Cykelstaden Örebro – bra ska bli ännu bättre

Denna vecka har Tvärsnytt granskat cykelstaden Örebro i flera inslag (du kan se dem här) och ikväll var jag i studion och kommenterade inslagen (det kan du se här). Efter sändningen chattade jag om cykelstaden Örebro (och det kan du läsa här).

En del hann jag få sagt i sändning och chat men en hel del blev inte sagt så jag utvecklar här:

 1. Örebro har goda förutsättningar för cykel (och gång): halva befolkningen bor inom 3 km från Slottet. Men att vi är en bra cykelstad beror på medvetna satsningar, på bra cykelbanor och prioriteringar i vägunderhåll. För att bli ännu bättre måste vi jobba på två fronter: dels strategiskt och långsiktigt med att skapa huvudcykelstråk, bra och effektiva förbindelser och ställa om hela trafiksystemet (här kan du läsa vad jag skrivit tidigare om trafikfrågor och stadsplanering, här mer om cykelsatsningar). Dels genom att engagera örebroarna mer när det gäller att hitta bristerna och göra små förändringar som gör cyklandet enklare, till exempel genom Cykelrådet (som nästa år får en ”egen” investeringspott för förändringar som är enkla att åtgärda).
 2. Vi behöver skapa ännu fler och ännu bättre cykelparkeringar. I chatten blev jag ombedd att räkna upp tre investeringar/åtgärder jag vill göra om jag ”vinner valet”, jag skrev: ”Ett: Fortsätt satsning på huvudcykelstråk och effektiva cykelvägar. Två: Att snabbare åtgärda brister som örebroarna hör av sig om. Tre: Fler och bättre cykelparkeringar.” De två första nämner jag i punkt 1 ovan, men jag tror att cykelparkeringar är en helt avgörande strategisk fråga. Ett av de viktigaste argumenten för att övertyga den enskilde om att cykla är enkelheten och snabbheten och då är cykelparkeringarna helt avgörande. Att man kan parkera cykeln enkelt och snabbt nära sin målpunkt är en huvudanledning till att det ofta går snabbare för mig att cykla än att åka bil. Men då måste det finnas tillräckligt bra och enkla cykelparkeringar. Därför har vi satsat mycket på det under denna mandatperiod (då jag haft ansvaret för trafikfrågor) – och vi kommer att fortsätta göra det.
 3. Vi känner till många av bristerna men det tar tid att rätta till allt. Delvis för att det kostar mycket pengar men också delvis för att det ibland handlar om att ändra tänkande och kultur. Några av exemplen som Tvärsnytt tar upp finns planerade:
  Hagatunneln (tunneln längs Rudbecksgatan, under järnvägen) kommer att byggas om. 44 miljoner är avsatt för det och nu utreds hur ombyggnaden ska gå till. Dels behöver den breddas och göras bättre för gående och cyklister men dessutom måste den renoveras i grunden. Det kostar mycket pengar.
  – Cykelbana längs Trädgårdsgatan (och längs Östra Bangatan) behövs verkligen för att skapa ett bättre cykelnät i innerstaden. Om jag får fortsätta ha ansvaret för Samhällsbyggnadsområdet kommer Trädgårdsgatan att prioriteras omedelbart, Östra Bangatan kommer också att göras om men kan möjligen ta några år längre.
  Tunnlarna under järnvägen är en av de viktigaste frågorna i den Fördjupade Översiktsplan för järnvägsområdet som vi just nu arbetar med. Men det är inte så lätt att få till bra lösningar, vilket ”U-tunneln” under Resecentrum visar.
 4. Vi gör mycket bra. Låt mig nämna några exempel (tack till de tjänstemän som försett mig med underlaget!):
  – Vi bygger relativt många genomgående gång- och cykelbanor. De dämpar hastigheten på bilisterna vilket medför att både risken för och konsekvensen av en olycka minskar. De ökar komforten för cyklisterna eftersom de ligger i samma nivå som cykelbanan, vilket även ger bonusen att det i korsningspunkten gata/cykelbana inte bildas pölar (på vintern isfläckar).
  – Eftersom vi har rätt mycket trafiksignaler har Örebro utvecklat en typ av räcke som cyklister kan hålla sig i, som inte behöver ett extra betongfundament utan fästes direkt på signalstolpen. Vi har sagt att vi vill testa Köpenhamnsmodellen (med fotstöd) på några platser också.
  – I alla investeringsobjekt ser vi över utrymmet för cyklister och gående vid tex trafiksignaler. När vi t ex byggde om korsningen Hagagatan/Hertig Karls allé skapade vi mer utrymme för gående och cyklister som väntar vid signalen, längs hela Storgatan (Svampenleden) har det skapats mer utrymme för gående och cyklister som vill passera Storgatan. I kommande byggnationen av Universitetsleden kommer utrymmet för väntande och passerande cyklister att förbättras vid cykelpassagen vid Fabriksgatan.
  cykelboxar vid t ex Änggatan och Engelbrektsgatan är bra och billiga åtgärder på gator där vi har många cyklister som cyklar i blandtrafik.
 5. Och mycket kan bli bättre. Vi behöver framöver fortsätta avsätta rejäla investeringsmedel för att förbättra infrastrukturen för cyklande och vi behöver jobba (ännu mer) med beteendeförändring. Vi behöver bli bättre på att samordna kompetensen på trafikområdet (det är på gång) så att vi redan vid planeringen (detaljplan) gör rätt och tar i ordentligt för att skapa bra kurvor på gång- och cykelbanor t ex.

Det finns anledning att vara stolt över att Örebroarna i tätorten cyklar i lika hög grad som köpenhamnsborna. Men vi ska bli ännu bättre; något annat alternativ finns inte om vi ska klara klimathotet, bevara folkhälsan och bygga en trevlig och attraktiv stad som är bra att leva i.