Aktuella frågor och fördjupning

 • Lägre hyror på nybyggt under Almedalsveckan Den här veckan pågår Almedalsveckan och Örebro deltar på en lång rad seminarier där vi berättar om våra framgångar och erfarenheter. På tisdag klockan 13 arrangerar Örebro kommun ett av sina egna seminarier, där vi berättar om hur vi arbetar för att fler ska ha råd att bo i nybyggda bostäder. Seminiariet är ett av de som sänds live på Örebro i Almedalens Facebook-sida: https://www.facebook.com/OrebroIAlmedalen/
  Läs mer om programmet på http://orebroialmedalen.se/
 • Bok om Örebros framgångar kommer i höst Just nu håller jag på att skriva klart boken ”Samhällsbygge pågår – en personlig handbok”, som kommer ut i höst. I den beskriver jag en del av det som hänt i Örebro de senaste 10 åren, och försöker ge stöd och tips till politiker och andra ledare i landets kommuner och regioner. Örebro växer snabbare än de flesta kommuner och har de senaste åren vänt många negativa trender. Jag vill beskriva hur vi arbetat för fler jobb, minskad barnfattigdom, rekordbyggande av bostäder och framgångsrikt miljöarbete. Om man vill tinga en bok (eller en föreläsning) eller stödja utgivningen i crowdfunding som pågår på Kickstarter: https://www.kickstarter.com/projects/1657273204/samhallsbygge-pagar-en-personlig-handbok
  Läs mer om boken här: http://bjornsundin.se/samhallsbygge/
 • Fritidshusområden Många av de fritidshusområden som finns i Örebro håller steg för steg på att omvandlas till ”vanliga bostadsområden”. Att bygga ett fritidshus idag är många gånger nästan lika dyrt som att bygga ett hus för permanentboende. Så var det inte förr: då kunde en vanlig arbetarfamilj skaffa sig ett fritidshus i vackert läge – idag är den möjligheten förbehållen de som har mycket pengar eller haft turen att ärva ett fritidshus. Det skulle kommunledningen vilja ändra på, så nu har Stadsbyggnadskontoret fått i uppdrag att utreda hur kommunen ska göra med de tidigare fritidshusområden som finns och om det finns möjlighet att skapa nya möjligheter för fritidshus, kanske i form av nya koloniområden eller liknande. För mig personligen känns det där viktigt, det är en fråga jag lyft i många år.
 • Pågående och kommande gatuarbeten Det pågår mycket gatuarbeten i Örebro men de som försvårar framkomligheten mest kommer att vara klara i höst. Samordningen mellan olika arbeten i gatan kommer steg för steg att förbättras, eftersom det även framöver kommer att finnas stora behov av upprustning av vatten- och avloppsledningar, liksom el- och fjärrvärme och förbättring av gator. Under året hoppas vi att alla örebroare ska kunna se både kommande och pågående gatuarbeten på en webbkarta, under tiden kan man läsa mer om pågående arbeten och om trafikplanering på: http://www.orebro.se/trafik
 • Parkeringsavgifter i fler områden För att öka trafiksäkerheten och göra det möjligt för dem som behöver att parkera nära sin bostad eller vid en butik eller restaurang införs parkeringsavgifter (2 kr/timme) i fler områden i Örebro från och med i höst. Läs mer här: http://www.orebro.se/fordjupning/fordjupning/sa-arbetar-vi-med/avgifter-pa-kommunala-parkeringar.html (uppdaterat i juli)
 • Brunnsparken blir en stadsdelspark – vill du driva verksamhet där? Vi vill att Brunnsparken framöver ska utvecklas så att fler örebroare (och turister) besöker parken. Efter en lång process där många örebroare har engagerat sig och tyckt till går vi nu vidare med det alternativ som innebär att parken utvecklas och att vi skapar fler attraktioner i området. Det byggs alltså inga bostäder inne i Brunnsparken (som var ett av alternativen i samrådet). För dem som är intresserade av att skapa verksamhet i området har Örebro kommun nu skapat mailadressen brunnsparken@orebro.se för att inga förslag ska försvinna i hanteringen. Du kan läsa mer om Brunnsparken och den inriktning som nu gäller här: http://www.socialdemokraternaorebro.se/2017/05/10/brunnsparken-kommer-fortsatta-vara-stadsdelspark/
  Här finns mer information om planprogrammet och vad som händer nu: http://www.orebro.se/brunnsparken (uppdaterat i juni)
