Högre ambition för snöröjningen

Jag tycker att Örebro kommun borde ha högre ambitioner för snöröjningen, det har jag skrivit om flera gånger tidigare. Idag när jag cyklade till Rådhuset blev det återigen tydligt varför: trots att det inte snöat så mycket så var det i det närmaste omöjligt att cykla utan att riskera att falla. Det blir nämligen så när blasket blir spårigt. I det läget borde vi tydligt peka ut huvudleder för cykel där vi röjer bort snön nästan omedelbart, precis som till exempel Linköping.

Jag har trott att vi varit överens om att höja ambitionerna för snöröjningen, men häromdagen skrev representanter för Moderaterna, Miljöpartiet och Centerpartiet att de inte alls ville det. De ville hellre ”värna välfärdens kärna”. Jag tycker att de gör fel som ställer snöröjning mot vård, skola och omsorg, vilket jag skrev i NA idag. Jag hoppas fortfarande att vi ska kunna bli överens om att höja ambitionerna för snöröjningen i Örebro. Det är en viktig satsning för ökad tillgänglighet och ökad tillväxt. Här följer svaret som var publicerat i NA idag:

”Alla ska kunna röra sig på gator och torg i Örebro – även om man behöver rullstol, rullator eller om man rullar barnvagn. Tillgänglighet och framkomlighet är en rättighetsfråga, men också en förutsättning för tillväxt i Örebro eftersom arbetsresor, handel och mycket annat är beroende av god framkomlighet. Därför var framkomligheten – även på vintern – den första fråga jag lyfte som ansvarig för samhällsbyggnadsfrågorna i Örebro.

Nu menar Fredrik Persson (mp), Gunnar Andersson (m) och Charlotte Edberger Jangdin (c) (NA 3/2) att en satsning på bättre snöröjning innebär nedskärningar i det de kallar ”välfärdens kärna”. De ställer pensionärers rätt att kunna och våga gå ut mot antalet anställda i äldrevården och de ställer fler lärare i motsats till att pappor och mammor ska kunna komma fram med sina barn i barnvagn. De gör det samtidigt som de ledande företrädarna för deras ”koalition” förespråkar sänkt skatt som skulle ta bort drygt 200 miljoner från skolan, äldrevården, förskolan eller snöröjningen.

Jag är förvånad över deras inlägg. Enligt artikeln vill de inte avsätta pengar för att få bättre snöröjning. Dagen innan deras inlägg var publicerat pratade vi om just att höja ambitionerna för snöröjningen i Örebro och både Gunnar Andersson och Fredrik Persson nickade och instämde. Två dagar innan deras inlägg var publicerat fick hela Programnämnd Samhällsbyggnad en rapport om hur Tekniska förvaltningen menar att snöröjningen kan förbättras – till en högre kostnad. Gunnar Andersson och Fredrik Persson sa inte ett ord i linje med debattinlägget då heller.

Jag hoppas att den ståndpunkt som gäller är den som Gunnar Andersson och Fredrik Persson fört fram på de möten vi haft tillsammans efter årsskiftet. Jag hoppas också att vi, trots tonläget i deras debattartikel, ska kunna komma överens om att förbättra snöröjningen i Örebro till nästa vinter så att cyklar, fotgängare, rullatorer, rullstolar och barnvagnar kommer fram lättare.

Därför tänker jag fortsätta argumentera för att Örebro kommun bör höja ambitionerna både för snöröjningen och för informationen till örebroarna om vad man kan förvänta sig av snöröjningen. Den som vill läsa de förslag jag presenterat för bättre snöröjning kan läsa dem på min blogg (bjornsundin.speedhost.me); som ordförande i Programnämnd Samhällsbyggnad kommer jag sträva efter att vi kan hitta samsyn så att snöröjningen blir bättre till nästa vinter.

Björn Sundin, kommunalråd (s), ordförande i Programnämnd Samhällsbyggnad”