Har du lyckats hålla ”din trottoar” gåbar de senaste dagarna?

Vår familj bor i eget hus och därmed är vi ansvariga för att hålla trottoaren framkomlig. Det är rätt ofta en hel del jobb med det, vilket alla som bor i hus (eller är fastighetsägare) kan intyga. Sanningen är ju att även om man skött sitt ansvar de senaste dagarna så har kampen varit ojämn: trots att vi skottat, saltat och försökt hålla efter trottoaren och vägen fram till dörren så har det inte gått helt och hållet. Och då pratar vi om några meter att hålla efter. Örebro kommuns snöröjare har 600 kilometer att hålla efter. Varje gång.

Det tror jag är en bra utgångspunkt för en diskussion om snöröjning och halkbekämpning i Örebro. Inte för att ursäkta brister (självklart finns det brister och massor av saker som kan göras bättre), men för att nyansera en diskussion som på sina ställen är väldigt märklig. Efter varje vinter utvärderar Tekniska förvaltningen insatserna och justerar det som inte blivit tillräckligt bra, i år använder vi till exempel mer salt efter att i många år ha ”förbjudit” det (eller åtminstone använt det väldigt väldigt sparsamt).

Och utvärdering ska självklart göras även i år. Men den utvärderingen bör handla om vad som gjorts, och med hänsyn till väder och förutsättningar. Och de senaste dagarna har varit extrema.

Det är inget typiskt vinterväder att det på drygt två dygn först snöar, därefter regnar, följt av plusgrader, följt av ny snö, följt av regn, följt av plusgrader. Med sådana förutsättningar är det väldigt väldigt svårt att bekämpa snö och halka.

Fakta är nämligen att det (som är kommunens ansvar) plogades i lördags eftermiddag för att därefter sandas. Och så har man fortsatt, men den sand som spritts ut ”försvinner” när snön smälter, och när det sedan fryser ovanpå det har ju gruset hamnat underst. Och då ska snöröjarna återigen köra 600 kilometer för att sanda igen. För dem som vill följa vad som görs (och vad som gjorts) kan man läsa mer på Örebro kommuns snödagbok: http://www.orebro.se/1460.html

Jag önskar att det fanns en enkel lösning för att slippa halka runt, men inte ens mer pengar löser problemet. Personalen på Tekniska förvaltningen sliter hårt för att hantera helt ohanterbara väderomställningar. I en diskussion på Facebook var det en örebroare som skrev följande: ”Vet att dom som jobbar med snöröjningen jobbar extremt mycket när det väl behövs. Svärsonen jobbar på tekniska förvaltningen med detta. Förutom att jobba 7-16 igår så började han att jobba 22:00 igår kväll igen, när han väl kom hem vet jag inte, brukar dock vara på morgonen när vi vanliga går till jobbet.” Och han har rätt.

Mer pengar skulle självklart kunna möjliggöra bättre snöröjning, men de senaste dagarna skulle fortfarande ha varit besvärliga även om vi avsatte mer pengar. För hur mycket mer pengar får det kosta? 10 miljoner mer? 20? 100 miljoner mer? Och om vi avsätter mer pengar; är det just för tre sådana här dagar (som ju inte inträffar varje år) som pengarna ska avsättas? Eller ska vi satsa extrapengar på att hålla efter kontinuerligt en ”normal vinter” då det faller snö hela tiden?

Om någon tycker att de avvägningarna är enkla är ni att gratulera. Jag tycker nämligen inte att det är så enkelt att göra sådana avvägningar. Att det i efterhand är lätt att peka finger och säga att ”det där gjorde ni dåligt” är en helt annan sak.

Inför varje år görs en budget för snöröjningen (cirka 20 miljoner) men när snön väl faller så slutar man inte röja när pengarna är slut. Tekniska nämnden och förvaltningen har klartecken att överskrida snöröjnings-budgeten om det behövs, snörika vintrar (som till exempel 2010) kan det därför kosta uppåt 50 miljoner. Men beredskapen är inte satt för tre extrema dagar, utan för att klara att hålla Örebro framkomligt en hel vinter.

Så om vi avsatte mer pengar till snöröjning så skulle det sannolikt vara för att exempelvis prioritera gång- och cykelvägar ännu mer och börja röja dem ännu lite tidigare. Och när det då blir några extrema dagar skulle det förmodligen finnas några personer och några maskiner ytterligare att tillgå. Men problemen skulle fortfarande vara stora. Det är helt enkelt inte möjligt att (till rimliga kostnader) undvika att det blir problem med så här snabba väderomställningar. Det går inte att på några timmar (eller ens en dag) snöröja, salta och sanda 600 kilometer väg (som kommunen har ansvar för) tillräckligt mycket för att undvika problem vid extrema omslag. Däremot skulle den kontinuerliga skötseln en ”normal vinter” kunna förbättras mycket.

Trottoarer och liknande är en egen historia. Det är alltså fastighetsägarens ansvar att sköta sin trottoar utanför sitt hus. Det gör att många av de problem som örebroarna upplever när de försöker ta sig fram till fots, faktiskt inte handlar om att kommunen brustit utan om att en (eller flera) fastighetsägare inte skött ”sin” trottoar tillräckligt bra.

När vintern är över och tekniska förvaltningen utvärderar snöröjningen och halkbekämpningen kommer de säkert hitta massor av saker som kan förbättras. Men vi kommer aldrig att ha en situation när vintern inte inneburit några problem för gående, cyklister, bussåkare eller bilister.

Och en sak är jag helt säker på: de som jobbar med snöröjningen kan dessa frågor mycket mycket bättre än jag. Sanningen är nog att de som jobbar med snöröjningen kan det bättre än 99% av dem som dessa dagar säger sig veta exakt hur allt borde gjorts.