Rädda norrcity – öppna Storgatan för långsam biltrafik

Nu går vi Socialdemokraterna fram med förslaget att öppna Storgatan för biltrafik på gåendes villkor, precis som både handlare och stadskärne-konsulter tidigare föreslagit. Norrcity behöver utvecklas så att Norrcity blir en levande stadsdel för handel, restauranger och service. Under fredagen uppmärksammade flera av de som har verksamhet på Norrcity att Järntorget varit avstängt i ett år och att Norrcity drabbats hårt. Busshållplatserna på Olaigatan diskuteras, men helheten för norr är ännu viktigare.

Igår uppmärksammade butiksägare på norr att Järntorget varit avstängt för ombyggnad i ett år. Det är inte okej, och på fredagen gick vi ut med ett pressmeddelande om detta, jag klipper in det här:

– Vi måste vända den negativa trenden för Norrcity och vi måste göra det nu. Annars är det för sent. Vi har hela tiden varnat för de negativa konsekvenser som uppstått med en långdragen ombyggnad av Järntorget samtidigt som parkeringar och bussar försvunnit. Idag är affärsinnehavarna på norr rent ut sagt förbannade över att man har försvårat deras möjligheter att verka. Handeln är en av de viktigaste drivkrafterna för Norrcitys tillväxt och utveckling, då kan vi inte bakbinda dem och göra det svårare för dem som vill verka där, säger kommunalrådet Björn Sundin (S), ansvarig för samhällsbyggnadsfrågor.

Under veckan har Socialdemokraterna varit och delat ut brev till 200 handlare i Norrcity för att samla in deras synpunkter på hur vi kan utveckla området (brevet bifogas). Många har framfört sina förslag.

– Det är tydligt att en av de viktigaste frågorna för handlarna är att öppna upp Storgatan för trafik så att de kan få kunder till sig och att det blir fler parkeringsmöjligheter på gatan. Därför lovar vi Socialdemokrater att om vi får stödet för att bilda en stark kommunledning för utveckling och jobb så gör vi Storgatan till en ”torgfartsgata” med korttidsparkeringar och långsam trafik på de gåendes villkor, säger Björn Sundin (S).

I de svar vi fått in från affärsinnehavarna i Norrcity är det inte bara biltrafik på Storgatan som efterfrågas. En övervägande majoritet vill att kommunen ser över busshållplasterna på Olaigatan, att Järntorget måste utvecklas till en levande mötesplats och att Resecentrum byggs ut.

-Den dialog vi nu för med de som verkar på Norrcity ger oss nya idéer och nya möjligheter. Flera frågor har vi påbörjat utvecklingsarbetet med, till exempel Resecentrum. Andra som Järntorget måste vi nu sätta högsta fart i. Kanske ska Bondens marknad ligga där i år?, avslutar Björn Sundin.

Några av de kommentarer som har kommit in från handlarna:

– ”Att ta bort parkering och bygga plaskdamm var idiotisk.”

– ”Bra om det blir torghandel på Järntorget.”

– ”Impulskunderna försvann när parkeringen togs bort.”

– ”Nya parkeringar måste skapas omgående”

– ”Minskad försäljning iom Järntorgets förändring”

– ”Jättedåligt att parkeringen försvann på järntorget. Järntorget är rörigt och inga kunder vill komma till området. De åker hellre till Marieberg.”

– ”Vi har tappat jättemycket i försäljning sedan parkeringarna försvann samt bussarna och samtrafiken. Ombyggnaden har dessutom tagit väldigt lång tid. Idag ett livlöst område.”