Ska Örebro fortsätta framåt eller blir det stopp igen?

Alltför många minns alltför väl alltför många exempel på hur den moderatledda majoriteten i Örebro stoppade utvecklingen mellan 2006 och 2010. Om Moderaterna, Folkpartiet och Miljöpartiet får styra Örebro efter valet på söndag kan det bli lika illa igen. Här är några frågor som avgörs av din röst.

5. Ska Örebro kommun ha ambitiösa mål för bostadsbyggandet? Ja, säger Socialdemokraterna som lovar att det byggs 3000 nya bostäder under nästa mandatperiod. Nej, säger Moderaterna som tror att ökat bostadsbyggande sker genom mer prat.

Medan Socialdemokraterna sedan 2011 prioriterat allt som skapar förutsättningar för bostadsbyggande har Moderaterna i Örebro kommun föreslagit besparingar som skulle leda till längre handläggningstider och trögare processer. Sedan 2011 har det byggts 1840 bostäder, vilket är mer än under de år då Moderaterna och Folkpartiet och Miljöpartiet ledde Örebro kommun och samhällsbyggnadsområdet.

Socialdemokraterna har, tillsammans med KD och C, avsatt mer pengar till Stadsbyggnadskontoret så att detaljplaner, bygglov och annat nu kan hanteras snabbare än förut. Och det målmedvetna arbetet med att förenkla och effektivisera kommunens hantering har gett resultat: idag får cirka hälften av alla bygglov svar inom en vecka, 3/4 inom 3 veckor. Detaljplaner produceras i hög takt (så snabbt att andra kommuner åker till Örebro för att se hur det går till), markanvisningar sker öppet och snabbt och Örebro satsar mer för att marknadsföra regionen till investerare, byggare och fastighetsägare. Allt detta har gett resultat. Läs mer om det i den rapport som vi presenterade när vi berättade om vårt löfte om 3000 nya bostäder, här:

Medan vi har gjort det har Moderaterna föreslagit besparingar, Folkpartiet velat stoppa nya byggbolag som vill etablera sig i Örebro och Miljöpartiet vill inte att Örebro alls ska marknadsföra sig på mässor och vid andra tillfällen då man kan möta investerare och byggare. Folkpartiet och Miljöpartiet har dessutom ägnat en hel del kraft åt att överklaga planer och därmed försena bostadsbyggande. Och nu, som svar till Socialdemokraternas löfte om 3000 nya bostäder, vill Moderaterna i Örebro lyssna och prata

 

4. Mer förnyelsebar energi i Örebro kommun? Ska Örebro kommun ta sitt ansvar och producera vindel, solel, biogas och andra förnyelsebara energikällor? Ska vi redan år 2018 ta vårt ansvar och endast ha förnyelsebar el i Örebro kommuns verksamhet? Socialdemokraterna säger ja. Ni vet vilka som säger nej…

Moderaterna, Folkpartiet och Sverigedemokraterna har i varje steg sagt nej till varje satsning på att Örebro kommun ska ta sitt ansvar för sin del av energiförsörjningen. Här är ett exempel på en satsning som M, FP och SD var emot.

 

 

 

3. Ska det bli en skatepark i Örebro? Ska brädåkare, BMX-åkare, inlinesåkare och andra få en betongpark att åka i? Och ska Örebro äntligen börja återta platsen som ett centrum för brädåkning? Ja, tycker nuvarande majoritet (S, C, KD). Vi har beslutat att anta en detaljplan som pekar ut Drottningparken som platsen för en Skatepark (läs här). Och vi har avsatt pengar för att bygga skateparken.

Men mot det står Moderaterna, Folkpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet (här kan du läsa protokollet, kolla sidan 18). Att M och FP är emot är inte så konstigt (har du någonsin  hört talas om någon moderat eller folkpartist som bryr sig om ungdomskultur… 😉 ?).

Men Miljöpartiet och Vänsterpartiet? Visst brukar väl de partierna gilla skateparker? Jo, se bara vad man får upp om man googlar på ”skatepark + miljöpartiet” eller ”skatepark + vänsterpartiet”! I Miljöpartiets fall beror deras motstånd i Örebro på två saker: 1/ de är emot de flesta förslag som den nuvarande kommunledningen är för (oavsett hur bra förslagen är) och 2/ Miljöpartiet i Örebro är inte så moderna. Medan Miljöpartiet i resten av landet förstår det där med kreativa näringar, urban kultur och liknande så är Miljöpartiet i Örebro fast i en gammaldags Miljöparti-syn. Det är synd, men kan givetvis ändra sig inom de närmaste åren. Låt oss hoppas det.

2. Är det bra att SM-veckan Vinter hålls i Örebro 2015 – vilket beräknas ge minst 30 miljoner till turistnäringen i Örebro och bidra till nya jobb? Ja, tycker Socialdemokraterna. Nej, säger Moderaterna, Folkpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. När Örebro kommun (på kommunstyrelsen i augusti 2012) beslutade att ansöka om SM-veckan Vinter röstade de nej trots att SM-veckan vinter beräknas ge minst 30 miljoner kronor till turist- och besöksnäringen i Örebro, vilket ger både fler jobb och mer skatteintäkter till kommunen (som vi kan använda till skola, vård och annat viktigt). Trots oppositionens nej utsåg Riksidrottsförbundet Örebro till värdstad, arrangemanget sker i januari 2015. SM-veckan blir ett lyft för många av Örebros vintersportanläggningar, och kommer att innebära att fler svenskar i framtiden vinterturistar i Örebro. Det är värt att satsa pengar på, det är sådant som ger jobb.

Vi Socialdemokrater vill göra ännu mer, idag presenterar vi hur Örebro kommun skulle kunna bidra ännu mer så att växande branscher kan skapa jobb, exempelvis genom att stimulera innovationer och branscher som till exempel besöksnäringen. Läs mer om vårt förslag här.

Här kan du läsa mer om varför SM-veckan vinter är så viktig för Örebro.

 

1. Ska Örebro kommun fortsätta stödja Live At Heart och liknande arrangemang? Ja, tycker Socialdemokraterna. Nja, nej och kanske är svaret från Moderaterna, Folkpartiet och Miljöpartiet. Örebro kommun beslutade (i mars 2013) att gå in i ett treårigt avtal med Live At Heart för att säkerställa att arrangemanget fortsätter. Det kunde inte Moderaterna, Folkpartiet och Miljöpartiet rösta för. Folkpartiet ville minska kommunens bidrag medan Moderaterna och Miljöpartiet ville skjuta på frågan (vilket hade inneburit att Live At Heart sannolikt inte kunnat arrangeras 2013). Vi Socialdemokrater är tydliga med att Örebro kommun även i fortsättningen ska vara med och stödja arrangemang som bidrar till fler jobb, mer skatteintäkter och ökad attraktivitet i Örebro. Vi tycker också att Örebro kommun ska vara tydligare med att andra aktörer (till exempel näringslivet) också måste bidra – vår utgångspunkt är att varje skattekrona till denna typ av verksamhet bör mötas av (minst) en krona från näringsliv och andra organisationer, till exempel dem som tjänar pengar på att fler besöker Örebro.

Här kan du läsa mer om varför Live At Heart är så viktigt för Örebro (=så att vi blir mer kreativa och mer attraktiva).

Här kan du läsa mer om varför det är så bra att Örebro satsar på attraktion, arrangemang och besöksnäring.