Viktiga punkter jag tar med mig från möte om norrcity

Ikväll träffade jag (mestadels) boende och några affärsinnehavare på norrcity. Socialdemokraterna hade bjudit in boende och handlare kring Järntorget, Storgatan och angränsande delar av norrcity för att diskutera två frågor:

 1. Hur kan vi stärka norrcity, få bättre fart på utvecklingen av stadsdelen så att det skapas nya jobb och mer handel där?
 2. Hur har vi resonerat när vi säger att vi vill öppna Storgatan för (långsam) biltrafik? (Vi inser ju att en del boende kring Storgatan är oroade av dessa planer).

Jag inledde med att berätta om varför det här är viktigt: att cityhandeln har problem vilket både är dåligt för oss som älskar Örebros vackra stadskärna och dessutom leder till högre utsläpp och sämre miljö när fler åker till externa köpcentrum (till exempel Marieberg). I korthet berättade jag att vi vill verka för att city – och i synnerhet norrcity – stärks genom bland annat ökad tillgänglighet (för cykel, buss, bil, gående och rörelsehindrade), aktiviteter som lockar fler till city, en attraktiv stadskärna och ett långsiktigt (och konkret) samarbete mellan kommun, fastighetsägare, handlare och andra. Här kan du läsa mer om några tankar för att få fart på utvecklingen i norrcity (och resten av city).

Här är sex förslag som jag tidigare fört fram:

 1. Öppna Storgatan för bilar i gånghastighet, kompletterat med korttidsparkering
 2. Gör Järntorgsgatan mer välkomnande mot Resecentrum (förstärk känslan av att det är en ingång till staden)
 3. Bygg ett brett övergångsställe från Resecentrum till Fredsgatan (enligt Jerker Söderlinds idé)
 4. Inled arbetet med ett idéprogram eller liknande för att göra Östra Bangatan och Järnvägsgatan mer attraktiva, mindre genomfartsled, mer stadsgata
 5. Starta arbetet för ett utbyggt resecentrum
 6. Ta upp diskussionerna om byggande på grusparkeringen mittemot Resecentrum (Östra Bangatan/Fredsgatan)

Kvällens möte var bra, jag fick med mig många synpunkter och frågor vi bör jobba vidare med. Och även om alla kanske inte kommer att vara överens om alla förändringar som görs så finns ett stort engagemang för norrcitys utveckling. Från kvällens möte tar jag framförallt med mig tre punkter:

 1. När vi öppnar Storgatan för långsam biltrafik (för jag står fast vid det) måste vi anstränga oss för att gatumiljön inbjuder till låg hastighet, och vi behöver diskutera med fastighetsägarna om det går att göra insatser för att förebygga buller och utsläpp (oavsett om Storgatan påverkar det så är det självklart viktigt för de boende i stan).
 2. Vi måste arbeta mer aktivt med parkeringar: bättre information, aktiv prissättning (billigare där/när vi vill att folk ska parkera) med mera
 3. Vi måste fortsätta förnyelsen av Järntorget, nästa sommar ska det vara Örebros mest levande torg!

Och slutligen: Jag klipper in alla de punkter jag antecknade från diskussionen (mer eller mindre oredigerade). Självklart är de ofullständiga och väldigt kortfattade, men de ger en kort bild av diskussionerna (punkterna är inte ordagranna men jag väljer att sätta citattecken för att markera att det var synpunkter från mötesdeltagarna):

 • ”Ta bort trafik, tillför inte mer: det leder till nedsmutsning av fönster och balkonger, det försämrar luften och ökar bullret”
 • ”Järntorgets ombyggnad har skapat en del problem: lång avstängning, p-platser som försvunnit.”
 • ”Gör om Järntorget! Återskapa parkeringarna!”
 • ”Nej, inga parkeringsplatser på torgen!”
 • ”Varför finns inte Open Art och blomsterutsmyckningarna på norr?” (här berättade jag att den stora gula kaninen ursprungligen var tänkt på Järntorget men att det inte gick på grund av ombyggnaden)
 • ”Busstrafiken fungerar bra”
 • ”Ta tillbaka busstrafiken till Järntorget och genom city”
 • ”Utveckla resecentrum!”
 • ”Det behövs affärer som lockar till norr: Clas Ohlsson, Systembolaget, Saluhall och liknande” (här förklarade jag att kommunen inte har någon möjlighet att styra vilka affärer som ska etableras var)
 • ”Bilar i låg fart är ju jättedumt – då släpper de ju ut mest” (det där verkar inte helt entydigt, upptäckte jag när jag googlade lite kring det när jag kom hem: så här skriver Trafikverket: ”Ju högre hastighet, desto större påverkan på miljön. Att köra i en jämn och lugn rytm är bra för miljö, säkerhet och ekonomi. Bensinförbrukning, utsläpp, buller och olycksrisker minskar”. Fast det framgår inte om det även gäller i hastigheter under 30 km/h)
 • ”Det behövs fler parkeringar och det måste finna billigare parkeringar”
 • ”Varför inte gratis parkering på kvällar och nätter?”