Dagar fulla av arenabyggen, handelsfrågor och utveckling av Örebro (roligare än det låter…)

Eftersom även denna vecka bestått av fullpackade dagar har jag inte hunnit blogga något. Vilket är lite tråkigt, med tanke på att det händer otroligt mycket just nu. I korthet kan man säga att den nya majoriteten i Örebro kommun (S, C, KD) levererar. Och det i en rasande takt. Men det är inte bara de stora sakerna (att vi till exempel beslutade om storsatsning på förskolorna i Örebro denna vecka eller att servicemätningarna visar att Örebro kommun sköter sig bättre och bättre). Det är också massor av ”små” ärenden som fyller dagarna. Eftersom jag (nästan jämt) kortrapporterar från möten på twitter.com/bjornsundin så gör jag det enkelt för mig här: jag klipper in twitter-uppdateringarna och utvecklar dem lite grann.

Idag, torsdag 8/9: ”Ännu ett spännande möte: entreprenörer berättar om ett projekt som kan locka fler att besöka Örebro och skapa nya jobb.” Projekt för att skapa en arena för evenemang, idrott och annat som nu pågått i alltför många år behöver få klara besked från Örebro kommun. Jag lyssnade, sa vad jag tyckte och lovade att återkomma inom kort, efter att vi diskuterat frågan i kommunalrådsberedningen (där kommunalråden från S, C och KD träffas och kommer överens).

”Har just presenterat den snart nya ishallen för media, tillsammans med Örebro Hockey. Det blir fantastiskt bra (när det blir klart)!” Läs mer och se bild på hur det kan komma att se ut på Örebro kommuns pressinfo-sida!

”På väg från gedigen analys av handelsetableringar, trafikflöden och liknande.” Handlar bland annat om var i stan det behövs nya livsmedelsaffärer, utifrån perspektivet att det ska finnas livsmedelsaffärer i alla delar av Örebro så att folk får närmare till affären (och så att bilresandet kan minska). Än en gång visar analysen att öster är underförsörjt med livsmedelshandel, det ger upphov till massor av onödiga bilresor.

”Träffar Bengts åkeri, ett viktigt växande företag i logistikstaden Örebro” och ”Bengts åkeri ett av fem åkerier i Europa som är utan anmärkning fem år i rad i kvalitetscertifieringen (ISO) för åkerier.” Vi diskuterade satsningar längs motorvägen till Karlskoga (Berglunda-Pilängen) som kan få bort många onödiga lastbilsmil och öka servicen till den tunga trafiken som passerar eller ska till/från Örebro.

Onsdag 7/9: ”Just nu om hur vi fräschar upp stadskärnan: städning, underhåll, olaglig affischering och liknande…” Slarvigt skriven tweet (stadskärnan blir inte fräschare av olaglig affischering…) från möte där vi ”Diskuterar utveckling av Örebros vackra stadskärna, målet att bli årets stadskärna 2013 (med styrgrupp På väg mot årets stadskärna)”. Ingen enskild fråga ägnas just nu mer tid än den avgörande – och brådskande – frågan om hur vi får bättre fart på cityhandeln, attraktiviteten i innerstaden så att vi både får en mer levande stadskärna och så att det skapas nya jobb.

Sedan hann jag inte ens med att twittra från den intensiva eftermiddagen samma dag då vi bland annat diskuterade: Framtida byggen i området runt Eyragatan-Eklundavägen-Restalundsvägen (bland annat de planerade husen mittemot Eyrabadet), virkesleveranser och avverkning, Kombiterminal (uppdrag till tjänstemännen att återkomma med en plan för arbetet med att flytta lastverksamheten och förbättra järnvägsförbindelserna för gods), lägesrapport om bygglovshanteringen (Örebro kommun har haft långa köer, men det börjar bli rimliga väntetider nu), behovet av att diskutera policyn för höga hus, avstämning av arbetet med att utveckla norrcity (när ska samråd skickas ut, särskilda medskick i arbetet med mera), hur kortar vi ledtiderna från första kontakt till färdig byggnad (som en del i en etableringsgaranti, att näringslivet ska få snabba besked i Örebro). Och lite mer…

Tisdag 6/9: ”År 2020 beräknar vi att vi är 151 000 örebroare. Hur ser vi till så att det finns bra och billiga bostäder åt dem?” handlade om diskussionen på sammanträdet med Programnämnd Samhällsbyggnad om planering för bostadsbyggande och läget just nu (det byggs mycket!).

