Publicerat 16:57 den 5 december 2012

Förbättringar i stadsbusstrafiken efter örebroarnas synpunkter

Fler örebroare måste välja gång, cykel eller buss. Färre måste välja att ta bilen. Om vi inte lyckas med det kommer vi inte att klara miljömålen (och klarar inte jorden denna utmaning finns ingen jord att lämna över till våra barnbarn) och vi kommer inte heller att få plats i ett Örebro som om några … Continue reading ”Förbättringar i stadsbusstrafiken efter örebroarnas synpunkter”

Publicerat 07:27 den 13 september 2012

Vi vet att det kan bli trångt – men buss/cykel ska ha förtur

Självklart inser vi som är politiskt ansvariga för trafik och stadsplanering att det får konsekvenser när vi gör om på gator, cykelbanor och gångbanor. Just nu är en del upprörda över ombyggnaden framför de nya bostäderna på gamla Vasaskolan (NA skriver om det här). För det första ska man konstatera att problemen nu ju består … Continue reading ”Vi vet att det kan bli trångt – men buss/cykel ska ha förtur”

Publicerat 22:57 den 31 januari 2012

Vi ska utveckla busstrafiken (lugn, månadskorten blir inte dyrare…)

Det kommer att bli dyrare att åka buss i Örebro – om man inte köper månadskort. Under året kommer taxorna att höjas, men månadskorten (för unga och för vuxna) ska inte förändras och vi kommer att göra vad vi kan för att hålla nere priset på familjebiljetter. Anledningen är att vi vill utveckla busstrafiken – … Continue reading ”Vi ska utveckla busstrafiken (lugn, månadskorten blir inte dyrare…)”

Publicerat 22:30 den 22 augusti 2011

Nejdå, jag är varken "bilkramare" eller "bilhatare"

[REV] Det finns de som tycks anse att jag är en bilkramare som tycker illa om miljön och därför försöker öka biltrafiken. Andra påstår att jag är en bilhatare som vill förbjuda bilar. Inget av det är sant. Tyvärr finns det många som tror att det bästa sättet att minska utsläppen från biltrafiken är att … Continue reading ”Nejdå, jag är varken "bilkramare" eller "bilhatare"”

Publicerat 21:25 den 18 april 2011

8 punkter för bättre busstrafik i Örebro #fb

För att återvinna örebroarnas förtroende för busstrafiken föreslår vi åtta punkter som genomförs om Socialdemokraterna får leda Örebro framåt: 1. Restiderna ska kortas. Då krävs snabbare betalning. Det ska gå att ladda sitt kort på fler ställen; vi investerar i fler automater (där man också ska kunna betala med kort). Mer effektiv på- och avstigning … Continue reading ”8 punkter för bättre busstrafik i Örebro #fb”

Publicerat 14:34 den 8 oktober 2009

Äntligen en vettig restidsgaranti

En utredare föreslår en vettig restidsgaranti: om tåget eller bussen är över tjugo minuter sen ska resenären få ta taxi. Om förseningen är över en timme, ska man få dubbla biljettpriset tillbaka. Jag har ju tidigare engagerat mig en del i pendlarfrågor. Så jag säger bara en sak: Äntligen.