 • Hög byggtakt fortsätter – många vill bo i Örebro! Det byggdes rekordmycket 2016 i Örebro (cirka 2100 bostäder blev färdiga under året) men det innebär inte att behovet av nya bostäder är täckt. Det har färdigställts många nybyggda lägenheter nu (och ganska många med relativt hög hyra) och därför har det ibland varit svårt för fastighetsägare att hyra ut direkt. Över tid behövs dock fortfarande många fler bostäder i Örebro eftersom befolkningen ökar för varje år. När det gäller lite billigare lägenheter är behovet minst lika stort som förut – det är ju ett av skälen till att Örebro kommun framöver kommer att villkora försäljningen av vissa tomter med lägre hyra för en del av lägenheterna där. Det beslutade en bred majoritet i Kommunfullmäktige i maj (endast L och M var mot beslutet). Aktuella byggprojekt och mer information finns alltid här: http://www.orebro.se/byggorebro (uppdaterat i juni)
 • Örnsro trästad närmare byggstart I början av 2018 räknar vi med start för byggnationen av den fantastiska träbebyggelsen på Örnsro IP och 2019 kan både bostäderna och den allmänna parken stå färdiga. Nu börjar samrådet om den detaljplan som bestämmer hur området ska se ut och förslaget innebär både fantastiska lägenheter och att området runt Svartån blir ännu trevligare. Läs mer här: http://extra.orebro.se/byggorebro/ornsro.4.3ea82f1c1507495b49b22a4.html (uppdaterat i juni)
 • OpenArt och ännu en spännande sommargågata Om en dryg vecka invigs OpenArt 2017 och hela stadskärnan kommer att fyllas med fantastisk konst. Olaigatan utanför Konsthallen kommer att förvandlas till en sommargåta för trevligt sommarhäng och utökade möjligheter för fika och mat med fantastisk utsikt mot slottet. Exakt hur gatan kommer att se ut har inte ens jag fått reda på, men det jag hört tyder på att det kan bli en ny folkfavorit. Läs mer om OpenArt här: http://www.openart.se (uppdaterat i juni)
 • Mycket gatuarbeten – snart är det klart! Det pågår mycket gatuarbeten just nu och det beror både på att Örebro växer, på att Örebro ska bli mer attraktivt och på att vi behöver byta ut och bygga ut vatten, avlopp och el-ledningar. I höst är det mesta klart och då kommer Rudbecksgatan att ha blivit trevligare och bättre och i de växande delarna i Sörbyängen-Ladugårdsängen kommer trafiken flyta bättre när Karlsdalsallén och Stenbackevägen byggts om. Läs mer om dessa här: http://www.orebro.se/nyheter/nyheter/2017-06-02-stenbackevagen-och-karlsdalsallen-byggs-om-till-stadsgator.html
  Läs mer om Rudbecksgatan här: http://www.orebro.se/bygga-bo–trafik/aktuella-byggprojekt/kommunala-byggprojekt/lista/2017-01-12-rudbecksgatan—ombyggnation-mellan-hagmarksgatan-och-almbyplan.html
  På Trädgårdsgatan-Alnängsgatan kan man nu börja ana hur det kommer bli när det är klart – när arbetena flyttat från den norra delen till den södra ser man att alla kommer att få det bättre på gatan framöver (både bilar, cyklar, gående och blåljus). Läs mer här: http://www.orebro.se/tradgardsgatan (uppdaterat i juni)
 • Lägre hyror för nybyggda lägenheter. Det som byggs nytt är dyrare än det som är befintligt. Och när det byggs så mycket som nu innebär det att vi riskerar att få hela stadsdelar där få med låg- eller medelinkomst har råd att bo. Det kan vi inte acceptera. Därför har ÖBO tidigare skapat en 10-årig hyresrabatt för att ge fler chansen att flytta in i nya lägenheter, och nu blir Örebro först i landet med en juridiskt hållbar modell för att vissa tomter bara säljs till fastighetsägare som håller en lägre hyra. Läs mer om regeländringen (ändringen i riktlinjerna för markanvisning) här
  Läs mer om pilot-projektet där Botrygg AB bygger lägenheter med mycket lägre hyror (upp till 40% lägre månadshyra) på Södra Ladugårdsängen, med inflyttning redan nästa år eller här (uppdaterat i april)
 • Tyck till om Örebros utveckling! Fram till sista april pågår samråd om Översiktsplanen (hur Örebro ska utvecklas de närmaste 25 åren). Örebro kommun går före även här – vi har en både pedagogisk och helt digital översiktsplan. Läs mer och tyck till här (uppdaterat i april)
 • Örebro blev – för fjärde gången – Årets Friluftskommun! Vi får priset för att vi värnar och utvecklar grönska och friluftsliv och för att vi gör så att fler kan ha glädje av natur och grönska. Läs mer här (uppdaterat i april)
