Ett föreningshus skulle ge Vivalla ny kraft

Ett intressant möte om föreningshus i Vivalla avslutade en i övrigt intressant dag (till exempel ett sammanträde med Programnämnd Samhällsbyggnad där vi beslutade om bättre snöröjning, justering av tomträttsvillkor som innebär en lättare ekonomisk börda för många örebroare och mycket annat).

Entusiasterna i Vivalla Hembygdsförening (med Ayesha Östürk och Najim Al Ganas i täten) hade bjudit in till ett möte om möjligheterna att skapa ett förenings/aktivitetshus i gamla Öknaskolans matsalsbyggnad (som annars ska rivas). Mötet flödade över av kreativa och konstruktiva idéer och efter att vi tillsammans gått och tittat på matsalen (med hjälp av ficklampor, elen är avstängd) så var alla överens om att det kan bli riktigt bra med ett föreningshus i den gamla matsalen.

Det innebär att vi nu sätter igång processen med att räkna på kostnaderna och att ta fram ett förslag på rivningskontrakt för huset. Övriga byggnader i gamla Öknaskolan (med undantag för idrottshallen) ska rivas och det vore intressant att istället skapa en park på den platsen. Matsalen kan bli kvar i 2-3 år, i väntan på en mer permanent lösning i anslutning till något av de andra projekt som pågår i Vivalla-Lundby-området (ny idrottshall på Vivallaskolan, utveckling av Poesigatan, ny skola i Lundby och så vidare).

Tanken, som Vivalla Hembygdsförening har, är att hembygdsföreningen agerar samlande kraft tillsammans med de andra föreningar (det finns 71 föreningar i Vivalla!) som är intresserade. Hittills har ett trettiotal föreningar varit inblandade i diskussionerna. I lokalerna avdelas ett rum till förvaringsrum där föreningar kan ha sina saker i låsta skåp och sedan får föreningarna boka in sig i huset. Totalt kan uppemot tio föreningar ha möten/aktiviteter samtidigt i huset så det är förståeligt att många Vivallabor ser väldigt hoppfullt på de här diskussionerna. Det kan verkligen innebära en energiinjektion i Vivallas föreningsliv. De två tjejerna från dansföreningen var väldigt entusiastiska: de är idag totalt cirka 100 ungdomar som dansar – och de får helt enkelt inte plats i de lokaler som finns.

Mycket återstår. Finansieringen måste lösas (även om Hembygdsföreningen kan få bidrag från sin centralorganisation så krävs nog mer), det krävs nya beslut i Kommunstyrelsen om rivningen, formerna för vem som står som ansvarig för verksamhet/hus måste diskuteras och mycket annat. Men det rullar på bra nu, och jag tror att vi under våren borde kunna komma i mål med både diskussioner och beslut. Det vore bra för Vivalla.