Många förslag från engagerade bussförare

Ikväll träffade jag några bussförare för att höra hur de ser på problemen med busstrafiken i Örebro. Jag hade bett att få träffa dem för att få förslag och synpunkter på hur busstrafiken kan bli bättre. Och många förslag blev det!

Mötet visade på ett grundläggande problem (som tyvärr inte är unikt för busstrafiken): vi fångar inte upp synpunkter från dem som har bäst koll – kommunen använder inte all den kunskap som finns hos de många örebroarna.

Det är uppenbart att vi inte fångar upp bussförarnas synpunkter och förslag tillräckligt bra. Vi måste hitta sätt att regelbundet få höra var bussförarna tycker att det finns problem: vilka mindre förändringar skulle vi kunna göra för att turerna ska bli bättre, hur kan besvärliga trafiksituationer lösas/undvikas och hur kan vi göra resorna snabbare. Till exempel.

Egentligen skulle det kunna vara enkelt: på mötet med bussförarna föreslog jag att vi lägger upp en karta med linjerna inritade på i deras fikarum och sedan antecknar de sina synpunkter på den och då och då hämtar kommunens tjänstemän kartan och ser över synpunkterna. Tillsammans med regelbundna uppföljningsmöten med bussförare skulle vi kunna få många förslag på förbättringar. Synpunkter och förslag ska egentligen besvaras på ett av tre sätt:

1/ ”bra synpunkt, det ska vi försöka åtgärda!”
2/ ”intressant förslag, men tyvärr går det inte eftersom ….” och
3/ ”värt att fundera på, men det är inte möjligt just nu.”

Idag samlar Nobina (det företag som kör bussarna) upp synpunkter, för dem vidare till Länstrafiken som i sin tur för dem vidare till kommunen. Det fungerar inte tillräckligt bra; en hel del synpunkter försvinner någonstans på vägen. Alla kan inte genomföras, men en hel del förslag borde vi ta vara på för att göra busstrafiken bättre.

Här är några punkter från mötet med bussförarna ikväll (med reservation för att jag kanske inte alltid uppfattade rätt – jag är inte expert på linjesträckningarna):

 • Betalningarna på bussarna måste förändras. Det kan ta upp till 5 minuter när någon ska ladda sitt kort, då är det inte konstigt att det blir förseningar i busstrafiken. Även sms-biljetterna tar tid. Vi måste antingen hitta andra automatiska sätt att betala, investera i fler automater på hållplatserna eller helt enkelt sluta kontrollera betalningen när folk går ombord. I Göteborg har de bestämt att förarna inte ska sköta betalningen och istället ökar de antalet kontrollanter som går runt och kollar så att folk betalt.
 • Vi har alldeles för få kontrollanter i stadstrafiken i Örebro. Idag fuskar många i de bakre automaterna och många fuskar med sms-biljetterna.
 • Det finns inte en enda betalningsautomat mellan Vivalla och Våghustorget, dessutom är det ofta fel på automaterna. Kanske göra det möjligt att köpa bussbiljetter i p-automater som i Hamburg?
 • Det kan behövas två kortläsare fram i bussarna.
 • Körtiderna måste ses över. Tidtabellerna har inte satt sig, det blir förseningar och
 • Förslag på konkreta linjeförändringar: Låt linje 21 gå till Bista (där linje 33 gick förr), det behövs förbindelser till Netonnet, Lek och buslandet, arbetsplatserna där och sträckan dit. (Att låta linje 7 eller 8 gå dit är ett sämre alternativ).
 • Låt bussen gå via Landins väg, runt hela Mosås istället för att vända i Törsjö.
 • Linje 24 som går till Gustavsvik går för sällan, borde vara stomlinje. Det ska vara lätt att ta sig till/från Gustavsvik – särskilt på sommaren!
 • Låt linje 22 (till Marieberg köpcentrum) köra runt området istället för att bara vända. Idag väntar folk på fel sida, blir irriterade när de inte får åka med (före vändningen) och hållplatserna är inte anpassade för exempelvis rullstolar. Varför inte låta 23an gå till Marieberg?
 • Trafiksituationen från USÖ tar tid och kan leda till olyckor. Det är svårt för bussarna som är på väg från USÖ att komma ut i rondellen och det har inträffat tillbud, mest tur att inga cyklister skadats hittills och att det inte blivit värre krockar.
 • Det är trångt för bussarna förbi USÖ, särskilt på vintern när snövallarna gör gatan ännu smalare.
 • Det har rent allmänt blivit många vänstersvängar i det nya linjenätet och de tar tid och skapar farliga trafiksituationer.
 • Rampen upp till Våghustorget är en flaskhals, bussar kan få vänta länge på att bussen framför ska fyllas eller vänta in sin avgångstid. När en försenad buss kommer till Våghustorget är risken därför stor att förseningen blir ännu större. (Bussarna får inte köra Rudbecksgatan under Drottninggatan). Liknande problem på Järntorget.
 • Bussförarna har, via Nobina, fört fram förslag på att anpassa tiderna i tidtabellen till verkligheten men de förslagen har inte lett till några förändringar.
 • Under januari var det 46 skador på bussarna, normalt kanske 5-10 per månad. Bussförarna pekar på stressen, snön, snåla/omöjliga tider i tidtabellen som några troliga skäl till detta.

Återkommer om någon dag med synpunkter från resenärerna som jag fick in på förra veckans bussturné. Resenärernas förslag tar helt enkelt lite längre tid att sammanställa (delvis för att jag noterade dem med papper och penna medan jag antecknade i min iPad när jag träffade bussförarna…)