Nu skapar vi den stad örebroarna vill ha

Debattartikel i NA, 2016-10-17

Det händer mycket i Örebro just nu. Staden utvecklas och växer, i snitt ökar vår befolkning med fem personer per dag. Det är en fantastisk utveckling. Prognoserna visar att vi om fyra år är fler än 150 000 örebroare.

Och lika jobbigt som det är medan gator är avstängda för grävande, lika bra blir det när det är klart. Fler örebroare innebär mer pengar till skolan, vården och välfärden. Fler örebroare gör också att vår stad lever upp mer: ju fler vi är desto fler spännande upplevelser kan vi ta del av. Men det förutsätter en livskraftig och välkomnande stadskärna.

Eftersom hälften av alla örebroare bor inom 3 kilometer från slottet (3 av 4 inom 5 km från slottet) finns goda förutsättningar: det är helt enkelt många som kan gå eller cykla hem från teatern, krogen eller konserten. Det är inte en slump att det så ofta är livespelningar med mer eller mindre kända band: Örebro sticker ut även på det sättet.

Det finns många olika sätt att förändra en citykärna. En viktig del i det är att göra den tillgänglig för alla, oavsett om du åker bil, cyklar, går eller åker buss. När bilarna kör i lägre hastighet, är det färre som dör eller skadas i trafiken. Men det skapar också en trevligare stadsmiljö och gör att trafiken flyter bättre. Att ”nya Kungsgatan” är ett av de mest attraktiva butiks- och restauranglägena beror till stor del på det: det är möjligt att ta bilen dit, men inte på bekostnad av den trevliga promenaden mellan butikerna.

Dessa förändringar görs med örebroarnas stöd. En överväldigande majoritet av örebroarna vill se mindre biltrafik i centrum. Den enda ordentliga undersökning som gjorts om örebroarnas åsikter om stads- och trafikmiljö visar att över 80 procent av örebroarna är för en utformning av innerstadens gatumiljö som sätter gående, cyklister och bussåkare före bilarnas framkomlighet (VTI-rapport, finns här). Faktum är att undersökningen visar att det till och med är fler örebroare som vill se en helt bilfri innerstad, än de som vill att bilarna ska få mer yta (här finns en powerpoint-presentation av VTI-rapporten). På detta sätt är vi örebroare dock inte unika: folk i andra stora städer i Sverige tycker likadant.

Det är mot den bakgrunden som ombyggnaden av Trädgårdsgatan och andra gator ska ses. Poängen är att skapa fler stadsgator av gator som idag är genomfartsleder. Det skapar mer trivsamma miljöer för möten mellan människor, det ökar handeln (det är lättare att stanna till och gå in i en affär om man inte sitter i en bil) och det gör att medelhastigheten på vägarna sjunker och därmed också risken för allvarliga olyckor mellan cyklister, fotgängare och bilister.

Vi är alla vinnare på den förändringen. En mer attraktiv stadskärna ger mer omsättning och fler jobb i handel och service i city. Ett mer levande city gör att fler kan gå, cykla eller åka buss när de ska handla.

Och för dem som även i framtiden verkligen behöver ta bilen, innebär ju det att man kommer fram bättre; fler på cykel innebär ju faktiskt färre framför dig i bilkön. Det ökar framkomligheten för ambulanser och hantverkare såväl som för dem som bor långt från busslinjer eller som har svårt att gå.

Visst är det jobbigt när gator stängs av för ombyggnad. Men den tid det skapar trassel är kort jämfört med den tid vi sedan kan glädjas åt resultatet. Och vem vet: om något år kanske din favoritrestaurang, ditt stammiscafé eller Örebros charmigaste butik har öppnat på ”Nya Trädgårdsgatan”? Och det bästa av allt: du kommer själv kunna välja om du vill gå, cykla eller ta bilen dit.

Björn Sundin, kommunalråd (S) med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor