Mycket åsikter om bussarna på möte i Vivalla

Den socialdemokratiska föreningen i Vivalla hade bjudit in till möte för att diskutera busstrafiken till/från Vivalla och snöröjningen. Två frågor som engagerar rätt många…

Det blev ett bra möte med mycket konstruktiva förslag om hur vi kan åtgärda dagens problem med busstrafik (och snöröjning). För tillfället återger jag ett antal av de förslag och synpunkter som kom upp. I nästa steg ska jag komplettera åtgärdslistan för busstrafiken med dessa synpunkter (samt med synpunkter från min hållplatsturné och från möte med bussförare). Här är några av de synpunkter som kom upp:

 • ”Det är alldeles för många som plankar på bussen: det är orättvist mot dem som betalar och det påverkar statistiken (det syns inte hur många som åker).”
 • ”Systemet med att man visar kallelsen för att få åka gratis till sjukvård är inte bra, det känns inte bra att hela bussen ska veta vad man ska få vård för” (tydligen togs systemet med särskilda landstingsbiljetter bort på grund av fusk – hur man ska lösa detta kräver i så fall mer funderande)
 • ”Det är väldigt stökigt på en del turer, särskilt när många ungdomar åker samtidigt – till exempel när skolan är slut”
 • ”Betalningen på bussarna är ett problem och tar mycket tid.”
 • ”Det tar minst 2 minuter extra varje gång någon ska ladda korten med kontokort”
 • ”Det behövs mer kontrollanter på bussarna för att minska fuskåkandet”
 • ”Trots att förarna rapporterar att bussarna är fulla sätts inga extrabussar in”
 • ”Bussförarna har för lite information om förseningar och problem (för att svara resenärer som står och väntar på bussar som inte kommer) – trots att det finns möjlighet att informera om sådant i realtidssystemet” (det system som berättar var bussarna är, och hur långt de har kvar till hållplatsen)
 • ”Varför byter ni inte färg på busskort så att man lättare kan skilja de med olika giltighetstid åt?
 • ”Varför har biljettautomaten tagits bort i Lundby? Varför finns inte fler biljettautomater?”
 • ”Inför ett säkrare sms-betalnings-system, som är svårare att fuska med. I uppsala ser man färgkoder så att föraren lätt kan se om biljetten är korrekt”
 • ”Kan man inte ha sensorer som registrerar korten, som i andra städer?”
 • ”Sätt in bussar runt Vivallaringen vid högtrafik, så att inte alla behöver gå till Vivalla centrum”
 • ”Det är nästan alltid överfullt på bussarna mellan klockan 7 och 9 och mellan 15 och 17”
 • ”Varför kan man inte kolla och ladda busskortet på datorn?”
 • ”Linjekartan är svår att förstå, komplettera med en riktig karta i tidtabellen” (särskilt svårt för nyinflyttade som inte har koll på hur Örebro ser ut)

Dessutom diskuterades snöröjningen och förutom de åsikter som förts fram tidigare (av mig och andra, läs mer här) så påpekades problemet med felparkerade bilar i områdena som hindrar snöröjningen. Vaktbolaget som sköter parkeringarna borde bötfälla fler, menade alla.

Samtalet fortsatte därefter till en mer allmän diskussion om trafiksäkerheten i Vivalla, att en del kör vårdslöst – även på gårdsgator och cykelvägar.

Och så en ytterligare viktig fråga: På väg hem med bussen bestämde jag mig för att testa promenadstråket till Eurostop/Boglundsängen (som för de flesta i Vivalla ju är det närmaste stora handelscentrat) och det blev en påminnelse om hur viktigt det är att ta ett helhetsgrepp på trafik och trygghetsfrågor på dessa sträckor. Det finns egentligen ingen riktigt bra gångväg från Vivalla centrum till Eurostop. En del av det kommer att förbättras med en gång och cykeltunnel under Hedgatan (mot stan till, från Max) men det behövs en helhetslösning på detta. Förhoppningsvis klarar vi det i takt med att Boglundsängen växer och det nya handelsområde som snart kommer att växa fram i hörnet mot motorvägen (där den gamla möbelaffären ligger).