Två viktiga beslut för Vivalla

Idag ”smet” jag från valrörelsen för flera möten. Jag tror inte att jag övertygade någon osäker väljare på något av dem, men till skillnad från en del andra politiker så inser jag att en förutsättning för att Örebro ska gå framåt är att vi också tar ansvar för en del vardagsbeslut även i en valrörelse. Dagen försvann snabbt på tre helt olika möten, varav det sista egentligen var viktigast:

  1. Förmiddag med diskussion om hur vi ska hantera uteserveringar på stadens torg, i synnerhet Järntorget.
  2. Möte med cirka 40 (?) tjänstemän från Örebro kommun om hur vi skapar ett bättre näringslivsklimat (inspirerande föreläsning från Halmstads servicechef och intressant redogörelse för hur de olika förvaltningarna jobbar med att bli bättre på bemötande och liknande).
  3. Eftermiddag med presidieberedning för Programnämnd Samhällsbyggnad med stadsbyggnadsfrågor.

Presidieberedningen innehöll en del frågor som jag verkligen inte tänker blogga om (eftersom det handlar om relationer till företag och aktörer som jag inte har någon som helst rätt att berätta om). Men det finns annat som jag väldigt gärna vill berätta om. Två frågor var särskilt viktiga:

1. Vi gav tjänstemännen i uppdrag att ta kontakt med KIT (Kvinnor Inventerar Trygghet, ett av flera projekt som energispridaren Kicki Hendahl är engagerad i) för att presentera och få synpunkter på de förslag till utformning av den planerade tunneln under Hedgatan (mellan Eurostop och ”det nya området” i Boglundsängen, på andra sidan Hedgatan). KIT är ett väldigt spännande projekt som har engagerat jättemånga kvinnor, egentligen mer utifrån trygghet/otrygghet i Hjärstaskogen. Men eftersom de diskuterat och tagit fram förslag på hur tunneln från Vivalla in till Hjärstaskogen skulle kunna bli tryggare/fräschare vore det ju dumt att inte ta tillvara på deras förslag när vi nu ska bygga en helt ny tunnel. Så här presenterar de sig själva: ”Syftet med KIT är att möjligöra kvinnors delaktighet i stadsdelsutveckling utifrån ett jämställdhetsperspektiv, där målet är en mer attraktiv och trygg stad.” Om vi drar nytta av lärdomarna och förslagen från KITs arbete med tryggare tunnlar innebär det att den nya tunneln under Hedgatan kan bli både trygg och säker. Den kommer, inom några år, att vara helt avgörande för att Boglundsängen ska kunna få den jätteskjuts som handelsområde som vi nu skapat förutsättningar för. Efter att Citygross är klart, Systemet byggt ut (efter flytt) och med fortsatt utveckling runt Eurostop kommer det snart bli ännu fler spännande etableringar på Boglundsängen. Det kommer att göra skillnad för Vivalla.

2. Vi gav Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att starta arbetet med en detaljplan för att möjliggöra en ny idrottsplats i Vivalla. Förslaget (som Kent Persson, M, redan försökt ta åt sig äran av…) är att det byggs en ny idrottshall mellan isbanan och fotbollsplanen (som då flyttas utåt). Idrottshallen löser skolans behov av idrottslokaler men skapar även bättre förutsättningar för basket och många andra sporter. Och dessutom kan man i samband med den anläggningen skapa fler lokaler för föreningsliv och för ungdomsverksamhet i övrigt. Att ta fram en detaljplan är en lång process, normalt tar det cirka ett år, men i och med att uppdraget nu är lagt hoppas jag att vi dels kan inleda arbetet med projektering av en ny hall (ritningar, beräkningar, upphandling och mycket annat) men även att vi nu fått klartecken för att en ny hall INTE ska stå där den nedbrunna stod. Det innebär att rivningen av den nedbrunna hallen borde börja omedelbart, det som gjort att det dröjt är tvivlen om var en ny hall ska placeras (hade man valt att bygga den på den ”gamla platsen” hade en snabb rivning inneburit extra kostnader).

Onsdagarnas presidieberedningar är nästan alltid viktiga för att Örebro ska gå framåt, men idag var det några särskilt glädjande beslut/uppdrag som behandlades. Det var – med andra ord – en eftermiddag som gjorde skillnad. Och som kan skapa bättre förutsättningar för Vivallas utveckling framöver.