 • Hög byggtakt – Örebro växer – klicka på länken om du vill läsa mer om bland annat: rekordhög byggtakt, omvandlingen av CV-området börjar, förvandlingen av Österplan sätter igång på riktigt, så blir de första husen i Södra Ladugårdsängen, Norra Bro, Lillån och mycket annat. (uppdaterat i april)
 • Hållbar trafik – klicka på länken om du vill läsa mer om bland annat: bättre samordning av gatuarbeten, Nya Trädgårdsgatan med mera. (uppdaterat i april)
 • Vätternvatten och vattenbrist. Vattenbristen är fortsatt bekymmersam. Alla hjälps åt och spara vatten, och det är bra. Skälet till vattenbristen är alltså INTE att Örebro växer så mycket utan att klimatförändringarna leder till både ökad nederbörd OCH mer torka. Väder och klimat blir helt enkelt mer extremt åt alla håll. Om tio år kommer vi ha vatten från Vättern i kranarna, nu börjar ansökningar och ett gemensamt bolag bildas.
  Läs mer här om Vätternvatten, eller se presentation från pressträff här
  Och här om vattenbristen
 • Oslo – Stockholm 2.55. Den första delen i Trafikverkets Åtgärdsvalsstudie om Stockholm – Oslo är nu klar och den pekar på ungefär de behov som bland annat Örebro kommun fört fram i många år. Nu fortsätter Trafikverket arbetet för att utreda vad som mer exakt behöver göras: del två kommer i höst. Här kan du läsa om del ett. Det bolag för att driva frågan om en snabbare tågförbindelse mellan Oslo och Stockholm, som Örebro kommun, Karlstad Kommun, Region Värmland och Region Örebro län bildade 2015 gör tydliga avtryck nu. Läs mer här (uppdaterat i februari)
 • Ny brandstation/ambulansstation. Tillsammans med ”blåljus-myndigheterna” studerar Örebro kommun var en ytterligare brandstation och ambulansstation skulle kunna placeras i Örebro. Örebro kommun har efterlyst detta, eftersom vi ser att det är problem med framkomligheten för ambulans och brandkår vid vissa tidpunkter. I detta arbete har en jämförelse gjorts med situationen i andra kommuner och alla kommuner som är större än Örebro har minst 2 brandkårer, men även Helsingborg och Norrköping (som är mindre än Örebro) har i dagsläget två brandstationer. (uppdaterat i februari)
 • Vattenbristen. Vi måste fortsätta hjälpas åt att spara vatten! Vattenbristen beror på klimatförändringar som ingen säkert kunnat förutse – för något år sedan hade alla experter fokus på översvämningar. Vattenbristen beror inte på att Örebro växer, befolkningsutvecklingen klarar vi utmärkt länge till, den är inte orsaken till vattenbristen. Det finns många frågor om läget nu och frågor och svar finns här.
 • Besöksnäring skapar tillväxt och jobb – klicka på länken om du vill läsa mer om bland annat: att turismen fortsätter öka i Örebro och ”Hade Musikhjälpen blivit samma succé med M-ledning?” (uppdaterat i december)
 • Ett grönare Örebro – klicka på länken om du vill läsa mer om bland annat Västra Grönpepparparken (största nya parken sedan 60-talet), jättesatsning på Vivallakullen eller förbättring av motionsspår och promenadstråk i Brickebacken. (uppdaterat i december)
 • Food-trucks permanent i Örebro. Vi tror att foodtrucks bidrar positivt till stadsmiljö och stadsliv. Därför öppnas nu permanent för foodtrucks (de två som funnits 2016 fick tillfälligt undantag). Vi stoppar alltså inte foodtrucks… Örebro inför samma regler som alla andra kommuner med foodtrucks i Sverige. Bilarna kommer få stå nästan överallt i hela Örebro kommun, utan p-avgift. Men inte på torgen (där har vi torghandel och uteserveringar för dem som har lokal där). Idén med Foodtrucks är att de är mobila, alternativet är att hyra en lokal och starta restaurang – det är rätt många andra som gör det, och alltså betalar hyra varje dag, året runt. (uppdaterat i december)
 • Äntligen Kulturkluster! I höstas berättade kommunledningen att vi nu äntligen går från planering till genomförande och skapar ett Kulturkvarter med ett nytt stadsbibliotek. Det är nu 10 år sedan jag var med och lanserade den här idén för första gången. Jag är inte så lite stolt över att jag varit med och drivit den här frågan ända sedan starten, här är den motion jag var med och skrev.
