Ett Örebro som växer – 151 000 örebroare år 2020

På ”Förtroendevaldas dag” idag ledde jag ett (ganska kort) seminarium om ett Örebro som växer. Väldigt många förtroendevalda sossar ville vara med och diskutera utmaningar för framtiden, hur vi får Örebro att växa och hur vi gör att ett växande Örebro är lika bra att leva i som dagens Örebro – eller bättre.

Om dagens utveckling fortsätter kommer Örebro ha 150 000 invånare år 2020 (idag är vi 135 460). Men antalet unga (0—19 år) och äldre (65 år och uppåt) ökar mer än antalet personer i arbetsför ålder (20—64 år) fram till år 2020. Det innebär fler förskolebarn, fler i grundskoleverksamheten, från 2016 börjar antalet ungdomar 16—18 år öka igen och det blir fler ålderspensionärer (fast till en början innebär det inte så stora utmaningar för vård och omsorg, enligt prognosen).

Jag sammanfattar, i korthet, diskussionerna som utgick från vad vi bör ha gjort år 2020, för att Örebro ska fungera för så många fler invånare. För fler invånare betyder nya bostadsområden, fler som ska åka till jobbet, fler ungdomar som vill gå till en fritidsgård i närheten, och mycket annat. Som helhet kom diskussionen att kretsa kring två huvudrubriker. (Punkterna nedan är inte ordagranna citat utan från de anteckningar jag gjorde på skärmen under diskussionerna.)

Bostäder, boende, stadsplanering

 • ”Flexibla förskolor som kan användas som skolor och annat när behovet av förskola inte är lika stor längre.”
 • ”Använd de lokaler som redan finns! Skollokaler och annat borde kunna användas mer av föreningar.”
 • ”Fler hyresbostäder är kommunens viktigaste åtagande”
 • ”Bygg ihop staden, de stora stadsdelarna måste ‘höra ihop’ med ‘staden’ och med andra områden.”
 • ”Bevara grönområden, men kanske ”på andra ledden”, mer som fingrar in mot centrum än som gröna avgränsningar mellan områden”
 • ”Fortsätt förtäta staden, till exempel fler högre hus.”
 • ”Ska vi klara parkeringsbehov och resande för fler örebroare måste vi pröva nya sätt att lösa det på, till exempel bilpooler i alla delar av Örebro”
 • ”Det är för dyrt att bygga i ytterområdena, det behövs arkitekttävlingar och liknande om hur man kan bygga billigare. Hyrorna blir för höga.”
 • ”Markpriserna i ytterområden är för höga, grannkommunerna konkurrerar med lägre markpriser”
 • ”Gator, kollektivtrafik, grönområden och allt annat måste var ordentligt planerat innan nya områden byggs.”
 • ”Vård o omsorg borde finnas ‘insprängt i områdena’, så att det blir blandade områden med både unga och gamla”
 • ”Jobb och arbetstillfällen måste finnas i alla delar av staden”
 • ”Det behövs fler företag och arbetsplatser även i ‘ytterområdena’. Det kräver utvecklade kommunikationer, passande tomter och annat.”

Trafik, transporter, resor och tillgänglighet

 • ”Vi behöver ett effektivt och tillgängligt Resecentrum”
 • ”Örebro borde kunna ha ett Light rail-system (”spårväg på egen banvall”) på flera sträckor”
 • ”Hela staden borde vara tillgänglig, det ska vara möjligt för alla att röra sig, överallt. Dessutom borde det finnas hörselslingor i alla kommunala lokaler.”
 • ”Det måste bli enklare att cykla, snabbt. Det behövs huvudcykelstråk/’cykelmotorvägar'”

Mycket att ta med sig och mycket att diskutera vidare om. Att Örebro växer skapar utmaningar när det gäller till exempel byggande, trafik och kommunal service, men det är väldigt mycket enklare att diskutera det än att diskutera hur man skulle hantera en krympande kommun. Den viktigaste frågan för Örebros utveckling, och för att vi ska klara dessa utmaningar, är dock att det skapas fler jobb i Örebro och att nya idéer uppmuntras. Ingen fråga kan vara viktigare.