Publicerat 15:12 den 8 januari 2017

Örebro underlättar för food-trucks (tro inte på allt du läser)

Man ska inte tro på allt man läser. Till exempel ska man inte tro på medier som påstår att Örebro försvårar för food-trucks. Det är nämligen precis tvärtom: som en av få kommuner i Sverige tillåter vi numera food-trucks. Vi tror att foodtrucks bidrar positivt till stadsmiljö och stadsliv. Därför öppnas nu permanent för foodtrucks … Continue reading ”Örebro underlättar för food-trucks (tro inte på allt du läser)”

Publicerat 20:45 den 8 december 2016

Kulturkvarter, Malmö Live och stadsomvandling

Malmö Live är inte bara en fantastisk kongress, konferens och konsert-anläggning, det är också ett litet koncentrat (och en viktig del) av ”Det Nya Malmö”. Anläggningen är öppen hela dagen och i nästan alla delar, för alla. Meningen är att alla malmöbor ska känna sig hemma, passera, fika, träffas, uppleva kultur eller bara vara i … Continue reading ”Kulturkvarter, Malmö Live och stadsomvandling”

Publicerat 15:14 den 25 november 2016

Kontakt med mer än 1400 örebroare per år?

Nu återlanseras bjornsundin.se som legat nere i ganska exakt ett och ett halvt år. Förutom att den fått en snyggare och mer användbar form (tack vare Great Beyond!) så får jag därmed chansen att justera syftet med bloggen. I grunden kvarstår att bloggen ska vara ett forum för mer omfattande information kring ärenden som är … Continue reading ”Kontakt med mer än 1400 örebroare per år?”

Publicerat 15:03 den 25 november 2016

Skriver med kloka kamrater om att S-kommuner går före och bygger – men att staten måste hjälpa till. https://t.co/aXMEuRxkp9 #orepol

Publicerat 13:36 den 26 oktober 2016

Kulturen är en avgörande del i ett växande Örebro

Kommunfullmäktige, oktober 2016, min inledning om budget, mål och strategier för Programområde Samhällsbyggnad. Ungefär så här sa jag: Ordförande, ledamöter, åhörare. Örebroare, Det finns många viktiga besked i Kommunstyrelsens förslag till Övergripande Strategier och budget. Bifall till Kommunstyrelsens förslag: • Vi rustar och tar ansvar för ett växande Örebro, med planering för skolor, förskolor, vård, … Continue reading ”Kulturen är en avgörande del i ett växande Örebro”

Publicerat 12:38 den 2 oktober 2016

Sverige kan lära av USA:s tillnyktrade trafikpolitik

Debattartikel, publicerad i DN 2016-10-02 Det är inte så ofta svensk stads- och trafikplanering bör lära av USA, men den tydlighet och tillnyktring som pågår i nationell amerikansk trafikpolitik borde Sverige ta efter. De stora trafikleder som skapats genom svenska städer har, precis som i USA, bidragit till ökade klimatproblem, fler skadade i trafiken och … Continue reading ”Sverige kan lära av USA:s tillnyktrade trafikpolitik”

Publicerat 11:38 den 20 maj 2015

"Gratis" är inte gott – kollektivtrafiken är för viktig för ogrundat tyckande

(Uppdaterad med lästips och mer om Avestas utvärdering) Någon gång om året måste tydligen frågan om ”gratis kollektivtrafik” lyftas upp från arkivet där den av goda skäl annars placerats. Denna gång är det Leif Pagrotsky som presenterar en lösning på hur avgiftsfrihet kan finansieras för stockholmarnas kollektivtrafik. Och visst är det ett problem att SLs … Continue reading ”"Gratis" är inte gott – kollektivtrafiken är för viktig för ogrundat tyckande”