200 logistikföretag kan bli många fler

Örebroregionen ligger bra till. För logistikföretag är läget mellan Stockholm och Oslo, med goda förbindelser till hela norden och via flyg till resten av världen, ett av de bästa lägena i Sverige. Därför finns också över 200 logistikföretag i regionen. Det skapar massor av jobb och utveckling i regionen, och bidrar till finansieringen av skolor, förskolor och äldrevård. För alla länder är logistikbranschen viktig (i de flesta OECD-länder utgör den mellan 10 och 17 %) men för Örebroregionen är den helt avgörande. För övrigt är den rätt viktig för konsumenterna också; logistik utgör en tiondel av kostnaden för en vara, så effektiva transporter och kort lagerhållning bidrar till lägre priser (nåja, eller högre vinster för företagen…).

En delegation med representanter från Örebro, Kumla, Hallsberg, de båda kombiterminalerna i länet, flygplatsen, Regionförbundet har varit i Zaragoza i några dagar för att studera hur de gjort för att skapa Europas största logistikcentrum. Tre slutsatser som jag tar med mig från studieresan:

1. Förbättrad infrastruktur. Även om den viktigaste infrastrukturen är på plats finns förbättringar som bör göras. Dels borde flygplatsen ha järnvägsförbindelse, i synnerhet för gods. Dels behöver vi flytta dagens terminal i Örebro (som ligger på gamla ASG-terminalens tomt), helst ut till Törsjö vilket skulle ge fantastiska möjligheter både för frakttrafiken och för den fortsatta utvecklingen av resecentrum (dessutom skulle det förbättra livsmiljön för alla boende på norr…).

2. Det behövs mer forskning och utveckling kring logistik och transporter. Örebro Universitet är ett väldigt bra universitet som ligger i framkant på många områden; men tyvärr är inte logistik och transporter ett av dessa områden. Ett bra sätt både för att utveckla regionen och för att koppla ihop universitetet med näringslivet på ett bättre sätt vore att utveckla logistikforskning och utbildning på universitetsnivå. Till exempel är ZLCs mastersprogram en bra förebild.

3. Logistikregionen måste bli tydligare. Mycket är på plats och när regionen ska presenteras för intresserade investerare och etablerare blir de imponerade av hur mycket som finns. Och även om PLAZA givetvis är mycket mer utbyggt och mycket större än Örebroregionen så är en del av deras koncept ganska enkelt att kopiera rakt av: att tydligt marknadsföra ett område som helhet i alla kanaler man kan. Då handlar det både om annonsering, deltagande på mässor och kontakter med investerare och etablerare. Det mesta av detta görs redan idag, men genom att göra det lite tydligare kan vi få ännu större effekt. Det andra är att kommunerna bör planlägga mer mark och tydligare sälja in den till intresserade genom att peka på helheten.

Många jobb i logistikbranschen är viktiga för regionen eftersom de ger nya möjligheter för många som står långt från arbetsmarknaden, har låg utbildning eller av andra skäl har svårt att konkurrera om jobben. Men jobb i logistikbranschen är inte bara lågkvalificerade, som en del tror; forskning, utveckling och vidareutbildning är helt avgörande för logistikföretag som vill växa.

Därför är det viktigt med utbildningsmäkleri och annat för att matcha företagens behov av vidareutbildning för sina medarbetare, och sådant jobbar Cityakademin med. Men det behövs också mer insatser inom forskning och utveckling. Och där har Örebroregionen en del att göra; och en hel del att lära av Europas största logistikcentrum; PLAZA i Zaragoza (Spanien).

Zaragoza började skapa sitt logistikcentrum PLAZA år 2000 Och idag är det Europas största, med en yta på nära 13 miljoner m2. På området finns logistikföretagen, med lager, packning och distributionssystem. Men där finns även flygplats, kombiterminal (för omlastning av gods från tåg till lastbil) och service och rekreation för de över 10 000 anställda i området. Och där finns även forskning, i form av Zaragoza Logistics Center (ZLC), ett samarbete med MIT (Massachus Institute of Technology). MIT är ett av världens främsta universitet inom sitt område.

Zaragozas läge är unikt bra, motorväg och järnväg (både snabbtåg för passagerare och frakttåg) passerar på vägen mellan Barcelona och Madrid, flygplats (numera den 3e största fraktflygplatsen i Spanien). Inom en radie av 30 mil har de 25 miljoner människor. Det är detta läge som de utnyttjat genom investeringarna i PLAZA, och det har varit framgångsrikt. Forskning som gjorts på de ekonomiska effekterna av PLAZA visar detta; logistiksatsningen har gett ekonomiska effekter som är jämförbara med de större spanska hamnarna (Barcelona, Valencia).

Örebros läge är jämförbart med Zaragoza (fast vi har inte fullt så mycket befolkning inom räckhåll…) och vi borde ta ytterligare steg för att stärka Örebroregionens position inom logistik. Då krävs ännu mer investeringar i infrastruktur (industrispår till järnvägen, flytt av kombiterminalen i Örebro och annat), mer mark i bra logistiklägen och marknadsföring. Men det krävs också mer forskning och utveckling, och där finns mycket att göra. Regionens satsning på logistik har ännu inte gett tillräckliga effekter i ett utvecklat samarbete mellan universitetet och företagen. Det krävs mer inom utbildning (både på gymnasienivå och eftergymnasial nivå) men det krävs också forskning och utveckling, kopplat till universitetet.

Zaragoza Logistics Center (ZLC) jobbar konsekvent med kopplingen till företagen, och samarbetet underlättas av närheten – att de finns i samma område. ZLC har två Masters-program (upp till ett år, 30+30 studenter som mest), kopplade till företagen och jobbar intensivt med att studenterna ska få jobb efteråt (alla får jobb). Kopplat till ZLC finns 25 forskare, antingen på heltid eller gästföreläsare. På eftermiddagarna kommer studenter som till vardags är anställda på företagen i området till ZLC för föreläsningar och studier, så att de hela tiden kopplar universitetsutbildningen till sitt dagliga jobb. Företagen är involverade även i en ”advisory board”, och alla forskare vet att de måste ha kontaktpersoner i företagen för att kunna vara framgångsrika i sin forskning. Att ZLC är på plats ger också trovärdighet, och har till och med lockat företagsetableringar till Plaza. En ökad satsning på forskning och utveckling inom logistik och transporter är därför helt avgörande för en fortsatt utveckling av logistikregionen i Örebroregionen.

Örebroregionen har unika förutsättningar för att stärka sin position i den svenska logistikeliten. Studieresan till Zaragoza var bra både för att ge inspiration och för att vi tydligare ska se allt vi har på plats i Örebroregionen redan idag. Att åka bort är ibland ett väldigt bra sett att se vad man har på hemmaplan…