Ett Örebro som välkomnar uteserveringar!

Vi diskuterade uteserveringar igår på presidieberedningen för Programnämnd Samhällsbyggnad (en gång i veckan stämmer tjänstemännen av aktuella frågor med oss politiker). Lilla Örebro var ett exempel, Satin ett annat.

Lilla Örebro har uppmärksammats i media, eftersom de inte längre får sätta upp ett rep som avspärrning på Köpmangatans ena sida. Därmed finns en risk att gästerna inte längre får gå ut från restaurangens bar med en öl i handen. Jag bloggade om det härom dagen.

Lilla Örebro är en av de restauranger som skött sig bra och som därför nu får ett treårigt tillstånd, för tjänstemännen på Tekniska Förvaltningen (som ger tillstånd till just uteserveringen) är det ingen stor dramatik i att de två rep som tidigare varit uppspända inte längre får vara det. Den fast byggda uteserveringen får stå som den stått tidigare, i kommande tre år. Men problemet är att om Tillståndsutskottet i kommunen inte ger tillstånd till att gästerna ska få bära sin öl till uteserveringen om inte gatan är avstängd så kommer Lilla Örebro – trots att de skött sig bra – ha att välja mellan: 1/ att stänga uteserveringen eller 2/ att ha ytterligare personal och en bar ute på gatan (vilket självklart kostar rätt mycket).

I gårdagens NA lovade moderaten Ulf Södersten (ordförande i Socialnämnd Öster, där Tillståndsutskottet hör hemma) att han ska ”hitta lösningar” på Lilla Örebros problem. Hoppas att han hittar de lösningarna.

En restaurang som vill ha uteservering behöver ha kontakt med fyra olika delar av kommunen: Byggnadsnämnden (för eventuella skärmtak på byggnaden t ex), Tekniska Nämnden (för själva uteserveringen, upplåtelse av mark), Miljönämnden (när det gäller matlagning och hygien och liknande) samt Tillståndsutskottet/Socialnämnd Öster (alkoholservering). Det där är självklart inte bra.

Därför har Näringslivskontoret i Örebro kommun samlat alla kommunala aktörer och bjudit in restaurangerna till särskilda möten: under namnet restauranggruppen. Det arbetet är bra och har, enligt de allra flesta, lett till att förutsättningarna blivit bättre för restaurangerna, att kommunikationen fungerar bättre och så vidare.

Men likväl riskerar Lilla Örebro – som alltså skött sig bra – att inte kunna bedriva sin uteservering. Och den frågan släpper vi inte.

Jag lyfte frågan om att helt enkelt förlänga förra årets tillstånd: att alla som hade tillstånd förra året ska få tillstånd för samma saker som de hade då – i väntan på att vi ser över reglerna. Men tjänstemännens bild är att det inte skulle göra någon nytta: på det stora hela så har vi justerat reglerna så att det fungerar bättre. Och de allra flesta är rätt nöjda, menar tjänstemännen. Jag har ingen anledning att betvivla deras bild.

Då återstår att lösa problemen för Lilla Örebro och för Satin (det är också på gång, det handlar om hur stor uteservering de ska få ha – de vill ha lika stor som förra året). Och de två problemen borde man kunna lösa enklare än att göra stora generella förändringar.

Sedan återstår frågan om hur vi ska återställa förtroendet för Örebro kommuns hantering av restaurangerna i stan, för det ryktet har tagit skada av de senaste årens alla turer om allt möjligt.

Jag är tacksam för synpunkter även när det gäller detta.