En lite mer nyanserad bild av "en liten röd stuga"

Först av allt: Jag tror att vi kan lösa det så att Stora Örebro får en väl fungerande uteservering och kommunen har inte sagt – och kommer inte säga – okej till någon ful container (det har aldrig varit aktuellt att säga ja till vilken container som helst). Men vi kommer inte heller ge permanent bygglov till köksbyggnader som inte är anpassade till stadens finrum.

Eftersom många har så tvärsäkra åsikter om byggnader på Stortorget så vill jag tro att en del av alla som är så säkra kanske är intresserade av en lite mer nyanserad bild än den som NA ger genom beskrivningar som att kommunen plötsligt sätter ”stopp för den röda stuga som Stora Örebro hela tiden har sagt att man vill ställa dit”.

Eftersom det väl knappast kan anses vara rimligt att ett företag/enskild själv ska bestämma utformningen så kan ju knappast kommunen anses ”stoppa” en röd stuga som man aldrig sett före ansökan? Det normala måste väl anses vara att man får rätta sig efter svaret på ens ansökan och anpassa byggnaden efter det. Eller?

Det ska påpekas att kommunen absolut har mycket att förbättra vad gäller kommunikation och bemötande. När det gäller restauranger (och bygglov) ser vi dock att vi blivit mycket bättre på senare år, vilket självklart inte innebär att vi är tillräckligt bra. Just i det här fallet är det dock inte detta som är problemet. I det här fallet är det faktiskt på många sätt precis tvärtom:

  • Kommunen har verkligen ansträngt sig för att möjliggöra uteservering på en ny plats, på ett torg där varje spadtag är riskabelt (det finns fornminnen i stort sett överallt under detta mycket mycket gamla torg).
  • Bygglov kan inte prövas förrän någon söker, och trots tidiga kontakter har inga skisser skickats in på byggnaden förrän bygglovsansökan skickades in (ansökan skickades in i slutet på mars).
  • De problem som nu uppstått hade inte lösts med bättre samordning, men problemen hade upptäckts tidigare då.
  • Containern längst ner på Stortorget är inte vacker, men det tillståndet gavs för några år sedan. Och att ändra villkoren i efterhand bör vi väl undvika så långt det är möjligt?

Jag tycker det är okej med en röd liten stuga som konstinstallation under en sommar. Men om det gäller en mer eller mindre permanent köksbyggnad som dessutom kräver att man gräver vatten och avlopp i torget, då ska kraven vara högre ställda. Jag tycker att det är rimligt att ställa höga arkitektoniska (eller konstnärliga) krav på de byggnader som ska stå mitt i stadens finrum.

Jo, jag anser att det är demokratiskt valda beslutsfattare och anställda experter som ska avgöra vilka krav som ska gälla. Alternativet är att ’vem som helst’ får göra vad som helst i vårt gemensamma finrum, och det tycker inte jag är okej.

Jo, vi behöver få bättre ordning och utseende på torghandeln.

Uteservering är helt okej, det tillståndet har Stora Örebro redan fått. Men en servering förutsätter inte någon byggnad, de kan sköta det från den befintliga restaurangen. Men de vill ha ett kök på torget, och då krävs bygglov.

Och för dem som nu ”rasar” över att kommunen ”säger nej”, ”stoppar”, eller ”krånglar” har jag några frågor som jag är ärligt intresserad av svaret på:

  • Är hårdvinklade rubriker i tidningar ett rimligt ”beslutsunderlag” för att ta ställning till om ’politiker och tjänstemän’ ’krånglar i onödan’, är elaka o s v?
  • Bör vem som helst få bygga vad som helst på stadens torg eller är det kanske inte rentav rimligt att det finns demokratiskt utsedda politiker och professionella tjänstemän som är med och bedömer vad som ska stå i stadens (alla örebroares) finrum?
  • Är 6-7 veckors handläggningstid (för det är så lång tid som gått sedan bygglovet lämnades in) påfallande långsamt när det gäller hus som ska byggas på Stortorget? (Det vore bättre om bygglov hanterades snabbare än på 6 veckor, men lagen säger 10 veckor och alla som sökt bygglov vet att man nog bör räkna med åtminstone två månader innan allt är klart och man kan beställa bygget.)

Och för dem som menar att ”det minsann gick bra med en gul kanin, men att en röd stuga är konstig”:

  • Är ett uppmärksammat konstverk som lockar besökare till Örebro, och som får publicitet i precis hela världen, jämförbart med att placera ett rött trähus med kök i på torget?

Och för alla som nu – i olika forum – vräker ur sig sin ilska mot kommunens okänslighet: det kan inte vara en idé att ta reda på lite mer först? Istället för att lita på en väldigt hårt vinklad (och direkt felaktig) NA-rapportering?