Besöksnäring skapar tillväxt och jobb

  • Alla behövs om Örebro ska vara modigt!
  • Turismen fortsätter öka i Örebro.
  • Hade Musikhjälpen blivit samma succé med M-ledning?
  • Och mer… – läs mer nedan!
    Nedan: aktuellt under hösten 2016:

Turismen fortsätter öka i Örebro. Vi trodde nog att det skulle bli svårt att överträffa jubileumsåret 2015 när det gäller arrangemang och turism i Örebro. Vi fick fel… Den positiva utvecklingen fortsätter och sett till de senaste fem åren är Örebro faktiskt den region som ökar mest i landet under de tre sommarmånaderna! Läs mer här!

Alla behövs om Örebro ska vara modigt! I september genomfördes två av de stora och viktiga arrangemang som gör Örebro uppmärksammat och skapar jobb åt örebroare: Live At Heart och Örebro Race Day. Och som vanligt fanns det några som ifrågasatte varför vi satsar på sådana arrangemang. I en debattartikel i NA påpekade jag att det är vi alla, var för sig och tillsammans, som avgör om Örebro ska fortsätta vara modigt, sticka ut och fortsätta gå framåt. Det beror exempelvis på vad vi alla säger i fikarummet: ”Betonar vi att det är bra att man vågar eller säger vi ”det är ingen idé”? Här är debattartikeln.

Hade Musikhjälpen blivit samma succé med M-ledning? Under december samlade Musikhjälpen in rekordmycket pengar för att barn i krig ska få gå i skolan. Den satsning Örebro kommun gjorde på detta ifrågasattes av oppositionsledaren, moderaten Anders Åhrlin, som undrade om det verkligen var rimligt att Örebro kommun satsade ”så mycket” pengar på det. Det Åhrlin tyckte var ”mycket pengar” var att kommunen bistod med el, vatten och liknande på torget och att vi gjorde marknadsföringsinsatser för 250 000 kronor. Det är rimligt att fråga hur det hade påverkat Örebro kommuns arbete för Musikhjälpen om moderatledaren varit den högst ansvarige politikern i Örebro kommun, istället för att som idag – lyckligtvis – bara vara oppositionsledare. Vad den ledande politikern uttrycker påverkar nämligen i högsta grad hur den kommunala förvaltningen agerar.

Nyttan större än problemen. För även om det skapas problem när man stänger av gator och delar av city så är nyttan så mycket större. Stora arrangemang (som exempelvis Örebro Race Day) bidrar till jobb, tillväxt och att Örebro fortsätter växa. SVT hade inte sänt live från Örebro utan Race Day eller Musikhjälpen, TV4 hade inte sänt ”O Helga Natt” på bästa tid på julafton. 60 journalister hade inte varit på plats i september och skrivit om Örebro utan Race Day och 4000 besökare från andra orter hade inte skapat tillväxt och jobb i Örebro den helgen. För 5 år sedan fick vi kritik för att det hände för lite i stadskärnan, att city var dött. Nu får vi kritik för att det är för mycket.