Nio punkter för ett ännu bättre Norrcity!

Tillbringade seneftermiddag och kväll på ett intressant seminarium om handeln i Örebro.

Jerker Söderlind, forskare och ordförande i Stockholms cityförening, föreläste både provocerande och intressant om hur handeln kan bidra till att utveckla staden. Hans huvudtes är att vi måste skapa flöden i staden och att vi inte får vara rädda för biltrafiken. Hellre parkeringshus i city än stora parkeringsplatser i externa köpcentra, typ. Han nämnde Canterbury, Helsingör (Kvickys) och Liverpool One som goda exempel och det finns säkert anledning att titta närmare på de exempel han lyfte fram.

Fredrik Kolterjahn, från HUI, redogjorde sedan huvudsakligen för handelssiffrorna, som visar att Örebro står starkt och att det går i rätt riktning. Men också att det behövs mycket mer. Siffrorna för 2009 visar att det går i rätt riktning, särskilt för handeln i Örebro. Nu sker mer än hälften av länets dagligvaruhandel i Örebro, och nära 80% av länets sällanköpshandel sker i Örebro. Båda de siffrorna redovisar en ökning. Och faktum är att Örebros handel haft högre tillväxt än riket under 10 av de 20 senaste åren. Dock har länet tredje sämsta försäljningsindex i riket.

Hur som helst är handeln en otroligt viktig del både av Örebros tillväxt och för Örebros utveckling. Cirka 2000 personer jobbar i handeln (i city, på Boglundsängen, på Aspholmen och i Marieberg) och omsättningenär över 6,5 miljarder kronor per år! Det är en helt avgörande del för att vi ska ha resurser att satsa på skola, äldrevård, förskola och busstrafik!

Jerker Söderlind hade en hel del uppmaningar och har dessutom lett arbetet med en idéskiss för utvecklingen av norrcity. Några slutsatser som han pekade på:

  • Om kommunen är aktiv och tar fram ordentliga planer för utvecklingen av till exempel Boglundsängen behöver ni inte fundera så mycket på ”motsättningen” mellan city och Marieberg
  • Norr ska komplettera, inte konkurrera med södercity. Det ska vara exklusivt, tokbilligt eller annorlunda.
  • Norrcity bör bli Örebros framsida, men det bygger på att ni bevarar resecentrum. Järnvägsgatan kan bli en ny huvudgata, där tvätterier och service finns. Det behövs mer tillfart (även för bilar) och fler parkeringar på norr

Jag såg till att korpa åt mig hans bilder och började omedelbart fundera på vad Örebro kommun kan och bör göra. Men under diskussionerna roade jag mig med att sätta ihop en åtgärdslista för norrcity. Det blev nio punkter som kan vara början på en diskussion (de lär inte vara de färdigutformade förslagen…):

1. Öppna storgatan för biltrafik (i låg hastighet på de gåendes villkor, med korttidsparkeringar på sidorna).

2. Arkitekttävling för att bygga något snyggt och bra på den tomma tomten mittemot Resecentrum (mittemot SCB).

3. Skapa ett servicecenter för kommunal service  på norr dit man går för allt från förskoleanmälan till bygglov.

4. Bygg ut Resecentrum, skapa fler arbetsplatser & service (finns formulerat i klok motion från Peter Dahlgren och Jonas Karlsson, läs den här!)

5. Bygg studentbostäder på gamla fängelsetomten (parkeringen vid Karolinska skolan). Det är som jag brukar säga: studenter är en av få grupper som är kunder både i billiga livsmedelsaffären (Ali Baba), i WE-butiken och coola klädaffärer och hos skivaffären (Najs Prajs). Med andra ord perfekta på norr – så kan WE-butiken lägga en till affär där…

6. Välkomstcenter på vattnet vid järntorget (stora turistbyråer är inte framtiden, men varför inte kombinera turistinformation med utställningar om föreningar/företag eller andra som har något att visa, lite som Umeå gör nu inför Kulturhuvudstadsåret).

7. Förtätning för att skapa fler bostäder på norr – det är en förutsättning för att mer handel ska bära sig.

8. Pendeltågstrafik i länet förbättrar tillflödet, särskilt till norrcity.

9. Stärk Kulturhuset, se till att alla förstår att det är en av Örebros bästa scener!

Kan inte vänta på att få ta itu med det på allvar!