KIF ska få en chans att reda upp ekonomin

De ekonomiska problem som KIF Örebro (damfotboll) slitit med länge blev i förra veckan verkligt akuta. Inom några dagar hotas klubben av konkurs.

Lena Baastad har, som Kommunstyrelsens ordförande, både haft kontakt med KIF Örebro, med kommunens ekonomer och med de andra partierna i kommunen. Under dagen har vi också haft kontakt med Länsidrottsförbundet (mer om det senare). Trots tvekan kommer kommunen att agera för att undvika en konkurs. En konkurs leder till nedflyttning och att Örebro förlorar ett av sina mest kända idrottsliga varumärken. Därför kommer Örebro kommun – än en gång – göra en räddningsaktion.

Lenas budskap idag har varit ungefär följande:

1. Kommunen har gjort rätt för sig (de ekonomiska problemen beror inte på kommunens agerande), och i tidigare räddningsaktion (då vi sköt till ytterligare 1 miljon kronor plus förutbetalade marknadsföringsbidrag) ställde vi stora krav på klubben när det gäller marknadsföring och ekonomihantering.

2. Kommunledningen/majoriteten tar ansvar för att ge KIF en chans att reda upp sin ekonomi även om detta är ett väldigt svårt beslut.

3. Vi kommer att ställa ännu högre krav denna gång. Den kommunala ekonomin budgeteras inte utifrån att elitidrottsföreningar med kort varsel ska kunna kräva stöd. Det här är ett extraordinärt beslut. Nästa år kommer kommunen inte ha möjlighet att göra denna typ av insatser, kommunens ekonomi kommer vara mycket tuffare nästa år.

4. Vi har idag tagit kontakt med Länsidrottsförbundet och frågat om de kan tänka sig att leda en ”Analysgrupp” med uppdraget att gå igenom vad det beror på att så många elitidrottslag i Örebro nu har idrottsliga och ekonomiska problem. Vi behöver en långsiktig lösning, tillsammans med idrottsföreningarna, näringslivet och inte minst med örebroarna.

Samtalen med Länsidrottsförbundet visar hur en sådan ”analysgrupp” bör jobba, men det är inte kommunens uppgift att utvärdera vare sig idrottsliga resultat, ledarorganisation och annat som är föreningarnas eget ansvar. Men idrottsrörelsen bör själva diskutera sådant. Jag kan tycka att det är lämpligt att diskutera till exempel:
– idrottens samlade intäkter (sponsring, publikintäkter, tv-avtal och annat)
– organisation och administration (bör ekonomihantering och liknande samordnas och professionaliseras?)
– ledarutbildningar och lagledning och mycket annat.

Den största rent kommunala frågan handlar om hur Örebro kommun använder de cirka 60 miljoner som totalt går till idrotten varje år, och även detta bör självklart diskuteras tillsammans med idrottsrörelsen. Huvuddelen av denna summa går till subventionerad hyra i idrottsanläggningar för bredd- och ungdomsidrott men det är möjligt att man bör diskutera om mer ska gå till eliten (och mindre till bredden?), om det behövs ett annorlunda utformat elitstöd och liknande.

Men det är det mer långsiktiga arbetet. Just nu lägger vi kraften på att rädda KIF och ge dem en chans att skapa ordning och reda. Och så håller vi tummarna för att det går bra både för KIF, ÖSK och för alla andra örebroidrottare. För utan idrottsliga framgångar blir allt det andra mycket mycket svårare.