Jobb och skola på stärkande kongress (med smolk i glädjebägaren)

En vecka har gått sedan Socialdemokraternas partikongress avslutades i Göteborg. En evighetslång vecka, känns det, med rätt mycket smolk och bittert eftermäle. Då är det lätt att glömma hur stärkande och konstruktiv kongressen i själva verket var.

För dagarna i Göteborg var inte bara lyckade rent organisatoriskt, de lämnade en känsla av ”nu är vi på gång” som vi kommer att behöva under det närmaste årets ihärdiga samtalande med örebroare och alla andra som ser att Sverige kan bättre. Mycket bättre.

Själv tillbringade jag dagarna med att hålla ordning på kongressen, som en av sex kongressordföranden fördelade jag ordet och klubbade besluten. Men jag hann dessutom driva på i bostadsfrågan och med gemensamma ansträngningar lyckades vi skärpa en bostadspolitik som var bra redan innan kongressen. Till exempel fick vi kongressen med oss på att statens handläggningstider för mark- och byggfrågor ska förkortas – idag är det ett problem att överklaganden av till exempel byggen kan dra ut på tiden vääääldigt länge. Vilket leder till mindre bostadsbyggande.

Med en socialdemokratiskt ledd regering finns förutsättningar för ökat bostadsbyggande, rejäla renoveringar av de stora miljonprogramsområdena och för en bostadspolitik som både är rättvis och tillväxtfrämjande. Mer om detta vid senare tillfälle.

Här tänker jag i korthet räkna upp några av de, enligt mig, viktigaste besluten på kongressen:
Jobben:
– Sverige ska mellan 2014 och 2020 öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att Sverige når lägst arbetslöshet i EU.
– Unga ska få insatser från första dagen och inom 90 dagar ska alla unga vara garanterade jobb eller utbildning.
– Vi ska nationellt ta fram en strategi för sociala och miljömässiga upphandlingar som ska bidra till innovation.
– Ett Innovationsråd ska skapas, som ska ledas av statsministern
– Fas 3 ska avskaffas.
– Taket i akassan ska höjas så att de allra flesta har en ersättning som motsvarar 80 procent av sin tidigare lön.
– Heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden. Om denna väg inte är framkomlig ska lagstiftningsvägen övervägas.

Skola:
– Gymnasieskolan ska vara obligatorisk.
– Flexibel barnomsorg ska vara obligatoriskt enligt lag.
– Förskolan ska vara från två års ålder
– Universitetsstudier ska vara avgiftsfria för utländska studenter (idag är det få utländska studenter som söker sig till Sverige när det är lika dyrt att välja de stora europeiska universiteten och det försämrar kvaliteten på svensk högre utbildning – det är helt enkelt bra med internationella erfarenheter och impulser).
– Alla barn ska ha .ätt till heltid på förskolan oavsett om föräldrarna jobbar eller är arbetslösa
– Läxhjälp ska erbjudas till alla barn.

Mer om beslut och annat finns på den kongressblogg som S i Örebro län använde under veckan

Så smolket. Förutom turerna kring Omar Mustafa (som jag anser drabbats av ett islamofobiskt och orättvist drev) så lämnar hela arbetet med personfrågor en bitter eftersmak. Istället för att föra öppna och ärliga diskussioner om vilket lag som vi vill se leda vårt parti, vid sidan av Stefan Löfven, Carin Jämtin, Magdalena Andersson och Mikael Damberg (de fyra tycker jag är självklara i den högsta ledningen) så hamnade vi – än en gång – i ställningskrig och kvotfördelningar baserat på hur många platser olika regioner skulle ha. Detta har Erik Sundström (på Dagens Arena) skrivit alldeles för insiktsfullt och beskrivande om och jag nöjer mig med att länka hans artikel, som jag håller med om.