Nu sätter vi fart på utvecklingsarbetet på norrcity

Igår kväll mailade jag tjänstemännen på Stadsbyggnadskontoret och gav klartecken att inleda arbetet med att ta fram en ”utvecklingsplan i nära dialog med fastighetsägarna på Norrcity och med en bred remiss.”

Utgångspunkten är de förslag som fastighetsägare på Norr presenterat och de förslag som tagits fram i samarbete med Jerker Söderlind. Jag vet att både handlarna och fastighetsägarna är väldigt oroade över vad som händer (eller rättare sagt: inte händer) på norr.

För två veckor sedan skrev jag om den oro som många handlare pratat med mig om: de ser hur deras omsättning rasar och flera har sagt upp sina kontrakt. Faktum är att jag hör signaler om detta var och varannan dag. Det är illa i hela city, men på norrcity är problemen större för många. Den långvariga avstängningen av Järntorget och omläggningen av busstrafiken har gjort en svår situation värre. Att många inte hittar till parkeringsplatserna förvärrar situationen.

Jag är väldigt frustrerad över att inte mer skett tidigare; jag har föreslagit att vi ska presentera konkreta förslag på åtgärder och att vi skulle starta ett brett arbete för att ta ett helhetsgrepp på norrcity. Tyvärr fick jag nej på detta från några partier i ”samstyret”.

Nu är valet över och äntligen kan vi sätta fart. Ombyggnaden av Järntorget blir klar om några veckor och genom att nu sätta igång arbetet med en plan för norrcity visar vi också att det kommer att hända något. Min förhoppning är att vi ganska snart (när det finns en tydlig majoritet i kommunen) ska kunna genomföra några av de enkla förändringar som jag tror behövs i norrcity. Att öppna Storgatan för långsamgående biltrafik (och korttidsparkeringar) bör till exempel inte vara så komplicerat.