  Jag har skrivit mer om frågan här: , mer om idén och om city-utveckling här, och om hur Malmö lyckats så bra med att liknande – men mycket mycket större – projekt här (uppdaterat i december)
 • Konstgräsplaner: För några år sedan satte vi upp en långsiktig plan på hur vi skulle skapa bättre förutsättningar för fotbollen (Örebros, och världens, största idrott) även på vinterhalvåret. Sedan dess har vi anlagt konstgräsplaner på Pettersbergs IP, Lugnets IP, Vivalla IP, Sörbyvallen (fast det var utanför det beslutet -det finansierades av markförsäljning till ICA). Två återstår: Lillåns IP och Mellringe IP. Nu tyder allt på att konstgräset på Lillån blir klart i vår och till vintern nästa år hoppas vi att Mellringe IP har fått en konstgräsplan. Därmed har fotbollen fått bättre förutsättningar och det blir mer lediga tider i idrottshallarna på sen höst – vinter – tidig vår. (uppdaterat i december)
 • En ljusare framtid för Karlslundsområdet! Under året kommer vi förhoppningsvis – äntligen – få ordning på styrningen och utvecklingen av Karlslunds-området. Idag är det för många olika delar av Örebro kommun som styr områdets utveckling, vilket ofta resulterar i att allt för lite händer. För att få en oberoende bedömning av om det är rimligt att tro att det finns kommersiellt intresse av utvecklingen och vad som krävs för att utveckla området så att fler örebroare, turister och besökare hittar dit anlitade vi en konsult som bedömde det. Den utredningen är nu en del i det omfattande underlag, och den breda diskussion, som ska få mer fart på det älskade området. (uppdaterat i december)
 • Den ‘nya Svampen’ blir ingen svamp, det är en ‘skulptur i skogspark’. ‘Lyra’ blir Örebros nya vattentorn. Vinnare i arkitekttävlingen för Örebros nya vattenreservoar blev bidraget ”Lyra” av Lars Anfinset från Ett Ark Arkitektur. Vattenreservoaren kommer att börja byggas under 2017 i korsningen Glomman/Södra vägen i Adolfsberg och beräknas tas i bruk våren 2019. Läs mer här. (uppdaterat i december)
 • Oslo – Stockholm 2.55. Det bolag för att driva frågan om en snabbare tågförbindelse mellan Oslo och Stockholm, som Örebro kommun, Karlstad Kommun, Region Värmland och Region Örebro län bildade 2015 har nu fått ordentlig rull. Trafikverket gör nu en så kallad Åtgärdsvalsstude som ska svara på vilka åtgärder som behöver göras framöver och bolaget tar fram underlag och ser till att alla som behöver ha mer kunskap får det. Läs mer här (uppdaterat i december)
 • Utvidgad Flextrafik, nu även på norr. I september hade jag äran att inviga Flextrafik på norr i Örebro, efterlängtat i måååånga år (och ett av Socialdemokraternas vallöften 2014). Det känns väldigt bra att alla norrbor (jo, alla, det är varken ålderskrav eller annat, samma taxa som vanliga bussar) som vill upp på stan eller hälsa på vänner nu kan bli skjutsade i stort sett från dörr till dörr. Läs mer om Flextrafiken och tipsa alla du känner, idén är riktigt briljant. (uppdaterat i december)
 • Utvecklingsplan för småbåtshamnen. Småbåtshamnen i Skebäck skulle kunna bli en verklig pärla men har lidit av att många olika intressen, i och utanför kommunen, har haft problem med samordningen. I dialog med de som är aktiva i området har en plan för den fortsatta utvecklingen tagits fram, vilket också bör ge bättre förutsättningar för företag och andra som vill investera i området. Till nästa sommar finns åter en sjömack för att minska risken för spill från tankning ur bensindunkar i Svartån. (uppdaterat i december)