Konstruktivt möte om bättre snöröjning i Örebro

Lägger som hastigast upp anteckningar från kvällens möte om hur vi kan förbättra snöröjningen i Örebro. Men först en ursäkt: till de snöröjare som uppfattat att jag kritiserat dem för att inte göra sitt jobb så vill jag, än en gång, be om ursäkt. Ambitionerna för snöröjningen är beslutade av oss politiker och vi måste ta ansvaret för dem (jag hoppas att vi i stor enighet ska bli överens om att höja ambitionerna – och skjuta till mer pengar).

På mötet inledde Gösta Eriksson från Tekniska förvaltningen med att berätta om några av de förändringar som gjorts till 2011: förbättrad röjning vid några äldreboenden (inte alla), lägga snövallar på ena sidan gatan i Sörby, röja mer i innerstan, förbättra infarterna till stan, gps på fordonen så att man ser var de varit och röjt, med mera. De åtgärderna har kostat cirka 2,5 miljoner, totalt var budgeten på 16 miljoner och utfallet för förra vintern var 48 miljoner.

En del ytterligare förbättringar har också gjorts, till exempel att ”Snödagboken” lagts upp på internet så att man kan se var snöröjarna är och ska ta vägen. Till nästa vinter bör ett ordentligt kartbaserat system för felanmälningar och status på anmälda fel vara uppe på webben.

Några frågor som sedan togs upp av de örebroare som var på mötet:

 • ”Kvaliteten på snöröjningen måste förbättras, på sina ställen finns för stora brister. Vilka krav ställer man på snöröjarna? Kravspecifikation?”
 • ”Det skapas vallar vid utfart från garageuppfarten, man ska ju kunna köra över vallen med vanlig bil”
 • ”Hur stora vallar får det vara? Köra bort mer snö? Lägga all snön på ena sidan.”
 • ”Upprätthåll datumparkering och parkeringsförbud”
 • ”Snöhögar på gångvägar så man inte kommer fram med rullator”
 • ”Problem med trafiksäkerheten, man ser inte över snöhögarna!”
 • ”Dålig snöröjning runt Marklyckan och andra äldreboenden”
 • ”Genomfartslederna, varför har man inte datumparkering vintertid? Idag är det städnatt på ena sidan”
 • ”Bussarna kommer inte fram, det är trångt på gatorna”
 • ”Var lägger kommunen upp snön? På trottoarer…”
 • ”Avrinningen kommer att bli ett problem även i år: öppna vägbrunnarna (snöröjarna måste veta var brunnarna finns)”
 • ”Lägg mindre resurser på mindre gator, prioritera gångtrafiken!”
 • ”Forsla bort mer snö, även utanför centrum”
 • ”Fel uppgifter i snödagboken”
 • ”Skillnad vardag och helgdag?” (Nej, det ska inte vara skillnad)
 • ”Om man inte röjer städnatten dröjer det en vecka till nästa röjning”
 • ”Svårt när cykel o bilväg ska samsas och gatan är dåligt röjd”
 • ”Jag tycker att snöröjarna sköter cykelvägarna bra”
 • ”Resurserna räcker inte till, satsa mer!”
 • ”Höja ambitionen jämfört med andra kommuner”
 • ”Fler väghyvlar behövs!”
 • ”Svårt att fixa hörn/korsningar utan handkraft”
 • ”Betygssättning, betala efter kvalitet!”
 • ”Snöröjningen är fel, inte snöröjarna”
 • ”Det kostar med skador, olyckor, bilskador också – lönsamt att röja bättre”

Ska ägna en stund senare ikväll åt att dra slutsatser från mötet och presentera en lista med förslag. Återkommer om det imorgon.