)
 • Långa väntetider och inställda bussar, ofta försenade bussar – följer inte tidtabellen
 • Överfulla bussar: särskilda problem på linje 1-4 (Universitetet-Resecentrum-Lundby, Brickebacken-Våghustorget-Lundby, Brickebacken-Resecentrum-Mellringe, Universitetet – Våghustorget – Mellringe).
 • Överfulla och inställda bussar från Vivalla/Lundby – tidtabellen hålls inte
 • Missnöje med de nya linjerna, fler bussar via Järntorget?
 • Inställda bussar från Brevens Bruk (8.30-bussen inställd) –indragen utan förvarning.
 • Linje 24 eller 23 borde gå över Drottninggatan
 • Namnsättning på bussarna
 • Trafiksituationen i bussbacken efter Förlunda: cyklar och bussar ska samsas och det är alldeles för trångt

Förändringar som förvaltningen redan arbetar med räknas upp under respektive rubrik. Dessa förändringar sker fortlöpande, körtiderna förändras i samband med nästa tidtabellskifte den 17 april.

Tidtabeller, förseningar och tidhållning. Förändringar på gång:

• förändring av körtider och bättre anpassning av tidtabellen. Bland de åtgärder som kan bli aktuella kan innebära att fler bussar krävs för att upprätthålla en väl fungerande turtäthet

• översyn av antal resande på de olika busslinjerna för justering av tidtabell och förstärkning där behov finns

• framkomlighetslösningar för att underlätta kortare restider. Bussfält kommer att genomföras och utvärderas. Arbetet med trafikljusprioritering för kollektivtrafiken fortgår och ambitionen är att genomföra ett test under året.

• fortlöpande översyn av hållplatslägen för att förkorta restider och begränsa antal hållplatser för framförallt landsbygdstrafiken.

Nattbussar, samtrafik, linjesträckningar och hållplatser (samt namn på bussar). Förändringar på gång:

• linjenätsförändring där så kan ske utan att körtider och kostnader förändras

• linje 24 som idag trafikerar Fabriksgatan ändras till trafikering Drottninggatan för att förbättra tillgängligheten i centrum

• flytt av hållplats på Olaigatan är planerad

• Namnsättning av bussar sker under våren

Fulla bussar. Förändringar på gång:

• översyn av antal resande på de olika busslinjerna för justering av tidtabell och förstärkning där behov finns

• förstärkningstrafik med fler bussar på de tider då många resenärer reser

Brister i service och körning. Inga specifika åtgärder – ständigt pågående dialog.

Förändringar som förvaltningen redan arbetar med räknas upp under respektive rubrik. Dessa förändringar sker fortlöpande, körtiderna förändras i samband med nästa tidtabellskifte den 17 april.

Tidtabeller, förseningar och tidhållning

Förändringar på gång:

 • förändring av körtider och bättre anpassning av tidtabellen. Bland de åtgärder som kan bli aktuella kan innebära att fler bussar krävs för att upprätthålla en väl fungerande turtäthet
 • översyn av antal resande på de olika busslinjerna för justering av tidtabell och förstärkning där behov finns
 • framkomlighetslösningar för att underlätta kortare restider. Bussfält kommer att genomföras och utvärderas. Arbetet med trafikljusprioritering för kollektivtrafiken fortgår och ambitionen är att genomföra ett test under året.
 • fortlöpande översyn av hållplatslägen för att förkorta restider och begränsa antal hållplatser för framförallt landsbygdstrafiken.

Nattbussar, samtrafik, linjesträckningar och hållplatser (samt namn på bussar)

Förändringar på gång:

 • linjenätsförändring där så kan ske utan att körtider och kostnader förändras
 • linje 24 som idag trafikerar Fabriksgatan ändras till trafikering Drottninggatan för att förbättra tillgängligheten i centrum
 • flytt av hållplats på Olaigatan är planerad
 • Namnsättning av bussar sker under våren

Fulla bussar

Förändringar på gång:

· översyn av antal resande på de olika busslinjerna för justering av tidtabell och förstärkning där behov finns

· förstärkningstrafik med fler bussar på de tider då många resenärer reser

Brister i service och körning: