Var ska bussarna stanna vid Järntorget?

En fråga som diskuterats länge och som irriterar många är situationen på Olaigatan, där bussarna (i båda riktningar) stannar utanför Centraplalatset/Konsthallen. Jag tycker egentligen att busshållpatsernas placering borde vara ämnet för ett särskilt öppet möte där handlare, boende och experter kunde ge sin syn och därmed bilda underlag för ett beslut om en eventuell flytt. Nu blir det inget öppet möte om detta, så istället väljer jag att här redovisa de alternativ som diskuteras. Jag tror att lösningen blir bättre om många är med och har åsikter, så jag hoppas att jag får in många synpunkter kring detta: via mail till bjorn.sundin@orebro.se eller i kommentarsfältet här nedanför. Här är de fyra alternativ som diskuterats:

1. Nuvarande lägen behålls, bussarna stannar utanför Konsthallen (i båda riktningar), vilket innebär att ingen annan trafik kommer förbi när båda bussarna stannar samtidigt. Fördelen är att man ser bussarna tydligt från Järntorget (ingen behöver leta efter hållplatsen). Nackdelar är snöras från Centralpalatset, trångt på trottoaren och på gatan (med mycket snö kan två bussar inte mötas).

2. Bussar åt öster stannar mittemot Konsthallen medan västergående stannar vid Karolinska skolan. Fördelen är att biltrafik kan passera även när bussar stannar samt att man löser trottoarträngsel, snöras och liknande. Nackdelen är att bussarna åt väster stannar långt ifrån Järntorget (utom synhåll), att cirka 6 p-platser försvinner samt att det blir omkörningar av stillastående buss (trafiksäkerhetsproblem).

3. Bussar åt öster stannar mittemot Konsthallen medan västergående stannar vid apoteket (hörnet Olaigatan/Gamla gatan). Fördelarna är desamma som i alternativ två, samt att bussarna syns från Järntorget. Nackdelarna är att bussarna blockerar ingången till Gamla gatan, att bussar riskerar att blockera Drottninggatan (när flera bussar står på kö) samt att det blir omkörningar av stillastående buss (trafiksäkerhetsproblem).

4. Bussarna åt öster stannar vid Järntorget (framför butiken Kavalkad) medan västergående stannar utanför Konsthallen/Centralpalatset. Då kan biltrafik passera bussar som stannar vilket är en fördel (och en nackdel: omkörningar av stillastående buss är ett trafiksäkerhetsproblem) och bussarna syns från Järntorget. Nackdelarna är att trottoarträngseln utanför Konsthallen, snöras med mera kvarstår, att 6 p-platser försvinner samt att trafiken på Olaigatan helt stoppas när lastzonen utanför Kavalkad används.

Så: vad tycker du?