Live At Heart, kulturen och det kreativa Örebro

Igår började Live At Heart. Under några fantastiska dagar förändras hela Örebros stadskärna. För det ska vi vara arrangörerna, volontärer, artisterna och många andra tacksamma. Live at Heart är Sveriges största musikfestival med 300 konserter samt möten, workshops och filmvisningar, 200 artister och förhoppningsvis många tusentals besökare. Och hela arrangemanget sker i stadskärnan, inom bekvämt gångavstånd på befintliga krogar, hotell, festvåningar och torg.

Live At Heart arrangeras nu för femte året i rad och det är i sig fantastiskt. På fem år har festivalen gått från en rätt liten festival med rätt mycket barnsjukdomar till en fullfjädrad förebild i Sverige som fyller Örebros stadskärna med livemusik samtidigt som den fyller alla hotell som finns att uppbåda i Örebro. Och det är just den kombinationen som är skälet till att Örebro kommun – med glädje – satsat mycket pengar på arrangemanget.

Live At Heart lockar människor till Örebro. Fler blir intresserade av vår stad och fler kan tänka sig att flytta hit. Det finns till och med exempel på artister som flyttar hit för att Örebro är en centralpunkt för just deras genre – just här kan de hitta samarbeten och nya idéer som för utvecklar deras skapande. Så Live At Heart bidrar till att Örebros befolkning ökar. Men det bidrar också till att fler örebroare får jobb.

Tack vare Live At Heart får fler jobb på hotellen, på restaurangerna och på massa andra ställen som gynnas av fler besökare i Örebro. Många hundra människor besöker Örebro för Live At Heart, men ytterligare många hundra människor är under dessa dagar i Örebro på konferenser – som valt Örebro som plats just för att Live At Heart pågår. Exempelvis samlar studieförbunden några hundra personer som jobbar med replokaler och musik för konferens i Örebro just nu.

Idag berättar Socialdemokraterna att vi ska göra en satsning på att alla barn i Örebros grundskolor ska garanteras minst ett kulturarrangemang per läsår. Detta blir verklighet redan 2015, om socialdemokraterna får förtroendet att leda kommunen även i fortsättningen.

Det där är väldigt klokt av flera olika skäl.

  1. Kultur ger människor bättre liv och gör oss till bättre människor. Kultur ger – när den fungerar som bäst – upplevelser och nya insikter som får oss att upptäcka nya sidor hos oss själva, som får oss att må bättre och gör att vi helt enkelt blir klokare.
  2. Kulturupplevelser gör – rätt använt – skolarbetet bättre. För många människor bidrar kulturella uttryck och kulturupplevelser till lärande i sig, men framförallt så bidrar de till att skolans former förändras – att pedagogiken utvecklas och att metodutvecklingen stimuleras.
  3. En kulturstad är en attraktiv stad. Städer med ett rikt och levande kulturliv är mer attraktiva och i den globala talangjakt som Örebro är en del av måste vi locka människor till oss genom annat än hög lön, prestige och fina titlar. Ett rikt kulturliv lockar det Richard Florida kallat ”den kreativa klassen”. Det är inte en slump att Austins paroll ”Keep Austin Weird” och satsning på livemusik (”Live Music Capital of The World”) också blivit ett center för kreativa näringar i övrigt (så pass mycket att det nästan blivit ett problem – numera är interaktiva media-delen större än själva musikdelen på South By Southwest-festivalen).
  4. Genom kultursatsningar ökar chansen att nya kreatörer skapar nya arrangemang som Live At Heart, Open Art, O Helga Natt och liknande.

Kultur och kulturarrangemang bidrar till ett kreativt klimat som främjar öppenhet, tolerans, förståelse och nyskapande. Därmed blir Örebro inte bara en bättre och trevligare stad. Vi blir dessutom en rikare stad med fler jobb och bättre tillväxt.

Det är ju inte en slump att några av de Austin-bor som nu besöker Live At Heart också är navet i olika typer av kreativa affärssamarbeten. De är inte bara drivande i kulturlivet utan också i skapandet av mötesplatser, samarbete mellan olika kreativa människor och utvecklandet av nya idéer. De är helt enkelt vandrande tillväxtskapare. Som bara trivs och kan utvecklas i en kreativ stad med ett levande och aktivt kulturliv.

För man kan vara kreativ utan att kunna spela instrument skapa konst eller designa datorprogram. Den kreativa sektorn är bredare än så, och det viktiga är inte definitionerna eller de termer vi använder för att beskriva den. Det avgörande är att det som föder kreativitet också är det som skapar en attraktiv stad.

En stad är ju inte bara natur, gator och byggnader. Inte heller bara dess invånare och dess besökare. En stad är något mer. Och genom arrangemang som lockar människor till Örebro utvecklas Örebro. När man delar med sig av sina erfarenheter, av sitt skapande och av sina tankar om framtiden händer det också något med platsen där mötena sker. Därför är det viktigt att locka hit talangerna och kreatörerna, och det är viktigt att de är här så mycket som möjligt och delar med sig av sig själva. För när de åker har staden förändrats lite grann, de lämnar efter sig en annan stad än den de kom till. För det handlar ju när allt kommer om kring om möten mellan människor.

Därför behöver vi se till att Örebro blir ännu bättre på musik, kultur och arrangemang. Att vi underlättar för arrangörer och andra och att vi också vågar diskutera fördelningen mellan olika musikstilar, olika konstarter och liknande.

På sätt och vis är det ju särskilt passande att Live At Heart hålls en dryg vecka före valet. För är det något som hatarna på högerkanten hatar så är det kreativiteten, öppenheten, toleransen och blandningen som både är en förutsättning och ett resultat av arrangemang som Live At Heart. Det är i sig ett skäl för att uppleva Live At Heart dessa dagar. Och ett skäl för att satsa mer på kulturaktiviteter och kreativitet.