Jag vill fortsätta fyra år till

Jag vill fortsätta fyra år till som kommunalråd. Därför hoppas jag att jag får socialdemokraternas och väljarnas förtroende att även efter valet nästa år få vara med och leda Örebro kommun och ta politiskt ansvar för samhällsbyggnadsområdet.

Mitt beslut har växt fram under en längre tid – helt avgörande var att Lena Baastad i våras gjorde klart att hon vill fortsätta leda Örebro kommun: Lena Baastad är en av de absolut bästa ledare jag arbetat med (skulle säga att hon är topp-två tillsammans med Eva Fernvall, som jag jobbade med då hon var Vårdförbundets ordförande) och jag vill jobba med Lena några år till.

Men även om beslutet växt fram under en längre tid kan tisdagen denna vecka sammanfatta hur jag kommit fram till detta.

När jag öppnade NA på tisdagsmorgonen möttes jag av en örebroare som i ”vi 5-spalten” fått frågan ”vad gör du för miljön?” och svarade ”Tyvärr inte, det är inte min framtid. Det görs tillräckligt. Det är för mycket vindkraft och de ger för liten effekt.” Å ena sidan blir man så klart ledsen: ”Inte min framtid?”. Vems är annars ansvaret? Å andra sidan blir jag ännu mer engagerad: så mycket återstår för att stoppa den nuvarande dödsdans som leder till att jorden oåterkalleligt förstörs.

I väntrummet hos tandläkaren (”akut återbesök”) svarade jag på mail och sms (fast skickade dem senare, man får inte ha mobilen på hos tandläkaren…). Bland annat svarade jag på ett sms från en arg bilist som är arg på att det är bilköer vid Skebäcksbron (beroende på att rätt många bilister tar den vägen…) och kryddade smset med lite artiga fraser som: ”Varför kan ni aldrig göra något rätt?”, ”Om ni tänker?”… I nästa sms från mannen var dock tonen annorlunda och handlade om mer konstruktiva frågor och synpunkter.

Klar hos tandläkaren (som bevisade hur bra folktandvården är och hur smart det är med system som gör att man inte låter bli att uppsöka vård på grund av kostnaden – jag har Frisktandvårdsavtal) hade jag redan missat det möte jag annars skulle varit på, så jag tog en omväg med cykeln till Skebäcksbron, där jag upplevde hur mycket bättre det blivit för cyklister på bron, och pratade med asfaltsläggarna som arbetar med att öka trafiksäkerheten vid bron för gående och cyklister (hastigheterna behöver ner – de berättade om hur folk kör förbi alldeles för fort trots att jobbet på bron pågår).

På cykelturen passerade jag ett antal platser där byggen är på gång (”Fängelsetomten”/”Karroparkeringen” där det om några år står bostäder och kontor), Campus USÖ (där läkarutbildningen och annan vårdutbildning ska hålla till) och kvarteret mittemot Skebäcksbron (bredvid Engelbrektsskolan) – där det om några år förhoppningsvis står fler hus. I Stadsparken passerade jag en stor grupp som ägnade sig åt någon slags babyförälder-gympa (sprang med bäbis i sele på magen eller i vagnen).

Örebro växer, bubblar av engagemang och initiativkraft. Men fortfarande finns mycket att göra för att få acceptans för de förändringar som krävs (till exempel att få fler att ändra sina beteenden för att få en hållbar utveckling för världen. Så mycket återstår.

Och tisdagen fortsatte: På Kommunstyrelsen efter lunch beslutade vi bland annat att gå vidare och sälja Storstenshöjden och Kilsbergen Lodge till Branäsgruppen, beslutade köpa in konstverket ”Rubber Duck” (som står på Järntorget), fick rapport om en utredning om en strategi för elitidrott, fick information om arbetet med att utveckla området längs järnvägen genom stan. Allt detta har jag (på olika sätt) varit inblandad i. Förutom det fattade vi andra viktiga beslut och fick rapporter om t ex det viktiga arbetet för rätten till heltid och färre delade turer.

På kvällen hälsade jag det nybildade Cykelrådet välkommen. Cirka 40 örebroare kommer att ge oss råd och bidra till att Örebro blir en bättre cykelstad. Och detta cykelråd är ett resultat av ett förslag från Socialdemokraterna i Örebro. Läs mer om cykelrådet här!

Under dagen hade jag dessutom tid att både svara lite på mail och ringa några samtal (normala dagar hinner jag inte till mailen förrän på kvällen, när barnen somnat – och då är det i regel för sent att ringa upp dem som ringt…). All in all: en bra tisdag som på många sätt sammanfattar varför det är givande och känns viktigt att ha ett ledande politiskt förtroendeuppdrag i Örebro kommun. Och som illustrerar varför jag vill fortsätta.

Men varför ska någon annan ge mig förtroendet då? Jag tror ju att det finns mycket som är bra för Örebro, för örebroarna och för världen bland allt det där jag gör. Några av de (stora och små) beslut jag varit med och fattat eller drivit fram efter sommaren kan tjäna som exempel:

