Klarar tågtrafiken vintern?

Ägnade förmiddagen idag åt ett ”avstämningsmöte” som SJ och Trafikverket bjudit in kommunerna i Mälardalen till. Eftersom jag bestämde mig för att åka tåg (det går – oftast – att jobba på tåget, det går inte i bilen) så inleddes förmiddagen 6.56 i Örebro, trots att mötet började först 9.30. Det går dock inga tåg efter 6.56 från Örebro som är i Eskilstuna före 9.30. Så bil hade kanske varit mer rationellt, vilket väl belyser en del av tågtrafikens problem…

Trafikverket och SJ presenterade sina analyser, hur arbetet går till (att det krävs jättelååång framförhållning för spårarbete till exempel). Och de framhöll det grundläggande problemet: vi kör mycket mer tågtrafik på de spår som för väldigt länge sedan byggdes för väldigt lite tågtrafik. Och de har rätt: staten har satsat alldeles för lite på järnvägen under mycket lång tid. Att Reinfeldt-regeringen är särdeles usel på att satsa på infrastrukturen i landet (drabbar järnvägen hårdast) gör inte detta bättre, men en hel del skuld ska också falla på tidigare socialdemokratiska regeringar.

SJ och Trafikverket beskrev situationen som att deras medarbetare nu förstår att ”det handlar om deras jobb”. Kriskänslan är spridd och de åtgärder som de gör i år är rejäla (menar de själva) och bör komma tillrätta med en hel del av de problem som varit de senaste två vintrarna.

Några punkter i korthet:

  • Förbättrad kapacitet och bättre planering för att hålla spåren rena: extra snöskottare, allmänt högre beredskap från 1 november.
  • Satsning på bättre trafikinformation: fler monitorer med information, ”spejare” som berättar vad man faktiskt uppfattar på perrongen (hör man högtalarna mm), fler plattformsskyltar, bättre prognoser, automatiska högtalarutrop.
  • SJ inför en särskild vintertidtabell med färre trafiksatta tåg främst på långa och medellånga sträckor för att ha fler tåg i reserv. Normalt rullar 34-35 av de 42 dubbeldäckarna, under vintern ställs ytterligare 5 av dessa i reserv. Syftet är att ha tåg att sätta in vid fel och problem. Och det ska inte betyda ytterligare indragna avgångar i Mälardalen på pendlartid (in till sthlm på morgonen, ut från sthlm på em), det är långa sträckor som tas bort. Detta ska också underlätta perioden efter vintern, då tågen varit trasiga tidigare år (som en följd av vintern).
  • Utökad verkstadskapacitet (mer reparationer på helger och nätter), bättre planering av underhåll, utökade lager av material/reservdelar.Bättre kapacitet för avisning, och för att förebygga istäckning (ungefär som flygplanen gör). Det är rätt viktigt: ett X2000 kan ha 20 ton is med sig, varav mycket lossnar i växlar och på spårområden.
  • Teknikförbättringar: förstärka och göra tågen mer krocktåliga (moderna tåg håller till exempel inte för en älgkrock, de gamla gör det). Förbättring av reparationsmetoder, bättre krocktålighet, säkra dörrsystem och toalettsystem. Dessutom påbörjas upprustning av X12 (motorvagnarna som går Arboga-Eskilstuna).
  • Förstärkt trafikledning, och förstärkning av service och beredskap både på stationer och kundtjänst. Bättre trafikinfo bland annat genom en app till smartphones där man kan bevaka ”sin sträcka” (info om förseningar via sms finns redan idag.
  • Tydliga besked om hur stor förseningen beräknas bli istället för att flytta fram avgångstiden några minuter i taget.

SJ och Trafikverket bedömer att dessa åtgärder bör göra situationen bättre under kommande vinter. Och vi intygade alla att vi hoppas att de har rätt. För vi ser ju vad som händer nu när förtroendet för tågtrafiken är på så låg nivå: folk tar bilen istället, folk byter jobb om de kan för att slippa pendla, folk flyttar till storstäderna istället för att pendla till jobb i storstäderna. Allt det där påverkar självklart förutsättningarna för Örebro och andra kommuner i Mälardalen, liksom i andra delar av landet. Dessutom försvårar det arbetet för att ta ansvar för miljön och klimatet. Och slutligen påverkar det en massa örebroare och andra som inte får sina liv att gå ihop.

Vi kommunföreträdare som var där var olika optimistiska till att förändringarna kommer att ge resultat men vi var helt eniga om hur viktigt detta är. Tågtrafiken måste kämpa tillbaka förtroendet från stora grupper medborgare. Låt oss hoppas att åtgärderna gör att tågtrafiken klarar kommande vinter bättre. För så där jättemycket mer förtroendekapital har inte SJ/Trafikverket råd att förlora.