Ett grönare Örebro (parker och naturområden)

  • Västra Grönpepparparken – största nya parken sedan 60-talet
  • Jättesatsning på Vivallakullen
  • Förbättring av motionsspår och promenadstråk i Brickebacken
  • Och mer… – läs mer nedan!

Nedan: aktuellt under hösten 2016:

Västra Grönpepparparken är Örebros största nya stadsdelspark sedan 60-talet. Den invigdes, till slut, i höstas men hade använts mycket innan dess… Parken är en del i bostadsplaneringen i Sörbyängen-Ladugårdsängen och är huvudsakligen finansierad av de pengar kommunen får in på markförsäljningen i området. Parken erbjuder bland annat lekplatser, parkouranläggning, utegym, fotbollsplan och pulkabacke – den är fantastiskt fin! Se mer här.

Vivallakullen. Efter en bred diskussion med framförallt barn och ungdomar i området förvandlas nu Vivallakullen till Örebros kanske bästa aktivitetspark. Sommaren 2015 genomfördes tre workshops med barn och unga och efter att Örebro kommun fått statliga pengar för förbättrade utemiljöer i miljonprogramsområden (nytt bidrag infört av den rödgröna regeringen) kan vi nu göra en rejäl satsning: totalt kommer cirka 10 miljoner att investeras i Vivallakullen och förändringarna är klara om några år. Vivallakullen har förutsättningarna att bli en samlingspunkt för framförallt barn och unga (men även vuxna) från Vivalla, Lundby, Hjärsta och Varberga. Därför är det så viktigt och bra att vi kan göra satsningarna där. I valet 2014 lovade Socialdemokraterna att göra en rejäl satsning på Vivallakullen, nu blir det verklighet. Satsningen är en del i ett nationellt forsknings/utvecklingsprojekt för att använda ”dataspels-tänkande” i utemiljön för att uppmuntra fysisk aktivitet och lek.
Om du vill läsa mer om satsningen på Vivallakullen finns ett omfattande underlag i detta dokument. Om processen, en del av idéerna och det sammanhang arbetet pågått i. Det omfattande dokumentet är uppdelat i tre delar med mycket text, massor av illustrationer och en omsorgsfull analys.

Förbättring av motionsspår och promenadstråk i Brickebacken. Även i Brickebacken har vi kunnat göra en större satsning på parker, idrottsytor och friluftsmöjligheter tack vare regeringens särkilda bidrag för utemiljöer i stora stadsdelar. Saxons park ska rustas, liksom motionsspår och naturstigar i området, och allt blir föremål för en öppen dialog med de boende i området.

Effektivt stadsbyggnadskontor lönar sig! Att vi kunnat söka – och få – så mycket pengar till Örebro kommun visar hur effektivt arbetet på Stadsbyggnadskontoret är. Tack vare en effektiv förvaltning; med tydlig ansvarsfördelning och täta avstämningar med politiken, har Örebro kunnat söka pengar när många andra kommuner inte hann med. På Stadsbyggnadskontorets, där naturvårdsenheten finns, är man vana vid att jobba konkret och snabbt för att ta del av statliga satsningar. I dessa fall är det mer än5 miljoner som Örebro får från regeringens utemiljö-satsning för att fler ska få del av naturområden och friluftsmöjligheter.