Örebro – årets friluftskommun!

Nyss tog jag och Malin Björk (kommunekolog) emot utmärkelsen Årets Friluftskommun! Miljöministern lämnade över utmärkelsen på konferensen ”Tankesmedja för friluftsliv” på Djurönäset utanför Stockholm där företrädare för naturvårds-Sverige, kommun-Sverige och turism-Sverige samlats för att diskutera ekoturism, friluftsliv och naturvård. Jag och Malin tackade å Örebros vägnar och här nedan kan du läsa ungefär vad vi sa när vi tackade.

I förmiddags (medan jag var på väg till Stockholm för att ta emot priset) fattade Örebro Rådhus AB andra viktiga beslut. Dels om att bilda Västerporten AB, med uppdrag att bidra till nya jobb i de västra stadsdelarna (läs mer om detta här). Dels om att inleda en försäljningsprocess av Kilsbergen Konferens Konferens AB (nedan kallat Kilsbergen AB) så att i första hand lokala intressenter kan vara med och investera i Kilsbergens utveckling.

Den andra frågan, den om Kilsbergen, har mycket med ”Årets Friluftskommun” att göra. Genom att sälja huvuddelen av Kilsbergen AB får vi in fler intressenter som deltar i utvecklingen av det fantastiska område som Kilsbergen utgör. Och på så sätt får vi också in kapital som gör att vi kan göra viktiga investeringar i exempelvis fler rum och andra anläggningar som är bra för friluftslivet – samtidigt som det bidrar till nya jobb och tillväxt i Örebro. Denna utveckling innebär inte (och får absolut inte innebära) att Kilsbergens status som friluftsområde med orörd natur och ovärderlig kvalitet både vad gäller djurliv, växtlighet och vad gäller allas tillgång till naturen.

Så därför var det en lämplig dag att ta emot priset för Årets Friluftskommun. Ungefär så här sa vi när vi tackade:

”Örebro arbetar offensivt med friluftsliv, natur och kulturturism. Och vi har gjort det länge. Därför känns det väldigt ärofullt och jätteroligt att få denna utmärkelse.

Vårt mål är att skapa ”natur för alla”.
”Alla” oavsett om du alltid ”håller stövlarna leriga” eller om du är ovan vid naturen.
”Alla” oavsett om du har funktionsnedsättning eller annat som försvårar.

Vi ser det som en del i att bygga ett attraktivt Örebro för örebroarna och för besökarna. Det ska vara lätt och nära att ta sig ut i naturen.

Vi vill peka på fyra framgångsfaktorer i arbetet:
1. God samverkan både inom kommunen och med privata markägare, företag, myndigheter, föreningar och organisationer. Exempelvis i Kilsbergen pågår ett spännande samarbete kring natur- och kulturturism med Sveaskog. Kommunens naturområden sköts också med stor framgång av Vuxenutbildning och arbetsmarknadsförvaltningen, som även bidrar till att människor kommer tillbaka till arbetet.
2. Satsning på tätortsnära natur – för några år sedan skapades 19 kommunala natur- och kulturreservat, så att alla i kommunen ska ha nära till naturen oavsett var de bor.
3. Genom att skapa nya mötesplatser i naturen öppnar vi landskapet för fler, till exempel genom raststugor för friluftsliv och naturturism. Alla ska ha möjlighet att ta sig ut i naturen. Därför satsar vi mycket på t ex tillgängliga stigar där man kan komma fram med lågskor på, rullstol eller med barnvagnen.
4. Offensiv översiktsplan där vi pekar ut mark för friluftslivet och hur vi arbetar med exempelvis checklista för friluftsliv.

Prispengarna ska investeras i ny teknik: genom att rikta oss till de med olika funktionsnedsättningar gynnar vi alla människor. Vi satsar på spännande tekniska löningar för att öka tillgängligheten för människor med syn-, läs eller hörselnedsättning.

Vi vill ju att naturen ska vara för alla och prispengarna är ett otroligt välkommet bidrag som gör det möjligt för oss att använda den nya tekniken ännu mer – med webguidning via smartphones i fler områden.

Stort tack för utmärkelsen och välkomna till Örebro!”

Läs hela kommunens pressmeddelande här.
Och Naturvårdsverkets text här