Fyra år som lär oss att skatteslösarna behöver granskas (behövs en "Möller-kommission"?)

Skatteslösarna är de som bryter mot Gustav Möllers (s) gamla citat: ”Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket”. Mitt tillägg lyder: ”…och en krona som inte används till att skapa nya möjligheter för människor”. Ilija Batljan pekade inför valet 2010 ut som ett prioriterat område att halvera byråkratin och därmed se till att mer pengar gick till välfärden. Ilija var på rätt spår, vi behöver alltid arbeta hårt med att effektivisera den skattefinansierade verksamheten.

Men det räcker inte med att effektivisera. De senaste fyra åren har nämligen lärt oss att det behövs mer – och tuffare – granskning av hur de folkvalda gör av med skattebetalarnas pengar i Örebro.

Och innan någon tycker att jag är elak som angriper den tidigare majoriteten i Örebro (M, FP, MP, KD, C) för att slösa med skattebetalarnas pengar vill jag påpeka att jag – till skillnad från en del av företrädarna för en del av de där partierna – inte tänker anklaga vare sig Fredrik Persson (mp) eller Staffan Werme (fp) för att stjäla kommunala pengar. Att de grundlöst har anklagat oss socialdemokrater för just det ursäktar nämligen inte att jag överdriver. ”Koalitionen” har haft majoritet och därmed faktiskt haft rätt att använda skattebetalarnas pengar. Men slöseri ska kallas slöseri; pengarna kunde nämligen använts bättre. Mycket bättre.

Kommunfullmäktiges uppgift är bland annat att granska hur ansvariga politiker och nämnder fullföljer sina uppdrag. Till sin hjälp har de revisionen som granskar om de följer beslut, reglemente, budget och annat

Men jag tror att det skulle vara värt att diskutera om man inte kunde stärka revisionen med en ”Möller-kommission”; en grupp medborgare som ska hjälpa revisionen och Kommunfullmäktige att granska så att vi inte slösar bort skattebetalarnas pengar. En sådan ”Möller-kommission” ska inte ifrågasätta mål och liknande (det är Kommunfullmäktige och dess revisorer som ska granska sådant, och det är KF som bestämmer målen).

En sådan ”kommission” skulle kunna vara skattebetalarnas förlängda arm som snappar upp klagomål och kritik från örebroarna och sedan kan utreda, diskutera och fråga ut ledande politiker så att vi inte slösar pengar. Man kan tänka sig att örebroarna får föreslå ansvarsfulla personer (utan politiska uppdrag) till en sådan ”kommission” och att de sedan väljs av Kommunfullmäktige. De skulle regelbundet kalla ansvariga politiker till (offentliga?) utfrågningar kring hur skattepengarna används och därmed sätta mer fokus på misshushållning och rent slöseri.

Det senaste exemplet på slöseri och  misshushållning är det politiskt framtvingade beslutet om att låta Proffice sköta vikarieförmedlingen. Till och med de politiker som tvingade igenom det har medgett att det blev fel (fast de medger ju tyvärr inte sitt eget ansvar för att det blev fel). Egentligen räcker det exemplet för att visa poängen med en ökad granskning. Men låt mig ändå ta upp tre andra exempel:

  1. Ombyggnaden av torgen kostade minst 20 miljoner mer än utlovat. Ombyggnaden av torgen skulle kosta 35 miljoner kronor intygade det då ansvariga kommunalrådet Fredrik Persson: ”Det blir 30 miljoner kronor. Till det ska fogas 5 miljoner som är tänkt att komma från fastighetsägare runt de tre torgen. I detta finns uppgörelser gjorda runt Våghustorget och Järntorget. Stortorget förs det diskussioner runt. Det blir en summa på 35 miljoner kronor.” Det blev inte så. Slutsumman är på cirka 55 miljoner kronor och då kan vi redan nu vara rätt säkra på att det kommer att kosta ytterligare många miljoner att rätta till misstag som uppstått på grund av att man slarvat, stressat och tänkt fel under ombyggnaden. Att man kan få betala flera gånger för samma gatsträckor vet de flesta örebroare sedan tidigare. Det räcker nog med att säga ”Köpmangatan” så minns de flesta att det blir dyrt när man slarvar så att man måste lägga om samma sträcka två gånger.
  2. Tomtbytena för att komma åt den gamla ”ASG-tomten” vid Svampen kostade skattebetalarna åtminstone 30 miljoner kronor genom att kommunen bytte bort tomter som var värda mycket mycket mer än den tomt som Örebro kommun ville rädda kvar för godsverksamheten. Hade inte politikerna i ”Koalitionen” dröjt, väntat och tvekat så länge hade godsverksamheten kunnat räddas för en mindre summa pengar. (För övrigt borde den typen av godshantering självklart inte ligga mitt inne i stan, men på grund av passivitet från ”koalitionen” så har inte den frågan heller kommit närmare en lösning.)
  3. Skadeståndet till Akademiska hus för att Örebro kommun bröt avtalet om den nya friidrottshallen är visserligen bara på 2 miljoner men å andra sidan så fullkomligt bortkastat att det ändå är ett bra exempel. På grund av slarv och politisk prestige kostade det skattebetalarna 2 miljoner att avbryta det planerade bygget i samarbete med Akademiska hus.

Då har jag inte tagit upp bygget av bussdepån som, utan korrekta beslut, blev många miljoner dyrare. Inte heller de ekonomiska följderna av att jobb skrämts bort från Örebro (ICA-etableringar avbröts, Systemtruckar flyttade, TNTs flytt från flygplatsen med mera).

Jag vet inte om det är klokt med en medborgarkommission som granskar detta. Men jag vet att vi behöver förbättra granskningen av hur skattepengarna används. Men först av allt behöver vi välja en ansvarsfull kommunledning, som ledd av Lena Baastad kan ta Örebro framåt! Om mindre än 24 timmar stänger vallokalerna för omvalet.