Öppenhet – en fråga om vilja

Alla tycker inte att det är bra om medborgare har insyn i beslut som fattas, att de engagerar sig, har åsikter, påverkar och är med och tar ansvar. Men de allra flesta tycker det: de flesta tycker – i princip – att det är bra att många är med och har inflytande. Men det är inte samma sak som att det är så de agerar när de får chansen att vara med och besluta. Öppenhet och inflytande är en fråga om vilja och förutsätter att ansvariga politiker på allvar driver på. Om man inget gör, lär beslut fattas i alla fall – men utan att så många fått vara med och påverka.

Jag vågar påstå att den nya majoriteten i Örebro kommun (S, C, KD) gjort skillnad på detta område. Låt mig ta några små exempel (det finns större, men jag tar några näraliggande, aktuella under den gångna veckan):

  • När Örebro kommun ska bilda ett naturreservat i Kilsbergen efter att en privatperson skänkt marken så hör boende av sig och tycker att det föreslagna namnet (Ramshytteängarna) är fel, att naturreservatet borde heta Ramshytte Ängar. Då kan man ju välja att gå på det förslag som lagts; eller så frågar man donatorn om han håller med dem som hört av sig och när han säger att han tycker de har rätt så ändrar man beslutet.
  • Om man vet att många örebroare bryr sig om vad som händer i Norrcity så är det likväl ett val att ställa öppna frågor och våga släppa fram ett Utvecklingsprogram för diskussion – trots att majoritetens politiker inte har bestämt vad de tycker i alla frågor i programmet. Och när över 200 åsikter kommer in kan man välja – bör man välja – att ta vara på engagemanget och bjuda in till fortsatt process. Det fanns de som tyckte att man borde vänta med att skicka ut det tills alla valda politiker bestämt vad de tyckte. Det tyckte inte jag och övriga i majoriteten. Och nu, när svaren är inlämnade och sammanställda, så fortsätter diskussionen på na.se (och om ni undrar varför NA anger 85 svar, så gällde det webbenkäten – totalt kom fler svar in).
  • När Örebro går före i Sverige och skapar huvudcykelstråk så tror vi att det är ett sätt att öka cyklandet, men vi vill ju självklart ta vara på örebroarnas synpunkter. Så vi ber om hjälp med utvärderingen inför kommande satsningar på att förenkla för cyklisterna (NA skriver här). (Dessutom bildar vi ett Cykelråd, bestående av cykelintresserade, för att ännu bättre ta tillvara cyklisters erfarenheter.)

Det där är småsaker, men säger en del om hur vi faktiskt konsekvent frågar om metoder för hur allt mer ska kunna ske i dialog med örebroarna. Det handlar om ombyggnader av gator, vilka lösningar som ska väljas för att öka tryggheten på problematiska broar och mycket annat. Vi tror att Örebro blir bättre om vi lyssnar och tar var på många människors idéer och förslag, så vi kommer att fortsätta. Steg för steg kommer vi utveckla metoder för att diskutera stora och övergripande frågor, likväl som små detaljfrågor. Och steg för steg hoppas jag att detta leder till att fler örebroare engagerar sig och tar ansvar.