Samtrafiken tillbaka och fortsatt förbättringsarbete med busstrafiken

Sedan igår (när den nya busstidtabellen började gälla) är samtrafiken tillbaka. Det visar dels att politik gör skillnad och dels att vallöften hålls.

Ända samtrafiken försvann har vi socialdemokrater varit kritiska och krävt den tillbaka. Direkt när det blev klart vilka som skulle sitta i den politiska majoriteten gav jag tjänstemännen i uppdrag att återinföra samtrafiken till höstens tidtabell.

Att återinföra samtrafik på kvällar och nätter innebär ökad trygghet för många örebroare, och få frågor har varit så efterfrågade.

Men samtrafik är bara en liten del. Viktigare är att ett mer omfattande arbete med att steg för steg förbättra busstrafiken i Örebro pågår. En annan liten förändring som varit efterlängtad är att fler bussar kommer passera Storgatan. Linje 24 får ny sträckning genom att köra Storgatan-Drottninggatan-Änggatan-Kungsgatan i båda riktningarna. Det innebär att färre bussar kommer stanna vid USÖ. Vi har velat få spridning på busshållplatserna, alla ska inte behöva stanna vid USÖ. Jag tror att vi ska ta ytterligare steg i den riktningen, det gör nämligen både att restiden kortas och att färre bussar tvingas passera Olaigatan, vilket vore bra av väldigt många skäl.

Steg för steg ska vi göra busstrafiken bättre, snabbare och bekvämare. En del tar tid (busstrafiken kräver lång framförhållning vad gäller turlistor och tidtabeller) men en del går snabbare. För oss är det viktigt att återskapa förtroendet för busstrafiken i Örebro – de stora förändringarna som genomförts har tärt på tilliten och på örebroarnas förtroende.