8 punkter för bättre busstrafik i Örebro #fb

För att återvinna örebroarnas förtroende för busstrafiken föreslår vi åtta punkter som genomförs om Socialdemokraterna får leda Örebro framåt:

1. Restiderna ska kortas. Då krävs snabbare betalning. Det ska gå att ladda sitt kort på fler ställen; vi investerar i fler automater (där man också ska kunna betala med kort). Mer effektiv på- och avstigning och att bussen slipper stå still i köer för ofta.
2. Expressbussar skapas på sträckan Vivalla – Resecentrum – Våghustorget – Universitetet – Brickebacken. Extra expressbussar sätts in i höst, som kortar restiden på den största linjen.
3. Färre inställda och överfulla bussar. Extrabussar ska sättas in snabbare när bussen är överfull och driftsäkerheten ska förbättras så att färre bussar tas ur trafik.
4. Samtrafiken återinförs på kvällar och nätter. Bussåkandet blir mer tryggt när man tar sällskap till bussen på kvällen och det blir lättare att byta mellan olika linjer.
5. Linjenätet ses över och justeras redan i höst. Glesare trafik där få åker, tätare där många åker, och i vissa fall behöver nya linjer skapas till områden som idag saknar busstrafik. Antalet bussar som passerar USÖ utreds.
6. Bättre busshållplatser. Fler busshållplatser ska vara väderskyddade och mer tillgängliga även för rullatorer, barnvagnar och rullstolar (det innebär också bättre snöröjning runt hållplatserna). Dessutom ska busshållplatserna ligga på rätt ställen: kaoset på Olaigatan måste lösas.
7. Informationen måste förbättras. Det ska vara lätt att se när nästa buss kommer och informationen om förseningar ska komma snabbt – till både bussförare och resenärer. Ökar tryggheten för dem som reser.
8. Lyssna på experterna! De som vet bäst om hur bussarna fungerar är de som åker med dem, därför ska dialogen förbättras med bussförare och resenärer. Vi inför regelbundna uppföljningsmöten med bussförarna och utvecklar möjligheterna för resenärer att lämna förslag och synpunkter.