Förseningen som försvann (eller: kolla aldrig en bra story – för då kan den spricka)

Idag utropade NA: ”Sent besked stoppar skidåkning i Sörby – initiativtagaren tycker att kommunen kunde ha skyndat på”. I artikeln skriver NA:

”I november berättade NA om planerna och från kommunens håll var man positiv till förslaget. Men byggstartsbeskedet har dröjt. Först för några dagar sedan fick Ulf Pragnert veta att han kunde börja bygga.
Det var min intention att komma i gång den här vintern men beskedet kom för sent. Nu går det inte att bygga en lift, det får bli först till våren när snön försvunnit, säger Ulf Pragnert som är både besviken och irriterad på kommunen.
Ansökan lämnades in strax efter sommaren och allt har tagit gigantiskt med tid. Jag har försökt att få kommunen att snabba på det här men det har inte gått.”

Fakta är följande:

 1. 2014-09-05 inkom ansökan om bygglov.
 2. Efter detta skickades ärendet på remiss till nämnder och förvaltningar som berörs av frågan.
 3. 2014-11-17 fick den sökande tillstånd för en enskild anläggning för bad och disk.
 4. 2014-11-24 blev ärendet komplett inför beslut om bygglov (den insända ansökan var inte komplett tidigare).
 5. 2014-11-27 behandlades ansökan på Byggnadsnämndens sammanträde och bygglov beviljades (men då saknades handlingar för att utfärda det lagstadgade startbeskedet)
 6. Efter 2015-01-15 kompletterades ärendet med handlingar om brandskydd.
 7. 2015-01-27 utfärdades startbesked (som innebär att man får börja bygga.

Bygglov tar inte hänsyn till vem som äger marken och den processen har skett parallellt. Ända från början har alla inblandade varit positiva till idéerna och direkt erbjöds den sökande ett så kallat ”Lotsmöte” då tekniska förvaltningen, bygglov, trafik med flera deltog för att underlätta processen. Det är dock inte någon enkel fråga att upplåta kommunal mark till ett privat bygge (vilket också tydliggjorts för den sökande ända från början), en rad frågor måste klaras ut innan:

 • Är idén hållbar?
 • Hur garanterar vi att området inte spärras av utan att det är tillgängligt för alla?
 • Hur får vi garanter för att det återstålls den dag verksamheten inte bedrivs längre?
 • Hur löser man transporter, parkeringar, vatten, avlopp, sopor och annat?

Om någon vill bygga en skidanläggning på sin egen mark tar det inte så lång tid att få tillstånd (givet att man skickar in kompletta handlingar) men nu handlar det ju om vår gemensamma mark: mark som Örebro kommun äger och som idag används av många örebroare.

Det är upp till var och en att bedöma vad dessa förseningar beror på, men jag tycker inte det tyder på att förseningarna beror på kommunen. Jag tycker att kritiken mot kommunens handläggning är orättvis och med tanke på att tjänstemännen i Örebro kommun sliter stenhårt för att hantera bygglov och liknande snabbt tycker jag att det är rimligt att berätta fakta i ärendet.

”Det normala” i Örebro är faktiskt att sökande får snabba svar: 3 av 4 bygglov får svar inom 3 veckor, nära hälften får svar inom en vecka från att ärendet är komplett och de som varit i kontakt med bygglovsavdelningen är överlag nöjda: snittbetyget från kunderna för ”bemötandet” är 9,3 av 10. Det är resultatet av systematiskt och ihärdigt kvalitetsarbete och därför är det rätt upprörande att NA genom en rubrik sänker detta arbete – helt felaktigt.

För några veckor sedan var det Tvärsnytt som helt på egen hand hittade på en egen ”kioskvältare” (om den påstådda jobbkön för IS-terrorister) och NAs eget påhitt idag är verkligen inte i klass med Tvärsnytts hittepånyhet (Tvärsnytts ”nyhet” fick riktigt allvarliga konsekvenser både för debatten och för enskilda personer).

Det är orimligt att media så lättvindigt sprider påhitt och påståenden som saknar saklig grund. En enkel lösning denna gång hade ju varit om NA frågat initiativtagaren (som sa sig vara missnöjd med kommunens handläggning) en enkel fråga: ”när skickade du in de kompletta handlingarna, då?” eller så kunde NA ringt till kommunens bygglovsavdelning och kollat uppgifterna (jag påpekade nämligen att jag inte varit med på tidigare möten och därför inte hade fakta framför mig).

Men, som man säger: ”kolla aldrig en bra story – för då kan den spricka”.