 1. I och med att det nya gemensamma vindkraftbolaget (”Vindkraft Örebro-Kumla AB”), där jag är ordförande, beslutat investera i tre nya vindkraftverk i Mosås så har vi totalt 7 vindkraftverk på gång. De tre senaste innebär att utsläppen av koldioxid minskar med ca 6 800 ton och pengar kommer att gå tillbaks till skattebetalarna. Det innebär också ett viktigt steg för att Örebro ska nå det ambitiösa målet om att år 2020 vara självförsörjande på förnyelsebar el.
 2. Redan efter Open Art 2011 sa jag att örebroarna borde få rösta om vilket konstverk de helst vill ska vara kvar. Nu genomförs detta i och med att Rubber Duck köps in.
 3. Nyligen avslutades Live At Heart (Sveriges största musikfestival) i Örebro. Den hade aldrig genomförts i år om inte Örebro kommun beslutat satsa för att etablera den. Jag var inblandad i dessa diskussioner och om nuvarande opposition styrt Örebro hade satsningen fått nej. För oss i majoriteten (S, C, KD) är detta en viktig del i att marknadsföra Örebro, satsa på kulturen och att stimulera den kreativa sektorn (Lena Baastad och jag skrev om det här).
 4. I höst startar Örebro ett projekt kallat Klimatfamiljer där målet är att 1000 örebroare (om några år) ska ha fått stöttning och hjälp att leva ett mer klimatsmart liv. Vi vill att kommunen ska bli bättre på att försöka förändra beteenden så att vi gemensamt klarar klimatmålen, och ”Klimatfamiljerna” är en idé som jag ursprungligen förde fram förra sommaren.
 5. I våras genomförde Örebro kommun en omfattande trafikdialog (kanske den bredaste någonsin i landet: 2800 synpunkter kom in). Att vi skulle göra en bred dialog var inte självklart (högeroppositionen var så klart emot…) men jag har ihärdigt drivit på om detta. Vi har fått in massor av synpunkter och kan nu gå vidare med att bygga ut cykelnät, förbereda bussfiler och att öppna förbindelser som sedan länge borde varit öppnade.
 6. Efter trafikdialogen går vi nu vidare och gör en del förändringar som krävs i ett växande Örebro. De nio gator som vi vill öppna för biltrafik syftar till att minska utsläppen och skapa en fortsättning på ”rutnäts-staden” och skapa goda förbindelser mellan olika stadsdelar. Här kan du läsa ett mer utförligt dokument om dessa förändringar: Underlag, öppning av gator.
 7. Små frågor i politiken kallas ibland av somliga föraktfullt för ”cykelställsfrågor”. Nu genomför vi en verklig cykelställsfråga för att få reda på vilka cykelställ som cyklisterna gillar bäst. Tio cykelställ är uppmärkta med QR-kod för att underlätta för cyklisterna att lämna synpunkter och vår förhoppning är att vi nu ska lära oss mer om vad som fungerar och vad som inte gör det. Läs mer här! Detta är en idé som jag och mina kollegor i majoriteten (Hannah Ljung, C, och Behcet Barsom, KD) kom på under en studieresa till Malmö och Köpenhamn.
 8. Arbetet med att skapa en ny attraktiv stadsdel på det gamla Pappersbrukets område går vidare. För mindre än ett år sedan undertecknade jag köpeavtalet då kommunen köpte marken, nu är ett planprogram på väg mot antagande som beskriver hur ett nytt blandat område med verksamheter och uppåt 1000 nya bostäder ska skapas med sjöutsikt, nära till city och på gångavstånd till ett av Örebros vackraste naturreservat.
 9. Järntorget håller på att bli en fantastisk mötesplats i city och bidrar med ny kraft åt Norrcity. Det beror på en rad insatser som gjorts för att rätta till en del av det som blev tokigt när den förra kommunledningen stressade igenom ombyggnaden. Vi fick nyligen en rapport om de insatser som gjorts: av de 18 punkter som skulle genomföras är samtliga startade och 9 är färdiga.
 10. För att skapa bättre förutsättningar för de många unga i Vivalla som vill ägna sig åt dans gjorde vi i majoriteten en satsning på nya lokaler som passar för dans. Jag och de ledande politikerna i Kultur- och medborgarnämnden drev på detta och för några veckor sedan invigdes en ny lokal, särskilt inredd för att passa dansarna.
 11. I tisdags fattade landstingets ansvariga nämnd beslut om att från årsskiftet rätta till en del av de problem som uppstod när den förra kommunledningen slarvade bort förändringarna i busslinjenätet. Socialdemokraterna var inför valet 2011 tydliga med att förändringar krävdes, en bred dialog om förslaget till nytt linjenät genomfördes i våras och nu har beslutet fattats.

Det är 11 exempel på beslut eller frågor som behandlats efter sommaren. Då har jag inte tagit upp processer som är på gång, markförsäljningar till bostäder och arbetsplatser som jag undertecknat, detaljplaner som satts igång och liknande saker som har en bra bit kvar till förverkligande.

Men vad man gjort vinner inga val, det avgörande är vad som ska ske framöver. Innehållet i det program som Socialdemokraterna i Örebro ska gå till val på avgörs av de diskussioner som nu pågår bland Örebros socialdemokrater (bli medlem om du vill påverka!) Jag funderar just nu en hel del på vad jag vill åstadkomma under nästa mandatperiod (om man inte vill förändra något är det rätt meningslöst att vara politiskt aktiv) – har du medskick om detta är jag tacksam för epost (bjorn.sundin@orebro.se) eller kommentarer här nedan.

Mycket återstår som jag vill vara med och förverkliga och jag tror fortfarande att det är möjligt att engagera fler och öka örebroarnas inflytande över besluten. Och detta uppdrag är fortfarande det mest meningsfulla och roligaste ”jobb” jag haft. Men samtidigt: jag har aldrig jobbat så hårt som nu, och i längden är det inte rimligt att ägna nästan all sin lediga tid åt ”jobb”.

Så i valet 2018 hoppas jag att jag har varit ansvarigt kommunalråd i åtta år, och haft heltidsuppdrag i politiken i 12 år. Det får räcka: 2018 börjar jag fundera på en ny karriär.