Järntorget blir mer levande med mer uteserveringar

En levande stadskärna är viktig för att Örebro ska vara attraktivt och fortsätta växa. I en levande stadskärna behövs ett levande norrcity och därför är det viktigt att Järntorget blir mer levande än idag. Därför är det en bra idé att skapa en restaurangpaviljong på Järntorget som någon företagare kan hyra för att driva restaurang.

Uteserveringar och restauranger är en viktig del av en levande och attraktiv stadskärna. Om man inte vill ha uteserveringar och restauranger runt Järntorget ska man självklart inte anstränga sig för att underlätta för det. Men om man vill mer uteliv, fler uteserveringar och nöjesliv runt Järntorget måste man göra vad man kan för att rätta till de problem som skapades när de då styrande (MP, M mfl) drev igenom ombyggnaden av Järntorget 2010. Det är därför vi jobbar så mycket med Järntorget (och norrcity): läs mer

Och det här är problemen:

  1. Olaigatan är en väl trafikerad bilgata och enligt lagstiftaren (uttolkat genom dom i Kammarrätten) så ska alkoholservering inte ges på andra sidan en bilgata, sett från restaurangen. Därför kan restaurangerna längs Olaigatan bara få tillfälliga tillstånd för alkoholservering på Järntorget, och tillfälliga tillstånd kan ges som längst i två månader. Allt detta är resultatet av lagstiftning, domslut i Kammarrätten och juridisk tolkning av regelverket. Jag kan ha åsikter om det, men som kommun har vi att rätta oss efter de regler som gäller. Eftersom Järntorgsgatan inte är öppen för vanlig biltrafik är reglerna annorlunda där och på Klostergatan har vi byggt om trottoaren så att det är möjligt att ha en uteservering där, på ”rätt” sida om Klostergatan.
  2. För att få permanent tillstånd krävs att man har en fullständig servering på torget. Det går att göra genom en plåtcontainer eller liknande, men det tror jag ingen tycker vore snyggt i Örebros finrum (med utsikt mot Slottet) och permanent byggnad kan bara byggas av kommunen.
  3. Därför är förslaget att kommunen bygger en paviljong som klarar kraven på en restaurang (med alkoholservering) och att denna lokal hyrs ut till en restaurang som driver sin verksamhet där. Ungefär som Stockholm gör i Kungsträdgården alltså (läs mer och se bilder här). Att bygga paviljongen kostar 3-5 miljoner kronor vilket innebär cirka 500 000 i kapitalkostnad per år (kostnaden ”delas ju upp” på flera år). Fast tanken är så klart att den som driver restaurangen ska betala en hyra som täcker denna kostnad (så att detta skulle stå i motsats till satsningar i förskolan eller skolan är alltså trams).
  4. I grunden borde mycket ha gjorts annorlunda med Järntorget 2010, men dåvarande styre (under ledning av Miljöpartiet och Moderaterna) ville hellre bli klara med ombyggnaden till kungajubileum och valrörelse så de brydde sig inte om att tjänstemännen bad dem avvakta lite med ombyggnaden så att man kunde göra det ordentligt. Men det ville inte miljöpartiet och moderaterna, istället stängde de av Järntorget under väldigt lång tid så att många av de verksamheter runt torget fick problem. Några sålde verksamheten, några fick säga upp personal. Någon annan flyttade. Och allt för att ombyggnaden stressades fram. Stressen var så stor att man missade att kolla frågan om reglerna för alkoholservering. (Jag skrev om det då) Som tur var såg tjänstemännen till att gräva ner fettavskiljare och annat som annars skulle varit otroligt dyrt att fixa nu (och som är en förutsättning för ett restaurangkök). Om någon glömt hur ombyggnaden beskrevs kan ni ta del av några exempel här
  5. Sedan jag tog över ansvaret för samhällsbyggnadsområdet 2011 har jag jobbat hårt med utvecklingen av norrcity. NA har beskrivit en del av det här (bland annat att en paviljong borde varit på plats sedan länge…). Vi har tagit fram ett ”Planeringsunderlag för Norrcitys utveckling” tillsammans med fastighetsägare, handlare och andra. Vi har fört diskussioner med restaurangerna kring torget för att skapa förutsättningar för uteserveringar och andra aktiviteter som skapar liv på torget. Vi har infört ”samtrafik”, det vill säga att det är lätt att byta buss på Järntorget (de tidigare styrande skapade ett svårbegripligt och ineffektivt busslinjenät, som dessutom var väldigt dyrt…). Här kan du läsa mer om något av det som gjorts:

Sedan försöker Moderaterna nu påstå att en paviljong på Järntorget hotar satsningen på förskola och skola. Sanningen är att hotet mot förskola och skola stavas Reinfeldts regering, som inte skjuter till mer resurser till minskade barngrupper och fler lärare i skolan (om S får bilda regering kommer Örebro att få mer resurser till förskola och skola). Sanningen är att Moderaterna i Örebro inte lagt ett enda konkret beslutsförslag på fler förskolor, och Socialdemokraterna har heller inte röstat nej till några sådana förslag. Faktum är att Moderaterna, trots stora resurser (Moderaterna har 2 kommunalråd och 5 politiska sekreterare) inte ens lyckats prestera en investeringsbudget som visar vilka investeringar kommunen ska göra (och hur de ska finansieras). Det Moderaterna sagt att de vill göra när det gäller att minska barngrupperna kostar cirka 97 miljoner kronor per år (varav årlig kostnad för investeringar på cirka 250 miljoner kronor är en väsentlig del). Den summan vill inte Moderaterna i riksdagen hjälpa till med, medan socialdemokraterna i regeringsställning kommer att öka kommunernas resurser för just detta…