Konkret utvecklingsplan för Norrcity

Idag presenterade kommunledningen (S, C, KD) det förslag på utvecklingsplan för Norrcity som Programnämnd Samhällsbyggnad nästa vecka väntas besluta skicka ut på samråd under våren (februari-maj). Nu finns en hel mängd konkreta förslag på förändringar om hur Norrcity ska kunna utvecklas på kort och lång sikt.

Och även om en del nog kan tycka att det tar mycket tid så handlar det om om en ovanligt snabb process: efter att den nuvarande (höger)oppositionen stoppat alla åtgärder under våren 2011 (då Örebro styrdes av ett sjuparti-samstyre) kunde jag, direkt efter omvalet, ge uppdrag om att inleda utvecklingsarbetet. Ett drygt halvår senare finns alltså ett väldigt lättillgängligt, konkret och intressant dokument som vi hoppas att många örebroare ska vilja diskutera. Här finns det förslag som nu skickats ut inför Programnämndens sammanträde i nästa vecka: läs, fundera och diskutera – och hör av dig med förslag!

Klipper in mitt förord i utvecklingsplanen:

”Vi är 7 miljarder människor på jordklotet. Enligt FNs prognoser kommer över 6 miljarder människor att bo i städer om mindre än 30 år. Problemet är att vi har byggt städer som är anpassade för 3 miljarder. Utmaningen är stor.

Mer och mer tillkännager sig människor till urbaniteten. Fler och fler flyttar in till våra städer, och fler använder staden. Det ställer krav på oss att bygga hållbart och tillgängligt. Lika viktig som den ekologiska hållbarheten är den sociala hållbarheten. Det är i möten mellan människor som frön till ny kunskap och nya insikter skapas. I möten bryts barriärer mellan ”vi” och ”dom” ner.

Genom att bejaka, uppmärksamma och besluta utifrån örebroarnas önskningar och behov kan vi få en levande stad. Men det är genom många människors enskilda handlingar, som stadsbilden växer fram.

De som varit med ett tag minns Norrcity som en blomstrande stadsdel där man flanerade och träffade vänner och bekanta. Där man handlade på varuhuset EPA eller hängde på Loftet. Det som en gång förändrats går att förändra igen. Genom att vi nu tar ett brett grepp för Norrcity – en stadsdel som har hamnat lite på efterkälken – så möter vi både dagens och morgondagens örebroare.

Norrcity kan bli en stadsdel som skapar möten mellan människor och som erbjuder service. En stadsdel som kan blomstra och vara porten in till Örebro och resten av vår fantastiska stad. En stadsdel som möter utmaningen i ett Örebro som växer – och där fler vill bo inne i staden.”