”Nyss om jätteprojektet vattenledning från Vättern, nu om förändringar på Fisketorget (Örebros finrum). På Programnänd Samhällsbyggnad.” Från mångmiljardprojekt (att hämta dricksvattnet från Vättern i tunnel eller i en ledning) till gatstenar (som visserligen kostar miljoner, men ändå är väldigt mycket mer konkret).

”Lena Baastad och jag på medlemsmöte med City Örebro. Bra utveckling, men mer behöver göras: tillgänglighet, parkeringar, attraktioner mm”, ”Medskick från medlemmarna i City Örebro: jobba mer med parkeringar i city och gör något bättre med Järntorget! Tar med mig det.”, ”Hör Anders Damberg berätta om Live at Heart, som bara växer i år över 200 band på två dagar. Mitt i Örebro. Otroligt imponerande!”. Som sagt: ingen enskild fråga tar mer av min tid just nu än cityutvecklingen: på tisdagsmorgonen fick vi chansen att berätta lite om vad som händer och lyssna mycket på vad som behövs.

Måndag 5/9: ”Har under eftermiddag/kväll pratat järnväg o väg med Karlstad, Kristinehamn o Karlskoga. Viktigt för Örebro att utveckla de kontakterna.” Vi behöver få fart på arbetet med en effektiv tågförbindelse mellan Stockholm och Oslo och vi måste arbeta för att E20 förbättras – det vore inte bra om all trafik från Stockholm till södra delen av Sverige gick via Jönköping.

”Tar snart första spadtaget i kvarteret Brynet, Rynningegatan 2. Ekström bygger 18 fräscha hyreslägenheter vid Svartån. Fantastiskt läge!” Roligt med spadtag, synd att jag döpte Lillån till Svartån…

”Möte med fastighetsägare på möte med fastighetsägare; andra mötet idag om utveckling av fastigheter som bidrar till att Örebro utvecklas” Måndag förmiddagen gick i stort sett åt till möten med olika fastighetsägare som ville diskutera utveckling av fastigheter de äger och berätta om idéer på hur de kan omvandla dessa. Alltid lika intressant att höra, alltid lika viktigt att försöka vara tydlig och rak – utan att ge löften i förväg.

Torsdag 1/9: ”Diskuterade just hur vi kan få rull på bussförbindelse mellan studentboende i Karlskoga och universitet, från vårterminen hoppas jag” Den där frågan försvann på något märkligt sätt när alla trodde att den skulle genomföras. Nu får vi ta nya tag och se till att den inte tappas bort en gång till – studentlägenheter i Karlskoga kan lösa akut bostadsbrist och vara attraktivt boende för många studenter – om förbindelsen till universitetet fungerar bra.

”Träffar engagerad entreprenör om utvecklingen av Örebro som logistikcentrum” Kan jag inte berätta så mycket mer om just nu, men snart…

Träffar Fastighetsägarna och pratar utveckling av Örebro, vad kan vi förbättra? Finns hinder för bra och viktigt byggande?”, ”Jättekonstruktivt samtal med Fastighetsägarna: vi ska fortsätta arbetet med att göra bygglovshantering och liknande mer effektivt!” Lovade att vi ska sätta oss tillsammans och gå igenom hur vi kan bli bättre, nästan direkt efteråt hörde bygglovschefen Martin Willén av sig (som sett min tweet) och vi bestämde träff för att diskutera vidare (vi träffas imorgon, fredag).

Onsdagen 31/8: Dagen ägnades åt Kommunfullmäktige men eftersom det slutade tidigare så fick jag äntligen tid att ringa tillbaka till människor som sökt mig. Bland annat: ”Ringde upp en Brickebacks-bo som ville ha konkurrerande mataffärer i området. Jag kan inte bestämma det, men kanske kan vi vara mer aktiva?” Jag skickade direkt frågan till Stadsbyggnadschefen om att fundera på om det vore en klok idé att på eget initiativ planlägga ytor för livsmedelshandel inne i de stora stadsdelarna för att uppmuntra konkurrerande affärer att etablera sig.

Det blev några tweets från Kommunfullmäktigemötet också: ”Klart besked: M, FP, MP röstade nej till 22,5 milj extra till gatuunderhåll. Att tänka på nästa gång cykelhjulet fastnar i hål i gatan…”, ”Nyss jämförde Staffan Werme mig med Håkan Juholt, nu utnämner han mig till ”ekonomiskpolitisk talesman”. Jag tror jag känner mig hedrad.”