Levande stadskärna, parkeringar och trafik

Några av de mest intressanta seminarierna och diskussionerna jag deltog på under Politikerveckan/Almedalsveckan i Visby handlade – på ett eller annat sätt – om stadsplanering, eller rättare om hur vi kan bygga blandade och trevliga städer som människor faktiskt vill vara i. Om det ska jag återkomma inom de närmaste dagarna.

Men eftersom ett av mina twitterinlägg resulterade i en artikel i NA som kom att handla om parkeringsplatser i Örebro city tänkte jag ändå skriva några punkter just om dessa frågor.

Vissa kanske tycker att det handlar om stickspår; men i själva verket är frågan om handel, parkeringar och stadskärnan en helt central fråga i utvecklingen av hållbara (alltså även gröna) städer. Kring mina utgångspunkter vad gäller stadsplaneringen och vikten av en levande stadskärna återkommer jag alltså, men jag sammanfattar några punkter kring parkering och trafik i innerstaden:

  1. Städer ska vara blandade (bostadsrätter, hyresrätter, villor och radhus ska ligga i samma områden som handel, bostäder och arbetsplatser) och de ska vara täta.
  2. Mer lockande parkeringshus! En växande stad som Örebro kommer aldrig ha råd med öppna markparkeringar eftersom de ytorna bör byggas med bostäder och kontor. Men vi ska se till att bygga in parkeringshus i de hus som byggs (helst nedgrävt). Men det kräver också att priserna i parkeringshus måste vara rimliga (och tydliga), att tryggheten måste öka (där krävs lite nytänkande!) och att de måste vara så effektiva som möjligt (ett nedgrävt parkeringsgarage under Stortorget borde utredas eftersom det vore en väldigt bra lösning).
  3. Bilismen måste minskas så att fler cyklar, går och åker kollektivt. Men i princip borde alla gator vara öppna för biltrafik. Bilarna ska dock vara tvungna att köra sakta i stort sett överallt och det ska kännas som om gatorna är täta och byggda för gångtrafik. Det enda som ska gå riktigt fort genom stadskärnan är att åka buss och möjligen att cykla (fast genom stadskärnan får man nog hålla lite lägre hastighet, även med cykel).
  4. En del som bor i city tror att de kommer att få en bättre livsmiljö om folk istället tar bilen till Marieberg. De har fel. Det som kommer att hända är att allt det som normalt lockar med city försvagas. Kollektivtrafken blir sämre, restaurangerna blir färre, utelivet och antalet caféer kommer att minska.
  5. Det finns brist på parkeringsplatser på många ställen i Örebro, men när vi bygger nytt tvingar vi fram alldeles för många parkeringar. Vi ställer höga krav på antalet parkeringsplatser vid nybyggnation och idag skapar de kraven större problem än de löser. De skapar asfaltsöknar i de nybyggda bostadsområdena och gårdar som kunde varit gröna oaser blir istället hårdgjorda och tråkiga ytor. Därför bör vi ändra ”parkeringsnormen” som styr hur många p-platser som måste skapas vid nybyggnation. Inne i city behöver vi framförallt bygga effektiva parkeringar, gärna nedgrävda.
  6. Det borde kosta att parkera även i externhandelslägen. Om vi idag börjat planera Marieberg och de andra externa handelsområdena i Örebro skulle vi inte ha sålt ytor för parkering utan bara sålt själva ytan för byggnaderna och sedan tagit ut samma parkeringsavgifter på parkeringarna i externhandelsområden som i stadskärnan (för vi vill ha avgifter för parkering – en växande stad har inte råd att låta gratisparkeringar hindra nybyggnad).