Synpunkter från Ringstorp

I måndags kväll hade Socialdemokraterna bjudit in till ett öppet möte i Ringstorp för att diskutera vad som behöver göras i närområdet. Jag tog med mig många idéer och förslag och hoppas inom kort kunna komma närmare en lösning på en del av de problem som togs upp. Här är några av de saker som diskuterades:

 • ”Vad händer med Gamla Mejeritomten? Bostäder? Industri? Annat?” ”Helst bostäder”
 • ”Det saknas en mataffär i området”
 • ”Skorstenen på gamla Mejeritomten är ett problem”
 • ”Buller och annat störande från gamla mejerietomten”
 • ”Det behövs en simhall på norr, positivt med ett utebad”
 • ”Fler aktiviteer runt Svampen”
 • ”Det behövs en förskola i Hagaby så att föräldrar slipper ta sig över vägen till Ringstorp för att lämna barn”
 • ”Tunneln mellan Hagaby och Ringstorp används inte fullt ut. Många går hellre över vägen.”
 • ”Tung trafik går genom Ringstorp. Lantbruket som kör med sina traktorer”
 • ”På raksträckan Längbrogatan körs det racing. Snabba hastigheter som är farligt.”
 • ”Vill inte vara ansvarig för snöröjningen. Borde vara kommunen så att det blir en bra kvalité och röjs överallt.”
 • ”Återinför samtrafiken!”