Publicerat 22:04 den 24 januari 2012

Konkret utvecklingsplan för Norrcity

Idag presenterade kommunledningen (S, C, KD) det förslag på utvecklingsplan för Norrcity som Programnämnd Samhällsbyggnad nästa vecka väntas besluta skicka ut på samråd under våren (februari-maj). Nu finns en hel mängd konkreta förslag på förändringar om hur Norrcity ska kunna utvecklas på kort och lång sikt. Och även om en del nog kan tycka att det tar … Continue reading ”Konkret utvecklingsplan för Norrcity”

Publicerat 23:31 den 24 augusti 2011

Viktiga punkter jag tar med mig från möte om norrcity

Ikväll träffade jag (mestadels) boende och några affärsinnehavare på norrcity. Socialdemokraterna hade bjudit in boende och handlare kring Järntorget, Storgatan och angränsande delar av norrcity för att diskutera två frågor: Hur kan vi stärka norrcity, få bättre fart på utvecklingen av stadsdelen så att det skapas nya jobb och mer handel där? Hur har vi … Continue reading ”Viktiga punkter jag tar med mig från möte om norrcity”

Publicerat 12:06 den 23 maj 2011

Nu sätter vi fart på utvecklingsarbetet på norrcity

Igår kväll mailade jag tjänstemännen på Stadsbyggnadskontoret och gav klartecken att inleda arbetet med att ta fram en ”utvecklingsplan i nära dialog med fastighetsägarna på Norrcity och med en bred remiss.” Utgångspunkten är de förslag som fastighetsägare på Norr presenterat och de förslag som tagits fram i samarbete med Jerker Söderlind. Jag vet att både … Continue reading ”Nu sätter vi fart på utvecklingsarbetet på norrcity”

Publicerat 08:26 den 8 april 2011

Kent Persson (m) och ansvar

Tidigare har både Staffan Werme (fp) och Fredrik Persson (mp) ljugit ihop påhopp om socialdemokraternas politik. Nu har Kent Persson anslutit sig till den taktiken (misstänker att de blir mer och mer oroliga nu när valet närmar sig). Han har slängt handskarna och försöker ge sig på både mig och Lena Baastad i någon slags … Continue reading ”Kent Persson (m) och ansvar”

Publicerat 18:49 den 5 april 2011

Norrcity förtjänar breda lösningar (men högern vill inte)

Den norra delen av Örebro city, Norrcity, har problem. För lite kunder leder till alltför många tomma affärslokaler och en utdragen ombyggnad av Järntorget har minskat omsättningen rejält för flera butiker. Det har jag skrivit om här (busshållplatser på Olaigatan) och här (öppna Storgatan för biltrafik). Imorgon bitti kommer cirka 100 engagerade örebroare att få … Continue reading ”Norrcity förtjänar breda lösningar (men högern vill inte)”

Publicerat 15:41 den 2 april 2011

Rädda norrcity – öppna Storgatan för långsam biltrafik

Nu går vi Socialdemokraterna fram med förslaget att öppna Storgatan för biltrafik på gåendes villkor, precis som både handlare och stadskärne-konsulter tidigare föreslagit. Norrcity behöver utvecklas så att Norrcity blir en levande stadsdel för handel, restauranger och service. Under fredagen uppmärksammade flera av de som har verksamhet på Norrcity att Järntorget varit avstängt i ett … Continue reading ”Rädda norrcity – öppna Storgatan för långsam biltrafik”

Publicerat 13:14 den 29 mars 2011

Var ska bussarna stanna vid Järntorget?

En fråga som diskuterats länge och som irriterar många är situationen på Olaigatan, där bussarna (i båda riktningar) stannar utanför Centraplalatset/Konsthallen. Jag tycker egentligen att busshållpatsernas placering borde vara ämnet för ett särskilt öppet möte där handlare, boende och experter kunde ge sin syn och därmed bilda underlag för ett beslut om en eventuell flytt. … Continue reading ”Var ska bussarna stanna vid Järntorget?”

Publicerat 00:16 den 22 februari 2011

Nio punkter för ett ännu bättre Norrcity!

Tillbringade seneftermiddag och kväll på ett intressant seminarium om handeln i Örebro. Jerker Söderlind, forskare och ordförande i Stockholms cityförening, föreläste både provocerande och intressant om hur handeln kan bidra till att utveckla staden. Hans huvudtes är att vi måste skapa flöden i staden och att vi inte får vara rädda för biltrafiken. Hellre parkeringshus … Continue reading ”Nio punkter för ett ännu bättre Norrcity!”

Sid 1